sprawność fizyczna

Jak w praktyce mierzyć sprawność fizyczną dziecka i jak interpretować taki pomiar

Szczególnie dużo kłopotów i wątpliwości mają nauczyciele klas początkowych z ocenianiem ucznia z wychowania fizycznego i z pomiarem sprawności fizycznej. Podstawowym warunkiem efektywności wychowania w klasach I - III jest systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka. Jest ono możliwe przy zastosowaniu różnych technik metody obserwacji. Wszystkie spostrzeżenia związane z kompetencjami technologicznymi i aksjologicznymi powinny być notowane. Dzięki otrzymanym w ten sposób informacjom możemy ocenić, czy stosowane w systemie edukacji fizycznej metody i środki są uzasadnione i właściwe. Systematyczne obserwacje poziomu sprawności, a więc uzyskiwanych rezultatów, są również dla uczniów doskonałym bodźcem motywującym ich do samodzielności w podejmowaniu własnej celowej ' aktywności ruchowej, do samooceny i samokontroli. Najlepiej do tego celu nadają się próby czynnościowe oparte na przystępnych, naturalnych formach ruchu, jak biegi, skoki i rzuty. Typowym przykładem są boiskowe próby lekkoatletyczne.

Przy ocenie sprawności dobrze jest korzystać z ćwiczeń lekkoatletycznych. Podano tam sposoby dokonywania oceny poziomu sprawności i interpretowania uzyskanych rezultatów za pomocą matematyki i prostych, najczęściej stosowanych metod statystycznych. W odpowiedni sposób włączyć uczniów do współpracy przy kontroli i ocenie poziomu sprawności, podając przykładowe wzorce postępowania.

Stopniowe, trwające 3 lata przygotowanie uczniów do samodzielnej aktywności ruchowej wymaga wyposażenia ich w określone kompetencje technologiczno-instrumentalne. Zaliczyć do nich należy umiejętności ruchowe i zasób wiadomości. Jakich minimalnych rezultatów możemy oczekiwać w tym zakresie? Inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie i podstawą do refleksji nad własnym działaniem każdego nauczyciela czy studenta może być kolejna praca S. Sulisza. Ma ona charakter teoretyczno-praktyczny. Poruszone w niej zagadnienia dotyczą dynamiki rozwoju sprawności fizycznej uczniów klas I - III, zakresu kompetencji instrumentalnych i uczestnictwa dzieci w wychowaniu fizycznym.

Subscribe to RSS - sprawność fizyczna

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 too many SQL variables: DELETE FROM {search_total} WHERE ( (word = :db_condition_placeholder_0) OR (word = :db_condition_placeholder_1) OR (word = :db_condition_placeholder_2) OR (word = :db_condition_placeholder_3) OR (word = :db_condition_placeholder_4) OR (word = :db_condition_placeholder_5) OR (word = :db_condition_placeholder_6) OR (word = :db_condition_placeholder_7) OR (word = :db_condition_placeholder_8) OR (word = :db_condition_placeholder_9) OR (word = :db_condition_placeholder_10) OR (word = :db_condition_placeholder_11) OR (word = :db_condition_placeholder_12) OR (word = :db_condition_placeholder_13) OR (word = :db_condition_placeholder_14) OR (word = :db_condition_placeholder_15) OR (word = :db_condition_placeholder_16) OR (word = :db_condition_placeholder_17) OR (word = :db_condition_placeholder_18) OR (word = :db_condition_placeholder_19) OR (word = :db_condition_placeholder_20) OR (word = :db_condition_placeholder_21) OR (word = :db_condition_placeholder_22) OR (word = :db_condition_placeholder_23) OR (word = :db_condition_placeholder_24) OR (word = :db_condition_placeholder_25) OR (word = :db_condition_placeholder_26) OR (word = :db_condition_placeholder_27) OR (word = :db_condition_placeholder_28) OR (word = :db_condition_placeholder_29) OR (word = :db_condition_placeholder_30) OR (word = :db_condition_placeholder_31) OR (word = :db_condition_placeholder_32) OR (word = :db_condition_placeholder_33) OR (word = :db_condition_placeholder_34) OR (word = :db_condition_placeholder_35) OR (word = :db_condition_placeholder_36) OR (word = :db_condition_placeholder_37) OR (word = :db_condition_placeholder_38) OR (word = :db_condition_placeholder_39) OR (word = :db_condition_placeholder_40) OR (word = :db_condition_placeholder_41) OR (word = :db_condition_placeholder_42) OR (word = :db_condition_placeholder_43) OR (word = :db_condition_placeholder_44) OR (word = :db_condition_placeholder_45) OR (word = :db_condition_placeholder_46) OR (word = :db_condition_placeholder_47) OR (word = :db_condition_placeholder_48) OR (word = :db_condition_placeholder_49) OR (word = :db_condition_placeholder_50) OR (word = :db_condition_placeholder_51) OR (word = :db_condition_placeholder_52) OR (word = :db_condition_placeholder_53) OR (word = :db_condition_placeholder_54) OR (word = :db_condition_placeholder_55) OR (word = :db_condition_placeholder_56) OR (word = :db_condition_placeholder_57) OR (word = :db_condition_placeholder_58) OR (word = :db_condition_placeholder_59) OR (word = :db_condition_placeholder_60) OR (word = :db_condition_placeholder_61) OR (word = :db_condition_placeholder_62) OR (word = :db_condition_placeholder_63) OR (word = :db_condition_placeholder_64) OR (word = :db_condition_placeholder_65) OR (word = :db_condition_placeholder_66) OR (word = :db_condition_placeholder_67) OR (word = :db_condition_placeholder_68) OR (word = :db_condition_placeholder_69) OR (word = :db_condition_placeholder_70) OR (word = :db_condition_placeholder_71) OR (word = :db_condition_placeholder_72) OR (word = :db_condition_placeholder_73) OR (word = :db_condition_placeholder_74) OR (word = :db_condition_placeholder_75) OR (word = :db_condition_placeholder_76) OR (word = :db_condition_placeholder_77) OR (word = :db_condition_placeholder_78) OR (word = :db_condition_placeholder_79) OR (word = :db_condition_placeholder_80) OR (word = :db_condition_placeholder_81) OR (word = :db_condition_placeholder_82) OR (word = :db_condition_placeholder_83) OR (word = :db_condition_placeholder_84) OR (word = :db_condition_placeholder_85) OR (word = :db_condition_placeholder_86) OR (word = :db_condition_placeholder_87) OR (word = :db_condition_placeholder_88) OR (word = :db_condition_placeholder_89) OR (word = :db_condition_placeholder_90) OR (word = :db_condition_placeholder_91) OR (word = :db_condition_placeholder_92) OR (word = :db_condition_placeholder_93) OR (word = :db_condition_placeholder_94) OR (word = :db_condition_placeholder_95) OR (word = :db_condition_placeholder_96) OR (word = :db_condition_placeholder_97) OR (word = :db_condition_placeholder_98) OR (word = :db_condition_placeholder_99) OR (word = :db_condition_placeholder_100) OR (word = :db_condition_placeholder_101) OR (word = :db_condition_placeholder_102) OR (word = :db_condition_placeholder_103) OR (word = :db_condition_placeholder_104) OR (word = :db_condition_placeholder_105) OR (word = :db_condition_placeholder_106) OR (word = :db_condition_placeholder_107) OR (word = :db_condition_placeholder_108) OR (word = :db_condition_placeholder_109) OR (word = :db_condition_placeholder_110) OR (word = :db_condition_placeholder_111) OR (word = :db_condition_placeholder_112) OR (word = :db_condition_placeholder_113) OR (word = :db_condition_placeholder_114) OR (word = :db_condition_placeholder_115) OR (word = :db_condition_placeholder_116) OR (word = :db_condition_placeholder_117) OR (word = :db_condition_placeholder_118) OR (word = :db_condition_placeholder_119) OR (word = :db_condition_placeholder_120) OR (word = :db_condition_placeholder_121) OR (word = :db_condition_placeholder_122) OR (word = :db_condition_placeholder_123) OR (word = :db_condition_placeholder_124) OR (word = :db_condition_placeholder_125) OR (word = :db_condition_placeholder_126) OR (word = :db_condition_placeholder_127) OR (word = :db_condition_placeholder_128) OR (word = :db_condition_placeholder_129) OR (word = :db_condition_placeholder_130) OR (word = :db_condition_placeholder_131) OR (word = :db_condition_placeholder_132) OR (word = :db_condition_placeholder_133) OR (word = :db_condition_placeholder_134) OR (word = :db_condition_placeholder_135) OR (word = :db_condition_placeholder_136) OR (word = :db_condition_placeholder_137) OR (word = :db_condition_placeholder_138) OR (word = :db_condition_placeholder_139) OR (word = :db_condition_placeholder_140) OR (word = :db_condition_placeholder_141) OR (word = :db_condition_placeholder_142) OR (word = :db_condition_placeholder_143) OR (word = :db_condition_placeholder_144) OR (word = :db_condition_placeholder_145) OR (word = :db_condition_placeholder_146) OR (word = :db_condition_placeholder_147) OR (word = :db_condition_placeholder_148) OR (word = :db_condition_placeholder_149) OR (word = :db_condition_placeholder_150) OR (word = :db_condition_placeholder_151) OR (word = :db_condition_placeholder_152) OR (word = :db_condition_placeholder_153) OR (word = :db_condition_placeholder_154) OR (word = :db_condition_placeholder_155) OR (word = :db_condition_placeholder_156) OR (word = :db_condition_placeholder_157) OR (word = :db_condition_placeholder_158) OR (word = :db_condition_placeholder_159) OR (word = :db_condition_placeholder_160) OR (word = :db_condition_placeholder_161) OR (word = :db_condition_placeholder_162) OR (word = :db_condition_placeholder_163) OR (word = :db_condition_placeholder_164) OR (word = :db_condition_placeholder_165) OR (word = :db_condition_placeholder_166) OR (word = :db_condition_placeholder_167) OR (word = :db_condition_placeholder_168) OR (word = :db_condition_placeholder_169) OR (word = :db_condition_placeholder_170) OR (word = :db_condition_placeholder_171) OR (word = :db_condition_placeholder_172) OR (word = :db_condition_placeholder_173) OR (word = :db_condition_placeholder_174) OR (word = :db_condition_placeholder_175) OR (word = :db_condition_placeholder_176) OR (word = :db_condition_placeholder_177) OR (word = :db_condition_placeholder_178) OR (word = :db_condition_placeholder_179) OR (word = :db_condition_placeholder_180) OR (word = :db_condition_placeholder_181) OR (word = :db_condition_placeholder_182) OR (word = :db_condition_placeholder_183) OR (word = :db_condition_placeholder_184) OR (word = :db_condition_placeholder_185) OR (word = :db_condition_placeholder_186) OR (word = :db_condition_placeholder_187) OR (word = :db_condition_placeholder_188) OR (word = :db_condition_placeholder_189) OR (word = :db_condition_placeholder_190) OR (word = :db_condition_placeholder_191) OR (word = :db_condition_placeholder_192) OR (word = :db_condition_placeholder_193) OR (word = :db_condition_placeholder_194) OR (word = :db_condition_placeholder_195) OR (word = :db_condition_placeholder_196) OR (word = :db_condition_placeholder_197) OR (word = :db_condition_placeholder_198) OR (word = :db_condition_placeholder_199) OR (word = :db_condition_placeholder_200) OR (word = :db_condition_placeholder_201) OR (word = :db_condition_placeholder_202) OR (word = :db_condition_placeholder_203) OR (word = :db_condition_placeholder_204) OR (word = :db_condition_placeholder_205) OR (word = :db_condition_placeholder_206) OR (word = :db_condition_placeholder_207) OR (word = :db_condition_placeholder_208) OR (word = :db_condition_placeholder_209) OR (word = :db_condition_placeholder_210) OR (word = :db_condition_placeholder_211) OR (word = :db_condition_placeholder_212) OR (word = :db_condition_placeholder_213) OR (word = :db_condition_placeholder_214) OR (word = :db_condition_placeholder_215) OR (word = :db_condition_placeholder_216) OR (word = :db_condition_placeholder_217) OR (word = :db_condition_placeholder_218) OR (word = :db_condition_placeholder_219) OR (word = :db_condition_placeholder_220) OR (word = :db_condition_placeholder_221) OR (word = :db_condition_placeholder_222) OR (word = :db_condition_placeholder_223) OR (word = :db_condition_placeholder_224) OR (word = :db_condition_placeholder_225) OR (word = :db_condition_placeholder_226) OR (word = :db_condition_placeholder_227) OR (word = :db_condition_placeholder_228) OR (word = :db_condition_placeholder_229) OR (word = :db_condition_placeholder_230) OR (word = :db_condition_placeholder_231) OR (word = :db_condition_placeholder_232) OR (word = :db_condition_placeholder_233) OR (word = :db_condition_placeholder_234) OR (word = :db_condition_placeholder_235) OR (word = :db_condition_placeholder_236) OR (word = :db_condition_placeholder_237) OR (word = :db_condition_placeholder_238) OR (word = :db_condition_placeholder_239) OR (word = :db_condition_placeholder_240) OR (word = :db_condition_placeholder_241) OR (word = :db_condition_placeholder_242) OR (word = :db_condition_placeholder_243) OR (word = :db_condition_placeholder_244) OR (word = :db_condition_placeholder_245) OR (word = :db_condition_placeholder_246) OR (word = :db_condition_placeholder_247) OR (word = :db_condition_placeholder_248) OR (word = :db_condition_placeholder_249) OR (word = :db_condition_placeholder_250) OR (word = :db_condition_placeholder_251) OR (word = :db_condition_placeholder_252) OR (word = :db_condition_placeholder_253) OR (word = :db_condition_placeholder_254) OR (word = :db_condition_placeholder_255) OR (word = :db_condition_placeholder_256) OR (word = :db_condition_placeholder_257) OR (word = :db_condition_placeholder_258) OR (word = :db_condition_placeholder_259) OR (word = :db_condition_placeholder_260) OR (word = :db_condition_placeholder_261) OR (word = :db_condition_placeholder_262) OR (word = :db_condition_placeholder_263) OR (word = :db_condition_placeholder_264) OR (word = :db_condition_placeholder_265) OR (word = :db_condition_placeholder_266) OR (word = :db_condition_placeholder_267) OR (word = :db_condition_placeholder_268) OR (word = :db_condition_placeholder_269) OR (word = :db_condition_placeholder_270) OR (word = :db_condition_placeholder_271) OR (word = :db_condition_placeholder_272) OR (word = :db_condition_placeholder_273) OR (word = :db_condition_placeholder_274) OR (word = :db_condition_placeholder_275) OR (word = :db_condition_placeholder_276) OR (word = :db_condition_placeholder_277) OR (word = :db_condition_placeholder_278) OR (word = :db_condition_placeholder_279) OR (word = :db_condition_placeholder_280) OR (word = :db_condition_placeholder_281) OR (word = :db_condition_placeholder_282) OR (word = :db_condition_placeholder_283) OR (word = :db_condition_placeholder_284) OR (word = :db_condition_placeholder_285) OR (word = :db_condition_placeholder_286) OR (word = :db_condition_placeholder_287) OR (word = :db_condition_placeholder_288) OR (word = :db_condition_placeholder_289) OR (word = :db_condition_placeholder_290) OR (word = :db_condition_placeholder_291) OR (word = :db_condition_placeholder_292) OR (word = :db_condition_placeholder_293) OR (word = :db_condition_placeholder_294) OR (word = :db_condition_placeholder_295) OR (word = :db_condition_placeholder_296) OR (word = :db_condition_placeholder_297) OR (word = :db_condition_placeholder_298) OR (word = :db_condition_placeholder_299) OR (word = :db_condition_placeholder_300) OR (word = :db_condition_placeholder_301) OR (word = :db_condition_placeholder_302) OR (word = :db_condition_placeholder_303) OR (word = :db_condition_placeholder_304) OR (word = :db_condition_placeholder_305) OR (word = :db_condition_placeholder_306) OR (word = :db_condition_placeholder_307) OR (word = :db_condition_placeholder_308) OR (word = :db_condition_placeholder_309) OR (word = :db_condition_placeholder_310) OR (word = :db_condition_placeholder_311) OR (word = :db_condition_placeholder_312) OR (word = :db_condition_placeholder_313) OR (word = :db_condition_placeholder_314) OR (word = :db_condition_placeholder_315) OR (word = :db_condition_placeholder_316) OR (word = :db_condition_placeholder_317) OR (word = :db_condition_placeholder_318) OR (word = :db_condition_placeholder_319) OR (word = :db_condition_placeholder_320) OR (word = :db_condition_placeholder_321) OR (word = :db_condition_placeholder_322) OR (word = :db_condition_placeholder_323) OR (word = :db_condition_placeholder_324) OR (word = :db_condition_placeholder_325) OR (word = :db_condition_placeholder_326) OR (word = :db_condition_placeholder_327) OR (word = :db_condition_placeholder_328) OR (word = :db_condition_placeholder_329) OR (word = :db_condition_placeholder_330) OR (word = :db_condition_placeholder_331) OR (word = :db_condition_placeholder_332) OR (word = :db_condition_placeholder_333) OR (word = :db_condition_placeholder_334) OR (word = :db_condition_placeholder_335) OR (word = :db_condition_placeholder_336) OR (word = :db_condition_placeholder_337) OR (word = :db_condition_placeholder_338) OR (word = :db_condition_placeholder_339) OR (word = :db_condition_placeholder_340) OR (word = :db_condition_placeholder_341) OR (word = :db_condition_placeholder_342) OR (word = :db_condition_placeholder_343) OR (word = :db_condition_placeholder_344) OR (word = :db_condition_placeholder_345) OR (word = :db_condition_placeholder_346) OR (word = :db_condition_placeholder_347) OR (word = :db_condition_placeholder_348) OR (word = :db_condition_placeholder_349) OR (word = :db_condition_placeholder_350) OR (word = :db_condition_placeholder_351) OR (word = :db_condition_placeholder_352) OR (word = :db_condition_placeholder_353) OR (word = :db_condition_placeholder_354) OR (word = :db_condition_placeholder_355) OR (word = :db_condition_placeholder_356) OR (word = :db_condition_placeholder_357) OR (word = :db_condition_placeholder_358) OR (word = :db_condition_placeholder_359) OR (word = :db_condition_placeholder_360) OR (word = :db_condition_placeholder_361) OR (word = :db_condition_placeholder_362) OR (word = :db_condition_placeholder_363) OR (word = :db_condition_placeholder_364) OR (word = :db_condition_placeholder_365) OR (word = :db_condition_placeholder_366) OR (word = :db_condition_placeholder_367) OR (word = :db_condition_placeholder_368) OR (word = :db_condition_placeholder_369) OR (word = :db_condition_placeholder_370) OR (word = :db_condition_placeholder_371) OR (word = :db_condition_placeholder_372) OR (word = :db_condition_placeholder_373) OR (word = :db_condition_placeholder_374) OR (word = :db_condition_placeholder_375) OR (word = :db_condition_placeholder_376) OR (word = :db_condition_placeholder_377) OR (word = :db_condition_placeholder_378) OR (word = :db_condition_placeholder_379) OR (word = :db_condition_placeholder_380) OR (word = :db_condition_placeholder_381) OR (word = :db_condition_placeholder_382) OR (word = :db_condition_placeholder_383) OR (word = :db_condition_placeholder_384) OR (word = :db_condition_placeholder_385) OR (word = :db_condition_placeholder_386) OR (word = :db_condition_placeholder_387) OR (word = :db_condition_placeholder_388) OR (word = :db_condition_placeholder_389) OR (word = :db_condition_placeholder_390) OR (word = :db_condition_placeholder_391) OR (word = :db_condition_placeholder_392) OR (word = :db_condition_placeholder_393) OR (word = :db_condition_placeholder_394) OR (word = :db_condition_placeholder_395) OR (word = :db_condition_placeholder_396) OR (word = :db_condition_placeholder_397) OR (word = :db_condition_placeholder_398) OR (word = :db_condition_placeholder_399) OR (word = :db_condition_placeholder_400) OR (word = :db_condition_placeholder_401) OR (word = :db_condition_placeholder_402) OR (word = :db_condition_placeholder_403) OR (word = :db_condition_placeholder_404) OR (word = :db_condition_placeholder_405) OR (word = :db_condition_placeholder_406) OR (word = :db_condition_placeholder_407) OR (word = :db_condition_placeholder_408) OR (word = :db_condition_placeholder_409) OR (word = :db_condition_placeholder_410) OR (word = :db_condition_placeholder_411) OR (word = :db_condition_placeholder_412) OR (word = :db_condition_placeholder_413) OR (word = :db_condition_placeholder_414) OR (word = :db_condition_placeholder_415) OR (word = :db_condition_placeholder_416) OR (word = :db_condition_placeholder_417) OR (word = :db_condition_placeholder_418) OR (word = :db_condition_placeholder_419) OR (word = :db_condition_placeholder_420) OR (word = :db_condition_placeholder_421) OR (word = :db_condition_placeholder_422) OR (word = :db_condition_placeholder_423) OR (word = :db_condition_placeholder_424) OR (word = :db_condition_placeholder_425) OR (word = :db_condition_placeholder_426) OR (word = :db_condition_placeholder_427) OR (word = :db_condition_placeholder_428) OR (word = :db_condition_placeholder_429) OR (word = :db_condition_placeholder_430) OR (word = :db_condition_placeholder_431) OR (word = :db_condition_placeholder_432) OR (word = :db_condition_placeholder_433) OR (word = :db_condition_placeholder_434) OR (word = :db_condition_placeholder_435) OR (word = :db_condition_placeholder_436) OR (word = :db_condition_placeholder_437) OR (word = :db_condition_placeholder_438) OR (word = :db_condition_placeholder_439) OR (word = :db_condition_placeholder_440) OR (word = :db_condition_placeholder_441) OR (word = :db_condition_placeholder_442) OR (word = :db_condition_placeholder_443) OR (word = :db_condition_placeholder_444) OR (word = :db_condition_placeholder_445) OR (word = :db_condition_placeholder_446) OR (word = :db_condition_placeholder_447) OR (word = :db_condition_placeholder_448) OR (word = :db_condition_placeholder_449) OR (word = :db_condition_placeholder_450) OR (word = :db_condition_placeholder_451) OR (word = :db_condition_placeholder_452) OR (word = :db_condition_placeholder_453) OR (word = :db_condition_placeholder_454) OR (word = :db_condition_placeholder_455) OR (word = :db_condition_placeholder_456) OR (word = :db_condition_placeholder_457) OR (word = :db_condition_placeholder_458) OR (word = :db_condition_placeholder_459) OR (word = :db_condition_placeholder_460) OR (word = :db_condition_placeholder_461) OR (word = :db_condition_placeholder_462) OR (word = :db_condition_placeholder_463) OR (word = :db_condition_placeholder_464) OR (word = :db_condition_placeholder_465) OR (word = :db_condition_placeholder_466) OR (word = :db_condition_placeholder_467) OR (word = :db_condition_placeholder_468) OR (word = :db_condition_placeholder_469) OR (word = :db_condition_placeholder_470) OR (word = :db_condition_placeholder_471) OR (word = :db_condition_placeholder_472) OR (word = :db_condition_placeholder_473) OR (word = :db_condition_placeholder_474) OR (word = :db_condition_placeholder_475) OR (word = :db_condition_placeholder_476) OR (word = :db_condition_placeholder_477) OR (word = :db_condition_placeholder_478) OR (word = :db_condition_placeholder_479) OR (word = :db_condition_placeholder_480) OR (word = :db_condition_placeholder_481) OR (word = :db_condition_placeholder_482) OR (word = :db_condition_placeholder_483) OR (word = :db_condition_placeholder_484) OR (word = :db_condition_placeholder_485) OR (word = :db_condition_placeholder_486) OR (word = :db_condition_placeholder_487) OR (word = :db_condition_placeholder_488) OR (word = :db_condition_placeholder_489) OR (word = :db_condition_placeholder_490) OR (word = :db_condition_placeholder_491) OR (word = :db_condition_placeholder_492) OR (word = :db_condition_placeholder_493) OR (word = :db_condition_placeholder_494) OR (word = :db_condition_placeholder_495) OR (word = :db_condition_placeholder_496) OR (word = :db_condition_placeholder_497) OR (word = :db_condition_placeholder_498) OR (word = :db_condition_placeholder_499) OR (word = :db_condition_placeholder_500) OR (word = :db_condition_placeholder_501) OR (word = :db_condition_placeholder_502) OR (word = :db_condition_placeholder_503) OR (word = :db_condition_placeholder_504) OR (word = :db_condition_placeholder_505) OR (word = :db_condition_placeholder_506) OR (word = :db_condition_placeholder_507) OR (word = :db_condition_placeholder_508) OR (word = :db_condition_placeholder_509) OR (word = :db_condition_placeholder_510) OR (word = :db_condition_placeholder_511) OR (word = :db_condition_placeholder_512) OR (word = :db_condition_placeholder_513) OR (word = :db_condition_placeholder_514) OR (word = :db_condition_placeholder_515) OR (word = :db_condition_placeholder_516) OR (word = :db_condition_placeholder_517) OR (word = :db_condition_placeholder_518) OR (word = :db_condition_placeholder_519) OR (word = :db_condition_placeholder_520) OR (word = :db_condition_placeholder_521) OR (word = :db_condition_placeholder_522) OR (word = :db_condition_placeholder_523) OR (word = :db_condition_placeholder_524) OR (word = :db_condition_placeholder_525) OR (word = :db_condition_placeholder_526) OR (word = :db_condition_placeholder_527) OR (word = :db_condition_placeholder_528) OR (word = :db_condition_placeholder_529) OR (word = :db_condition_placeholder_530) OR (word = :db_condition_placeholder_531) OR (word = :db_condition_placeholder_532) OR (word = :db_condition_placeholder_533) OR (word = :db_condition_placeholder_534) OR (word = :db_condition_placeholder_535) OR (word = :db_condition_placeholder_536) OR (word = :db_condition_placeholder_537) OR (word = :db_condition_placeholder_538) OR (word = :db_condition_placeholder_539) OR (word = :db_condition_placeholder_540) OR (word = :db_condition_placeholder_541) OR (word = :db_condition_placeholder_542) OR (word = :db_condition_placeholder_543) OR (word = :db_condition_placeholder_544) OR (word = :db_condition_placeholder_545) OR (word = :db_condition_placeholder_546) OR (word = :db_condition_placeholder_547) OR (word = :db_condition_placeholder_548) OR (word = :db_condition_placeholder_549) OR (word = :db_condition_placeholder_550) OR (word = :db_condition_placeholder_551) OR (word = :db_condition_placeholder_552) OR (word = :db_condition_placeholder_553) OR (word = :db_condition_placeholder_554) OR (word = :db_condition_placeholder_555) OR (word = :db_condition_placeholder_556) OR (word = :db_condition_placeholder_557) OR (word = :db_condition_placeholder_558) OR (word = :db_condition_placeholder_559) OR (word = :db_condition_placeholder_560) OR (word = :db_condition_placeholder_561) OR (word = :db_condition_placeholder_562) OR (word = :db_condition_placeholder_563) OR (word = :db_condition_placeholder_564) OR (word = :db_condition_placeholder_565) OR (word = :db_condition_placeholder_566) OR (word = :db_condition_placeholder_567) OR (word = :db_condition_placeholder_568) OR (word = :db_condition_placeholder_569) OR (word = :db_condition_placeholder_570) OR (word = :db_condition_placeholder_571) OR (word = :db_condition_placeholder_572) OR (word = :db_condition_placeholder_573) OR (word = :db_condition_placeholder_574) OR (word = :db_condition_placeholder_575) OR (word = :db_condition_placeholder_576) OR (word = :db_condition_placeholder_577) OR (word = :db_condition_placeholder_578) OR (word = :db_condition_placeholder_579) OR (word = :db_condition_placeholder_580) OR (word = :db_condition_placeholder_581) OR (word = :db_condition_placeholder_582) OR (word = :db_condition_placeholder_583) OR (word = :db_condition_placeholder_584) OR (word = :db_condition_placeholder_585) OR (word = :db_condition_placeholder_586) OR (word = :db_condition_placeholder_587) OR (word = :db_condition_placeholder_588) OR (word = :db_condition_placeholder_589) OR (word = :db_condition_placeholder_590) OR (word = :db_condition_placeholder_591) OR (word = :db_condition_placeholder_592) OR (word = :db_condition_placeholder_593) OR (word = :db_condition_placeholder_594) OR (word = :db_condition_placeholder_595) OR (word = :db_condition_placeholder_596) OR (word = :db_condition_placeholder_597) OR (word = :db_condition_placeholder_598) OR (word = :db_condition_placeholder_599) OR (word = :db_condition_placeholder_600) OR (word = :db_condition_placeholder_601) OR (word = :db_condition_placeholder_602) OR (word = :db_condition_placeholder_603) OR (word = :db_condition_placeholder_604) OR (word = :db_condition_placeholder_605) OR (word = :db_condition_placeholder_606) OR (word = :db_condition_placeholder_607) OR (word = :db_condition_placeholder_608) OR (word = :db_condition_placeholder_609) OR (word = :db_condition_placeholder_610) OR (word = :db_condition_placeholder_611) OR (word = :db_condition_placeholder_612) OR (word = :db_condition_placeholder_613) OR (word = :db_condition_placeholder_614) OR (word = :db_condition_placeholder_615) OR (word = :db_condition_placeholder_616) OR (word = :db_condition_placeholder_617) OR (word = :db_condition_placeholder_618) OR (word = :db_condition_placeholder_619) OR (word = :db_condition_placeholder_620) OR (word = :db_condition_placeholder_621) OR (word = :db_condition_placeholder_622) OR (word = :db_condition_placeholder_623) OR (word = :db_condition_placeholder_624) OR (word = :db_condition_placeholder_625) OR (word = :db_condition_placeholder_626) OR (word = :db_condition_placeholder_627) OR (word = :db_condition_placeholder_628) OR (word = :db_condition_placeholder_629) OR (word = :db_condition_placeholder_630) OR (word = :db_condition_placeholder_631) OR (word = :db_condition_placeholder_632) OR (word = :db_condition_placeholder_633) OR (word = :db_condition_placeholder_634) OR (word = :db_condition_placeholder_635) OR (word = :db_condition_placeholder_636) OR (word = :db_condition_placeholder_637) OR (word = :db_condition_placeholder_638) OR (word = :db_condition_placeholder_639) OR (word = :db_condition_placeholder_640) OR (word = :db_condition_placeholder_641) OR (word = :db_condition_placeholder_642) OR (word = :db_condition_placeholder_643) OR (word = :db_condition_placeholder_644) OR (word = :db_condition_placeholder_645) OR (word = :db_condition_placeholder_646) OR (word = :db_condition_placeholder_647) OR (word = :db_condition_placeholder_648) OR (word = :db_condition_placeholder_649) OR (word = :db_condition_placeholder_650) OR (word = :db_condition_placeholder_651) OR (word = :db_condition_placeholder_652) OR (word = :db_condition_placeholder_653) OR (word = :db_condition_placeholder_654) OR (word = :db_condition_placeholder_655) OR (word = :db_condition_placeholder_656) OR (word = :db_condition_placeholder_657) OR (word = :db_condition_placeholder_658) OR (word = :db_condition_placeholder_659) OR (word = :db_condition_placeholder_660) OR (word = :db_condition_placeholder_661) OR (word = :db_condition_placeholder_662) OR (word = :db_condition_placeholder_663) OR (word = :db_condition_placeholder_664) OR (word = :db_condition_placeholder_665) OR (word = :db_condition_placeholder_666) OR (word = :db_condition_placeholder_667) OR (word = :db_condition_placeholder_668) OR (word = :db_condition_placeholder_669) OR (word = :db_condition_placeholder_670) OR (word = :db_condition_placeholder_671) OR (word = :db_condition_placeholder_672) OR (word = :db_condition_placeholder_673) OR (word = :db_condition_placeholder_674) OR (word = :db_condition_placeholder_675) OR (word = :db_condition_placeholder_676) OR (word = :db_condition_placeholder_677) OR (word = :db_condition_placeholder_678) OR (word = :db_condition_placeholder_679) OR (word = :db_condition_placeholder_680) OR (word = :db_condition_placeholder_681) OR (word = :db_condition_placeholder_682) OR (word = :db_condition_placeholder_683) OR (word = :db_condition_placeholder_684) OR (word = :db_condition_placeholder_685) OR (word = :db_condition_placeholder_686) OR (word = :db_condition_placeholder_687) OR (word = :db_condition_placeholder_688) OR (word = :db_condition_placeholder_689) OR (word = :db_condition_placeholder_690) OR (word = :db_condition_placeholder_691) OR (word = :db_condition_placeholder_692) OR (word = :db_condition_placeholder_693) OR (word = :db_condition_placeholder_694) OR (word = :db_condition_placeholder_695) OR (word = :db_condition_placeholder_696) OR (word = :db_condition_placeholder_697) OR (word = :db_condition_placeholder_698) OR (word = :db_condition_placeholder_699) OR (word = :db_condition_placeholder_700) OR (word = :db_condition_placeholder_701) OR (word = :db_condition_placeholder_702) OR (word = :db_condition_placeholder_703) OR (word = :db_condition_placeholder_704) OR (word = :db_condition_placeholder_705) OR (word = :db_condition_placeholder_706) OR (word = :db_condition_placeholder_707) OR (word = :db_condition_placeholder_708) OR (word = :db_condition_placeholder_709) OR (word = :db_condition_placeholder_710) OR (word = :db_condition_placeholder_711) OR (word = :db_condition_placeholder_712) OR (word = :db_condition_placeholder_713) OR (word = :db_condition_placeholder_714) OR (word = :db_condition_placeholder_715) OR (word = :db_condition_placeholder_716) OR (word = :db_condition_placeholder_717) OR (word = :db_condition_placeholder_718) OR (word = :db_condition_placeholder_719) OR (word = :db_condition_placeholder_720) OR (word = :db_condition_placeholder_721) OR (word = :db_condition_placeholder_722) OR (word = :db_condition_placeholder_723) OR (word = :db_condition_placeholder_724) OR (word = :db_condition_placeholder_725) OR (word = :db_condition_placeholder_726) OR (word = :db_condition_placeholder_727) OR (word = :db_condition_placeholder_728) OR (word = :db_condition_placeholder_729) OR (word = :db_condition_placeholder_730) OR (word = :db_condition_placeholder_731) OR (word = :db_condition_placeholder_732) OR (word = :db_condition_placeholder_733) OR (word = :db_condition_placeholder_734) OR (word = :db_condition_placeholder_735) OR (word = :db_condition_placeholder_736) OR (word = :db_condition_placeholder_737) OR (word = :db_condition_placeholder_738) OR (word = :db_condition_placeholder_739) OR (word = :db_condition_placeholder_740) OR (word = :db_condition_placeholder_741) OR (word = :db_condition_placeholder_742) OR (word = :db_condition_placeholder_743) OR (word = :db_condition_placeholder_744) OR (word = :db_condition_placeholder_745) OR (word = :db_condition_placeholder_746) OR (word = :db_condition_placeholder_747) OR (word = :db_condition_placeholder_748) OR (word = :db_condition_placeholder_749) OR (word = :db_condition_placeholder_750) OR (word = :db_condition_placeholder_751) OR (word = :db_condition_placeholder_752) OR (word = :db_condition_placeholder_753) OR (word = :db_condition_placeholder_754) OR (word = :db_condition_placeholder_755) OR (word = :db_condition_placeholder_756) OR (word = :db_condition_placeholder_757) OR (word = :db_condition_placeholder_758) OR (word = :db_condition_placeholder_759) OR (word = :db_condition_placeholder_760) OR (word = :db_condition_placeholder_761) OR (word = :db_condition_placeholder_762) OR (word = :db_condition_placeholder_763) OR (word = :db_condition_placeholder_764) OR (word = :db_condition_placeholder_765) OR (word = :db_condition_placeholder_766) OR (word = :db_condition_placeholder_767) OR (word = :db_condition_placeholder_768) OR (word = :db_condition_placeholder_769) OR (word = :db_condition_placeholder_770) OR (word = :db_condition_placeholder_771) OR (word = :db_condition_placeholder_772) OR (word = :db_condition_placeholder_773) OR (word = :db_condition_placeholder_774) OR (word = :db_condition_placeholder_775) OR (word = :db_condition_placeholder_776) OR (word = :db_condition_placeholder_777) OR (word = :db_condition_placeholder_778) OR (word = :db_condition_placeholder_779) OR (word = :db_condition_placeholder_780) OR (word = :db_condition_placeholder_781) OR (word = :db_condition_placeholder_782) OR (word = :db_condition_placeholder_783) OR (word = :db_condition_placeholder_784) OR (word = :db_condition_placeholder_785) OR (word = :db_condition_placeholder_786) OR (word = :db_condition_placeholder_787) OR (word = :db_condition_placeholder_788) OR (word = :db_condition_placeholder_789) OR (word = :db_condition_placeholder_790) OR (word = :db_condition_placeholder_791) OR (word = :db_condition_placeholder_792) OR (word = :db_condition_placeholder_793) OR (word = :db_condition_placeholder_794) OR (word = :db_condition_placeholder_795) OR (word = :db_condition_placeholder_796) OR (word = :db_condition_placeholder_797) OR (word = :db_condition_placeholder_798) OR (word = :db_condition_placeholder_799) OR (word = :db_condition_placeholder_800) OR (word = :db_condition_placeholder_801) OR (word = :db_condition_placeholder_802) OR (word = :db_condition_placeholder_803) OR (word = :db_condition_placeholder_804) OR (word = :db_condition_placeholder_805) OR (word = :db_condition_placeholder_806) OR (word = :db_condition_placeholder_807) OR (word = :db_condition_placeholder_808) OR (word = :db_condition_placeholder_809) OR (word = :db_condition_placeholder_810) OR (word = :db_condition_placeholder_811) OR (word = :db_condition_placeholder_812) OR (word = :db_condition_placeholder_813) OR (word = :db_condition_placeholder_814) OR (word = :db_condition_placeholder_815) OR (word = :db_condition_placeholder_816) OR (word = :db_condition_placeholder_817) OR (word = :db_condition_placeholder_818) OR (word = :db_condition_placeholder_819) OR (word = :db_condition_placeholder_820) OR (word = :db_condition_placeholder_821) OR (word = :db_condition_placeholder_822) OR (word = :db_condition_placeholder_823) OR (word = :db_condition_placeholder_824) OR (word = :db_condition_placeholder_825) OR (word = :db_condition_placeholder_826) OR (word = :db_condition_placeholder_827) OR (word = :db_condition_placeholder_828) OR (word = :db_condition_placeholder_829) OR (word = :db_condition_placeholder_830) OR (word = :db_condition_placeholder_831) OR (word = :db_condition_placeholder_832) OR (word = :db_condition_placeholder_833) OR (word = :db_condition_placeholder_834) OR (word = :db_condition_placeholder_835) OR (word = :db_condition_placeholder_836) OR (word = :db_condition_placeholder_837) OR (word = :db_condition_placeholder_838) OR (word = :db_condition_placeholder_839) OR (word = :db_condition_placeholder_840) OR (word = :db_condition_placeholder_841) OR (word = :db_condition_placeholder_842) OR (word = :db_condition_placeholder_843) OR (word = :db_condition_placeholder_844) OR (word = :db_condition_placeholder_845) OR (word = :db_condition_placeholder_846) OR (word = :db_condition_placeholder_847) OR (word = :db_condition_placeholder_848) OR (word = :db_condition_placeholder_849) OR (word = :db_condition_placeholder_850) OR (word = :db_condition_placeholder_851) OR (word = :db_condition_placeholder_852) OR (word = :db_condition_placeholder_853) OR (word = :db_condition_placeholder_854) OR (word = :db_condition_placeholder_855) OR (word = :db_condition_placeholder_856) OR (word = :db_condition_placeholder_857) OR (word = :db_condition_placeholder_858) OR (word = :db_condition_placeholder_859) OR (word = :db_condition_placeholder_860) OR (word = :db_condition_placeholder_861) OR (word = :db_condition_placeholder_862) OR (word = :db_condition_placeholder_863) OR (word = :db_condition_placeholder_864) OR (word = :db_condition_placeholder_865) OR (word = :db_condition_placeholder_866) OR (word = :db_condition_placeholder_867) OR (word = :db_condition_placeholder_868) OR (word = :db_condition_placeholder_869) OR (word = :db_condition_placeholder_870) OR (word = :db_condition_placeholder_871) OR (word = :db_condition_placeholder_872) OR (word = :db_condition_placeholder_873) OR (word = :db_condition_placeholder_874) OR (word = :db_condition_placeholder_875) OR (word = :db_condition_placeholder_876) OR (word = :db_condition_placeholder_877) OR (word = :db_condition_placeholder_878) OR (word = :db_condition_placeholder_879) OR (word = :db_condition_placeholder_880) OR (word = :db_condition_placeholder_881) OR (word = :db_condition_placeholder_882) OR (word = :db_condition_placeholder_883) OR (word = :db_condition_placeholder_884) OR (word = :db_condition_placeholder_885) OR (word = :db_condition_placeholder_886) OR (word = :db_condition_placeholder_887) OR (word = :db_condition_placeholder_888) OR (word = :db_condition_placeholder_889) OR (word = :db_condition_placeholder_890) OR (word = :db_condition_placeholder_891) OR (word = :db_condition_placeholder_892) OR (word = :db_condition_placeholder_893) OR (word = :db_condition_placeholder_894) OR (word = :db_condition_placeholder_895) OR (word = :db_condition_placeholder_896) OR (word = :db_condition_placeholder_897) OR (word = :db_condition_placeholder_898) OR (word = :db_condition_placeholder_899) OR (word = :db_condition_placeholder_900) OR (word = :db_condition_placeholder_901) OR (word = :db_condition_placeholder_902) OR (word = :db_condition_placeholder_903) OR (word = :db_condition_placeholder_904) OR (word = :db_condition_placeholder_905) OR (word = :db_condition_placeholder_906) OR (word = :db_condition_placeholder_907) OR (word = :db_condition_placeholder_908) OR (word = :db_condition_placeholder_909) OR (word = :db_condition_placeholder_910) OR (word = :db_condition_placeholder_911) OR (word = :db_condition_placeholder_912) OR (word = :db_condition_placeholder_913) OR (word = :db_condition_placeholder_914) OR (word = :db_condition_placeholder_915) OR (word = :db_condition_placeholder_916) OR (word = :db_condition_placeholder_917) OR (word = :db_condition_placeholder_918) OR (word = :db_condition_placeholder_919) OR (word = :db_condition_placeholder_920) OR (word = :db_condition_placeholder_921) OR (word = :db_condition_placeholder_922) OR (word = :db_condition_placeholder_923) OR (word = :db_condition_placeholder_924) OR (word = :db_condition_placeholder_925) OR (word = :db_condition_placeholder_926) OR (word = :db_condition_placeholder_927) OR (word = :db_condition_placeholder_928) OR (word = :db_condition_placeholder_929) OR (word = :db_condition_placeholder_930) OR (word = :db_condition_placeholder_931) OR (word = :db_condition_placeholder_932) OR (word = :db_condition_placeholder_933) OR (word = :db_condition_placeholder_934) OR (word = :db_condition_placeholder_935) OR (word = :db_condition_placeholder_936) OR (word = :db_condition_placeholder_937) OR (word = :db_condition_placeholder_938) OR (word = :db_condition_placeholder_939) OR (word = :db_condition_placeholder_940) OR (word = :db_condition_placeholder_941) OR (word = :db_condition_placeholder_942) OR (word = :db_condition_placeholder_943) OR (word = :db_condition_placeholder_944) OR (word = :db_condition_placeholder_945) OR (word = :db_condition_placeholder_946) OR (word = :db_condition_placeholder_947) OR (word = :db_condition_placeholder_948) OR (word = :db_condition_placeholder_949) OR (word = :db_condition_placeholder_950) OR (word = :db_condition_placeholder_951) OR (word = :db_condition_placeholder_952) OR (word = :db_condition_placeholder_953) OR (word = :db_condition_placeholder_954) OR (word = :db_condition_placeholder_955) OR (word = :db_condition_placeholder_956) OR (word = :db_condition_placeholder_957) OR (word = :db_condition_placeholder_958) OR (word = :db_condition_placeholder_959) OR (word = :db_condition_placeholder_960) OR (word = :db_condition_placeholder_961) OR (word = :db_condition_placeholder_962) OR (word = :db_condition_placeholder_963) OR (word = :db_condition_placeholder_964) OR (word = :db_condition_placeholder_965) OR (word = :db_condition_placeholder_966) OR (word = :db_condition_placeholder_967) OR (word = :db_condition_placeholder_968) OR (word = :db_condition_placeholder_969) OR (word = :db_condition_placeholder_970) OR (word = :db_condition_placeholder_971) OR (word = :db_condition_placeholder_972) OR (word = :db_condition_placeholder_973) OR (word = :db_condition_placeholder_974) OR (word = :db_condition_placeholder_975) OR (word = :db_condition_placeholder_976) OR (word = :db_condition_placeholder_977) OR (word = :db_condition_placeholder_978) OR (word = :db_condition_placeholder_979) OR (word = :db_condition_placeholder_980) OR (word = :db_condition_placeholder_981) OR (word = :db_condition_placeholder_982) OR (word = :db_condition_placeholder_983) OR (word = :db_condition_placeholder_984) OR (word = :db_condition_placeholder_985) OR (word = :db_condition_placeholder_986) OR (word = :db_condition_placeholder_987) OR (word = :db_condition_placeholder_988) OR (word = :db_condition_placeholder_989) OR (word = :db_condition_placeholder_990) OR (word = :db_condition_placeholder_991) OR (word = :db_condition_placeholder_992) OR (word = :db_condition_placeholder_993) OR (word = :db_condition_placeholder_994) OR (word = :db_condition_placeholder_995) OR (word = :db_condition_placeholder_996) OR (word = :db_condition_placeholder_997) OR (word = :db_condition_placeholder_998) OR (word = :db_condition_placeholder_999) OR (word = :db_condition_placeholder_1000) OR (word = :db_condition_placeholder_1001) OR (word = :db_condition_placeholder_1002) OR (word = :db_condition_placeholder_1003) OR (word = :db_condition_placeholder_1004) OR (word = :db_condition_placeholder_1005) OR (word = :db_condition_placeholder_1006) OR (word = :db_condition_placeholder_1007) OR (word = :db_condition_placeholder_1008) OR (word = :db_condition_placeholder_1009) OR (word = :db_condition_placeholder_1010) OR (word = :db_condition_placeholder_1011) OR (word = :db_condition_placeholder_1012) OR (word = :db_condition_placeholder_1013) OR (word = :db_condition_placeholder_1014) OR (word = :db_condition_placeholder_1015) OR (word = :db_condition_placeholder_1016) OR (word = :db_condition_placeholder_1017) OR (word = :db_condition_placeholder_1018) OR (word = :db_condition_placeholder_1019) OR (word = :db_condition_placeholder_1020) OR (word = :db_condition_placeholder_1021) OR (word = :db_condition_placeholder_1022) OR (word = :db_condition_placeholder_1023) OR (word = :db_condition_placeholder_1024) OR (word = :db_condition_placeholder_1025) OR (word = :db_condition_placeholder_1026) OR (word = :db_condition_placeholder_1027) OR (word = :db_condition_placeholder_1028) OR (word = :db_condition_placeholder_1029) OR (word = :db_condition_placeholder_1030) OR (word = :db_condition_placeholder_1031) OR (word = :db_condition_placeholder_1032) OR (word = :db_condition_placeholder_1033) OR (word = :db_condition_placeholder_1034) OR (word = :db_condition_placeholder_1035) OR (word = :db_condition_placeholder_1036) OR (word = :db_condition_placeholder_1037) OR (word = :db_condition_placeholder_1038) OR (word = :db_condition_placeholder_1039) OR (word = :db_condition_placeholder_1040) OR (word = :db_condition_placeholder_1041) OR (word = :db_condition_placeholder_1042) OR (word = :db_condition_placeholder_1043) OR (word = :db_condition_placeholder_1044) OR (word = :db_condition_placeholder_1045) OR (word = :db_condition_placeholder_1046) OR (word = :db_condition_placeholder_1047) OR (word = :db_condition_placeholder_1048) OR (word = :db_condition_placeholder_1049) OR (word = :db_condition_placeholder_1050) OR (word = :db_condition_placeholder_1051) OR (word = :db_condition_placeholder_1052) OR (word = :db_condition_placeholder_1053) OR (word = :db_condition_placeholder_1054) OR (word = :db_condition_placeholder_1055) OR (word = :db_condition_placeholder_1056) OR (word = :db_condition_placeholder_1057) OR (word = :db_condition_placeholder_1058) OR (word = :db_condition_placeholder_1059) OR (word = :db_condition_placeholder_1060) OR (word = :db_condition_placeholder_1061) OR (word = :db_condition_placeholder_1062) OR (word = :db_condition_placeholder_1063) OR (word = :db_condition_placeholder_1064) OR (word = :db_condition_placeholder_1065) OR (word = :db_condition_placeholder_1066) OR (word = :db_condition_placeholder_1067) OR (word = :db_condition_placeholder_1068) OR (word = :db_condition_placeholder_1069) OR (word = :db_condition_placeholder_1070) OR (word = :db_condition_placeholder_1071) OR (word = :db_condition_placeholder_1072) OR (word = :db_condition_placeholder_1073) OR (word = :db_condition_placeholder_1074) OR (word = :db_condition_placeholder_1075) OR (word = :db_condition_placeholder_1076) OR (word = :db_condition_placeholder_1077) OR (word = :db_condition_placeholder_1078) OR (word = :db_condition_placeholder_1079) OR (word = :db_condition_placeholder_1080) OR (word = :db_condition_placeholder_1081) OR (word = :db_condition_placeholder_1082) OR (word = :db_condition_placeholder_1083) OR (word = :db_condition_placeholder_1084) OR (word = :db_condition_placeholder_1085) OR (word = :db_condition_placeholder_1086) OR (word = :db_condition_placeholder_1087) OR (word = :db_condition_placeholder_1088) OR (word = :db_condition_placeholder_1089) OR (word = :db_condition_placeholder_1090) OR (word = :db_condition_placeholder_1091) OR (word = :db_condition_placeholder_1092) OR (word = :db_condition_placeholder_1093) OR (word = :db_condition_placeholder_1094) OR (word = :db_condition_placeholder_1095) OR (word = :db_condition_placeholder_1096) OR (word = :db_condition_placeholder_1097) OR (word = :db_condition_placeholder_1098) OR (word = :db_condition_placeholder_1099) OR (word = :db_condition_placeholder_1100) OR (word = :db_condition_placeholder_1101) OR (word = :db_condition_placeholder_1102) OR (word = :db_condition_placeholder_1103) OR (word = :db_condition_placeholder_1104) OR (word = :db_condition_placeholder_1105) OR (word = :db_condition_placeholder_1106) OR (word = :db_condition_placeholder_1107) OR (word = :db_condition_placeholder_1108) OR (word = :db_condition_placeholder_1109) OR (word = :db_condition_placeholder_1110) OR (word = :db_condition_placeholder_1111) OR (word = :db_condition_placeholder_1112) OR (word = :db_condition_placeholder_1113) OR (word = :db_condition_placeholder_1114) OR (word = :db_condition_placeholder_1115) OR (word = :db_condition_placeholder_1116) OR (word = :db_condition_placeholder_1117) OR (word = :db_condition_placeholder_1118) OR (word = :db_condition_placeholder_1119) OR (word = :db_condition_placeholder_1120) OR (word = :db_condition_placeholder_1121) OR (word = :db_condition_placeholder_1122) OR (word = :db_condition_placeholder_1123) OR (word = :db_condition_placeholder_1124) OR (word = :db_condition_placeholder_1125) OR (word = :db_condition_placeholder_1126) OR (word = :db_condition_placeholder_1127) OR (word = :db_condition_placeholder_1128) OR (word = :db_condition_placeholder_1129) OR (word = :db_condition_placeholder_1130) OR (word = :db_condition_placeholder_1131) OR (word = :db_condition_placeholder_1132) OR (word = :db_condition_placeholder_1133) OR (word = :db_condition_placeholder_1134) OR (word = :db_condition_placeholder_1135) OR (word = :db_condition_placeholder_1136) OR (word = :db_condition_placeholder_1137) OR (word = :db_condition_placeholder_1138) OR (word = :db_condition_placeholder_1139) OR (word = :db_condition_placeholder_1140) OR (word = :db_condition_placeholder_1141) OR (word = :db_condition_placeholder_1142) OR (word = :db_condition_placeholder_1143) OR (word = :db_condition_placeholder_1144) OR (word = :db_condition_placeholder_1145) OR (word = :db_condition_placeholder_1146) OR (word = :db_condition_placeholder_1147) OR (word = :db_condition_placeholder_1148) OR (word = :db_condition_placeholder_1149) OR (word = :db_condition_placeholder_1150) OR (word = :db_condition_placeholder_1151) OR (word = :db_condition_placeholder_1152) OR (word = :db_condition_placeholder_1153) OR (word = :db_condition_placeholder_1154) OR (word = :db_condition_placeholder_1155) OR (word = :db_condition_placeholder_1156) OR (word = :db_condition_placeholder_1157) OR (word = :db_condition_placeholder_1158) OR (word = :db_condition_placeholder_1159) OR (word = :db_condition_placeholder_1160) OR (word = :db_condition_placeholder_1161) OR (word = :db_condition_placeholder_1162) OR (word = :db_condition_placeholder_1163) OR (word = :db_condition_placeholder_1164) OR (word = :db_condition_placeholder_1165) OR (word = :db_condition_placeholder_1166) OR (word = :db_condition_placeholder_1167) OR (word = :db_condition_placeholder_1168) OR (word = :db_condition_placeholder_1169) OR (word = :db_condition_placeholder_1170) OR (word = :db_condition_placeholder_1171) OR (word = :db_condition_placeholder_1172) OR (word = :db_condition_placeholder_1173) OR (word = :db_condition_placeholder_1174) OR (word = :db_condition_placeholder_1175) OR (word = :db_condition_placeholder_1176) OR (word = :db_condition_placeholder_1177) OR (word = :db_condition_placeholder_1178) OR (word = :db_condition_placeholder_1179) OR (word = :db_condition_placeholder_1180) OR (word = :db_condition_placeholder_1181) OR (word = :db_condition_placeholder_1182) OR (word = :db_condition_placeholder_1183) OR (word = :db_condition_placeholder_1184) OR (word = :db_condition_placeholder_1185) OR (word = :db_condition_placeholder_1186) OR (word = :db_condition_placeholder_1187) OR (word = :db_condition_placeholder_1188) OR (word = :db_condition_placeholder_1189) OR (word = :db_condition_placeholder_1190) OR (word = :db_condition_placeholder_1191) OR (word = :db_condition_placeholder_1192) OR (word = :db_condition_placeholder_1193) OR (word = :db_condition_placeholder_1194) OR (word = :db_condition_placeholder_1195) OR (word = :db_condition_placeholder_1196) OR (word = :db_condition_placeholder_1197) OR (word = :db_condition_placeholder_1198) OR (word = :db_condition_placeholder_1199) OR (word = :db_condition_placeholder_1200) OR (word = :db_condition_placeholder_1201) OR (word = :db_condition_placeholder_1202) OR (word = :db_condition_placeholder_1203) OR (word = :db_condition_placeholder_1204) OR (word = :db_condition_placeholder_1205) OR (word = :db_condition_placeholder_1206) OR (word = :db_condition_placeholder_1207) OR (word = :db_condition_placeholder_1208) OR (word = :db_condition_placeholder_1209) OR (word = :db_condition_placeholder_1210) OR (word = :db_condition_placeholder_1211) OR (word = :db_condition_placeholder_1212) OR (word = :db_condition_placeholder_1213) OR (word = :db_condition_placeholder_1214) OR (word = :db_condition_placeholder_1215) OR (word = :db_condition_placeholder_1216) OR (word = :db_condition_placeholder_1217) OR (word = :db_condition_placeholder_1218) OR (word = :db_condition_placeholder_1219) OR (word = :db_condition_placeholder_1220) OR (word = :db_condition_placeholder_1221) OR (word = :db_condition_placeholder_1222) OR (word = :db_condition_placeholder_1223) OR (word = :db_condition_placeholder_1224) OR (word = :db_condition_placeholder_1225) OR (word = :db_condition_placeholder_1226) OR (word = :db_condition_placeholder_1227) OR (word = :db_condition_placeholder_1228) OR (word = :db_condition_placeholder_1229) OR (word = :db_condition_placeholder_1230) OR (word = :db_condition_placeholder_1231) OR (word = :db_condition_placeholder_1232) OR (word = :db_condition_placeholder_1233) OR (word = :db_condition_placeholder_1234) OR (word = :db_condition_placeholder_1235) OR (word = :db_condition_placeholder_1236) OR (word = :db_condition_placeholder_1237) OR (word = :db_condition_placeholder_1238) OR (word = :db_condition_placeholder_1239) OR (word = :db_condition_placeholder_1240) OR (word = :db_condition_placeholder_1241) OR (word = :db_condition_placeholder_1242) OR (word = :db_condition_placeholder_1243) OR (word = :db_condition_placeholder_1244) OR (word = :db_condition_placeholder_1245) OR (word = :db_condition_placeholder_1246) OR (word = :db_condition_placeholder_1247) OR (word = :db_condition_placeholder_1248) OR (word = :db_condition_placeholder_1249) OR (word = :db_condition_placeholder_1250) OR (word = :db_condition_placeholder_1251) OR (word = :db_condition_placeholder_1252) OR (word = :db_condition_placeholder_1253) OR (word = :db_condition_placeholder_1254) OR (word = :db_condition_placeholder_1255) OR (word = :db_condition_placeholder_1256) OR (word = :db_condition_placeholder_1257) OR (word = :db_condition_placeholder_1258) OR (word = :db_condition_placeholder_1259) OR (word = :db_condition_placeholder_1260) OR (word = :db_condition_placeholder_1261) OR (word = :db_condition_placeholder_1262) OR (word = :db_condition_placeholder_1263) OR (word = :db_condition_placeholder_1264) OR (word = :db_condition_placeholder_1265) OR (word = :db_condition_placeholder_1266) OR (word = :db_condition_placeholder_1267) OR (word = :db_condition_placeholder_1268) OR (word = :db_condition_placeholder_1269) OR (word = :db_condition_placeholder_1270) OR (word = :db_condition_placeholder_1271) OR (word = :db_condition_placeholder_1272) OR (word = :db_condition_placeholder_1273) OR (word = :db_condition_placeholder_1274) OR (word = :db_condition_placeholder_1275) OR (word = :db_condition_placeholder_1276) OR (word = :db_condition_placeholder_1277) OR (word = :db_condition_placeholder_1278) OR (word = :db_condition_placeholder_1279) OR (word = :db_condition_placeholder_1280) OR (word = :db_condition_placeholder_1281) OR (word = :db_condition_placeholder_1282) OR (word = :db_condition_placeholder_1283) OR (word = :db_condition_placeholder_1284) OR (word = :db_condition_placeholder_1285) OR (word = :db_condition_placeholder_1286) OR (word = :db_condition_placeholder_1287) OR (word = :db_condition_placeholder_1288) OR (word = :db_condition_placeholder_1289) OR (word = :db_condition_placeholder_1290) OR (word = :db_condition_placeholder_1291) OR (word = :db_condition_placeholder_1292) OR (word = :db_condition_placeholder_1293) OR (word = :db_condition_placeholder_1294) OR (word = :db_condition_placeholder_1295) OR (word = :db_condition_placeholder_1296) OR (word = :db_condition_placeholder_1297) OR (word = :db_condition_placeholder_1298) OR (word = :db_condition_placeholder_1299) OR (word = :db_condition_placeholder_1300) OR (word = :db_condition_placeholder_1301) OR (word = :db_condition_placeholder_1302) OR (word = :db_condition_placeholder_1303) OR (word = :db_condition_placeholder_1304) OR (word = :db_condition_placeholder_1305) OR (word = :db_condition_placeholder_1306) OR (word = :db_condition_placeholder_1307) OR (word = :db_condition_placeholder_1308) OR (word = :db_condition_placeholder_1309) OR (word = :db_condition_placeholder_1310) OR (word = :db_condition_placeholder_1311) OR (word = :db_condition_placeholder_1312) OR (word = :db_condition_placeholder_1313) OR (word = :db_condition_placeholder_1314) OR (word = :db_condition_placeholder_1315) OR (word = :db_condition_placeholder_1316) OR (word = :db_condition_placeholder_1317) OR (word = :db_condition_placeholder_1318) OR (word = :db_condition_placeholder_1319) OR (word = :db_condition_placeholder_1320) OR (word = :db_condition_placeholder_1321) OR (word = :db_condition_placeholder_1322) OR (word = :db_condition_placeholder_1323) OR (word = :db_condition_placeholder_1324) OR (word = :db_condition_placeholder_1325) OR (word = :db_condition_placeholder_1326) OR (word = :db_condition_placeholder_1327) OR (word = :db_condition_placeholder_1328) OR (word = :db_condition_placeholder_1329) OR (word = :db_condition_placeholder_1330) OR (word = :db_condition_placeholder_1331) OR (word = :db_condition_placeholder_1332) OR (word = :db_condition_placeholder_1333) OR (word = :db_condition_placeholder_1334) OR (word = :db_condition_placeholder_1335) OR (word = :db_condition_placeholder_1336) OR (word = :db_condition_placeholder_1337) OR (word = :db_condition_placeholder_1338) OR (word = :db_condition_placeholder_1339) OR (word = :db_condition_placeholder_1340) OR (word = :db_condition_placeholder_1341) OR (word = :db_condition_placeholder_1342) OR (word = :db_condition_placeholder_1343) OR (word = :db_condition_placeholder_1344) OR (word = :db_condition_placeholder_1345) OR (word = :db_condition_placeholder_1346) OR (word = :db_condition_placeholder_1347) OR (word = :db_condition_placeholder_1348) OR (word = :db_condition_placeholder_1349) OR (word = :db_condition_placeholder_1350) OR (word = :db_condition_placeholder_1351) OR (word = :db_condition_placeholder_1352) OR (word = :db_condition_placeholder_1353) OR (word = :db_condition_placeholder_1354) OR (word = :db_condition_placeholder_1355) OR (word = :db_condition_placeholder_1356) OR (word = :db_condition_placeholder_1357) OR (word = :db_condition_placeholder_1358) OR (word = :db_condition_placeholder_1359) OR (word = :db_condition_placeholder_1360) OR (word = :db_condition_placeholder_1361) OR (word = :db_condition_placeholder_1362) OR (word = :db_condition_placeholder_1363) OR (word = :db_condition_placeholder_1364) OR (word = :db_condition_placeholder_1365) OR (word = :db_condition_placeholder_1366) OR (word = :db_condition_placeholder_1367) OR (word = :db_condition_placeholder_1368) OR (word = :db_condition_placeholder_1369) OR (word = :db_condition_placeholder_1370) OR (word = :db_condition_placeholder_1371) OR (word = :db_condition_placeholder_1372) OR (word = :db_condition_placeholder_1373) OR (word = :db_condition_placeholder_1374) OR (word = :db_condition_placeholder_1375) OR (word = :db_condition_placeholder_1376) OR (word = :db_condition_placeholder_1377) OR (word = :db_condition_placeholder_1378) OR (word = :db_condition_placeholder_1379) OR (word = :db_condition_placeholder_1380) OR (word = :db_condition_placeholder_1381) OR (word = :db_condition_placeholder_1382) OR (word = :db_condition_placeholder_1383) OR (word = :db_condition_placeholder_1384) OR (word = :db_condition_placeholder_1385) OR (word = :db_condition_placeholder_1386) OR (word = :db_condition_placeholder_1387) OR (word = :db_condition_placeholder_1388) OR (word = :db_condition_placeholder_1389) OR (word = :db_condition_placeholder_1390) OR (word = :db_condition_placeholder_1391) OR (word = :db_condition_placeholder_1392) OR (word = :db_condition_placeholder_1393) OR (word = :db_condition_placeholder_1394) OR (word = :db_condition_placeholder_1395) OR (word = :db_condition_placeholder_1396) OR (word = :db_condition_placeholder_1397) OR (word = :db_condition_placeholder_1398) OR (word = :db_condition_placeholder_1399) OR (word = :db_condition_placeholder_1400) OR (word = :db_condition_placeholder_1401) OR (word = :db_condition_placeholder_1402) OR (word = :db_condition_placeholder_1403) OR (word = :db_condition_placeholder_1404) OR (word = :db_condition_placeholder_1405) OR (word = :db_condition_placeholder_1406) OR (word = :db_condition_placeholder_1407) OR (word = :db_condition_placeholder_1408) OR (word = :db_condition_placeholder_1409) OR (word = :db_condition_placeholder_1410) OR (word = :db_condition_placeholder_1411) OR (word = :db_condition_placeholder_1412) OR (word = :db_condition_placeholder_1413) OR (word = :db_condition_placeholder_1414) OR (word = :db_condition_placeholder_1415) OR (word = :db_condition_placeholder_1416) OR (word = :db_condition_placeholder_1417) OR (word = :db_condition_placeholder_1418) OR (word = :db_condition_placeholder_1419) OR (word = :db_condition_placeholder_1420) OR (word = :db_condition_placeholder_1421) OR (word = :db_condition_placeholder_1422) OR (word = :db_condition_placeholder_1423) OR (word = :db_condition_placeholder_1424) OR (word = :db_condition_placeholder_1425) OR (word = :db_condition_placeholder_1426) OR (word = :db_condition_placeholder_1427) OR (word = :db_condition_placeholder_1428) OR (word = :db_condition_placeholder_1429) OR (word = :db_condition_placeholder_1430) OR (word = :db_condition_placeholder_1431) OR (word = :db_condition_placeholder_1432) OR (word = :db_condition_placeholder_1433) OR (word = :db_condition_placeholder_1434) OR (word = :db_condition_placeholder_1435) OR (word = :db_condition_placeholder_1436) OR (word = :db_condition_placeholder_1437) OR (word = :db_condition_placeholder_1438) OR (word = :db_condition_placeholder_1439) OR (word = :db_condition_placeholder_1440) OR (word = :db_condition_placeholder_1441) OR (word = :db_condition_placeholder_1442) OR (word = :db_condition_placeholder_1443) OR (word = :db_condition_placeholder_1444) OR (word = :db_condition_placeholder_1445) OR (word = :db_condition_placeholder_1446) OR (word = :db_condition_placeholder_1447) OR (word = :db_condition_placeholder_1448) OR (word = :db_condition_placeholder_1449) OR (word = :db_condition_placeholder_1450) OR (word = :db_condition_placeholder_1451) OR (word = :db_condition_placeholder_1452) OR (word = :db_condition_placeholder_1453) OR (word = :db_condition_placeholder_1454) OR (word = :db_condition_placeholder_1455) OR (word = :db_condition_placeholder_1456) OR (word = :db_condition_placeholder_1457) OR (word = :db_condition_placeholder_1458) OR (word = :db_condition_placeholder_1459) OR (word = :db_condition_placeholder_1460) OR (word = :db_condition_placeholder_1461) OR (word = :db_condition_placeholder_1462) OR (word = :db_condition_placeholder_1463) OR (word = :db_condition_placeholder_1464) OR (word = :db_condition_placeholder_1465) OR (word = :db_condition_placeholder_1466) OR (word = :db_condition_placeholder_1467) OR (word = :db_condition_placeholder_1468) OR (word = :db_condition_placeholder_1469) OR (word = :db_condition_placeholder_1470) OR (word = :db_condition_placeholder_1471) OR (word = :db_condition_placeholder_1472) OR (word = :db_condition_placeholder_1473) OR (word = :db_condition_placeholder_1474) OR (word = :db_condition_placeholder_1475) OR (word = :db_condition_placeholder_1476) OR (word = :db_condition_placeholder_1477) OR (word = :db_condition_placeholder_1478) OR (word = :db_condition_placeholder_1479) OR (word = :db_condition_placeholder_1480) OR (word = :db_condition_placeholder_1481) OR (word = :db_condition_placeholder_1482) OR (word = :db_condition_placeholder_1483) OR (word = :db_condition_placeholder_1484) OR (word = :db_condition_placeholder_1485) OR (word = :db_condition_placeholder_1486) OR (word = :db_condition_placeholder_1487) OR (word = :db_condition_placeholder_1488) OR (word = :db_condition_placeholder_1489) OR (word = :db_condition_placeholder_1490) OR (word = :db_condition_placeholder_1491) OR (word = :db_condition_placeholder_1492) OR (word = :db_condition_placeholder_1493) OR (word = :db_condition_placeholder_1494) OR (word = :db_condition_placeholder_1495) OR (word = :db_condition_placeholder_1496) OR (word = :db_condition_placeholder_1497) OR (word = :db_condition_placeholder_1498) OR (word = :db_condition_placeholder_1499) OR (word = :db_condition_placeholder_1500) OR (word = :db_condition_placeholder_1501) OR (word = :db_condition_placeholder_1502) OR (word = :db_condition_placeholder_1503) OR (word = :db_condition_placeholder_1504) OR (word = :db_condition_placeholder_1505) OR (word = :db_condition_placeholder_1506) OR (word = :db_condition_placeholder_1507) OR (word = :db_condition_placeholder_1508) OR (word = :db_condition_placeholder_1509) OR (word = :db_condition_placeholder_1510) OR (word = :db_condition_placeholder_1511) OR (word = :db_condition_placeholder_1512) OR (word = :db_condition_placeholder_1513) OR (word = :db_condition_placeholder_1514) OR (word = :db_condition_placeholder_1515) OR (word = :db_condition_placeholder_1516) OR (word = :db_condition_placeholder_1517) OR (word = :db_condition_placeholder_1518) OR (word = :db_condition_placeholder_1519) OR (word = :db_condition_placeholder_1520) OR (word = :db_condition_placeholder_1521) OR (word = :db_condition_placeholder_1522) OR (word = :db_condition_placeholder_1523) OR (word = :db_condition_placeholder_1524) OR (word = :db_condition_placeholder_1525) OR (word = :db_condition_placeholder_1526) OR (word = :db_condition_placeholder_1527) OR (word = :db_condition_placeholder_1528) OR (word = :db_condition_placeholder_1529) OR (word = :db_condition_placeholder_1530) OR (word = :db_condition_placeholder_1531) OR (word = :db_condition_placeholder_1532) OR (word = :db_condition_placeholder_1533) OR (word = :db_condition_placeholder_1534) OR (word = :db_condition_placeholder_1535) OR (word = :db_condition_placeholder_1536) OR (word = :db_condition_placeholder_1537) OR (word = :db_condition_placeholder_1538) OR (word = :db_condition_placeholder_1539) OR (word = :db_condition_placeholder_1540) OR (word = :db_condition_placeholder_1541) OR (word = :db_condition_placeholder_1542) OR (word = :db_condition_placeholder_1543) OR (word = :db_condition_placeholder_1544) OR (word = :db_condition_placeholder_1545) OR (word = :db_condition_placeholder_1546) OR (word = :db_condition_placeholder_1547) OR (word = :db_condition_placeholder_1548) OR (word = :db_condition_placeholder_1549) OR (word = :db_condition_placeholder_1550) OR (word = :db_condition_placeholder_1551) OR (word = :db_condition_placeholder_1552) OR (word = :db_condition_placeholder_1553) OR (word = :db_condition_placeholder_1554) OR (word = :db_condition_placeholder_1555) OR (word = :db_condition_placeholder_1556) OR (word = :db_condition_placeholder_1557) OR (word = :db_condition_placeholder_1558) OR (word = :db_condition_placeholder_1559) OR (word = :db_condition_placeholder_1560) OR (word = :db_condition_placeholder_1561) OR (word = :db_condition_placeholder_1562) OR (word = :db_condition_placeholder_1563) OR (word = :db_condition_placeholder_1564) OR (word = :db_condition_placeholder_1565) OR (word = :db_condition_placeholder_1566) OR (word = :db_condition_placeholder_1567) OR (word = :db_condition_placeholder_1568) OR (word = :db_condition_placeholder_1569) OR (word = :db_condition_placeholder_1570) OR (word = :db_condition_placeholder_1571) OR (word = :db_condition_placeholder_1572) OR (word = :db_condition_placeholder_1573) OR (word = :db_condition_placeholder_1574) OR (word = :db_condition_placeholder_1575) OR (word = :db_condition_placeholder_1576) OR (word = :db_condition_placeholder_1577) OR (word = :db_condition_placeholder_1578) OR (word = :db_condition_placeholder_1579) OR (word = :db_condition_placeholder_1580) OR (word = :db_condition_placeholder_1581) OR (word = :db_condition_placeholder_1582) OR (word = :db_condition_placeholder_1583) OR (word = :db_condition_placeholder_1584) OR (word = :db_condition_placeholder_1585) OR (word = :db_condition_placeholder_1586) OR (word = :db_condition_placeholder_1587) OR (word = :db_condition_placeholder_1588) OR (word = :db_condition_placeholder_1589) OR (word = :db_condition_placeholder_1590) OR (word = :db_condition_placeholder_1591) OR (word = :db_condition_placeholder_1592) OR (word = :db_condition_placeholder_1593) OR (word = :db_condition_placeholder_1594) OR (word = :db_condition_placeholder_1595) OR (word = :db_condition_placeholder_1596) OR (word = :db_condition_placeholder_1597) OR (word = :db_condition_placeholder_1598) OR (word = :db_condition_placeholder_1599) OR (word = :db_condition_placeholder_1600) OR (word = :db_condition_placeholder_1601) OR (word = :db_condition_placeholder_1602) OR (word = :db_condition_placeholder_1603) OR (word = :db_condition_placeholder_1604) OR (word = :db_condition_placeholder_1605) OR (word = :db_condition_placeholder_1606) OR (word = :db_condition_placeholder_1607) OR (word = :db_condition_placeholder_1608) OR (word = :db_condition_placeholder_1609) OR (word = :db_condition_placeholder_1610) OR (word = :db_condition_placeholder_1611) OR (word = :db_condition_placeholder_1612) OR (word = :db_condition_placeholder_1613) OR (word = :db_condition_placeholder_1614) OR (word = :db_condition_placeholder_1615) OR (word = :db_condition_placeholder_1616) OR (word = :db_condition_placeholder_1617) OR (word = :db_condition_placeholder_1618) OR (word = :db_condition_placeholder_1619) OR (word = :db_condition_placeholder_1620) OR (word = :db_condition_placeholder_1621) OR (word = :db_condition_placeholder_1622) OR (word = :db_condition_placeholder_1623) OR (word = :db_condition_placeholder_1624) OR (word = :db_condition_placeholder_1625) OR (word = :db_condition_placeholder_1626) OR (word = :db_condition_placeholder_1627) OR (word = :db_condition_placeholder_1628) OR (word = :db_condition_placeholder_1629) OR (word = :db_condition_placeholder_1630) OR (word = :db_condition_placeholder_1631) OR (word = :db_condition_placeholder_1632) OR (word = :db_condition_placeholder_1633) OR (word = :db_condition_placeholder_1634) OR (word = :db_condition_placeholder_1635) OR (word = :db_condition_placeholder_1636) OR (word = :db_condition_placeholder_1637) OR (word = :db_condition_placeholder_1638) OR (word = :db_condition_placeholder_1639) OR (word = :db_condition_placeholder_1640) OR (word = :db_condition_placeholder_1641) OR (word = :db_condition_placeholder_1642) OR (word = :db_condition_placeholder_1643) OR (word = :db_condition_placeholder_1644) OR (word = :db_condition_placeholder_1645) OR (word = :db_condition_placeholder_1646) OR (word = :db_condition_placeholder_1647) OR (word = :db_condition_placeholder_1648) OR (word = :db_condition_placeholder_1649) OR (word = :db_condition_placeholder_1650) OR (word = :db_condition_placeholder_1651) OR (word = :db_condition_placeholder_1652) OR (word = :db_condition_placeholder_1653) OR (word = :db_condition_placeholder_1654) OR (word = :db_condition_placeholder_1655) OR (word = :db_condition_placeholder_1656) OR (word = :db_condition_placeholder_1657) OR (word = :db_condition_placeholder_1658) OR (word = :db_condition_placeholder_1659) OR (word = :db_condition_placeholder_1660) OR (word = :db_condition_placeholder_1661) OR (word = :db_condition_placeholder_1662) OR (word = :db_condition_placeholder_1663) OR (word = :db_condition_placeholder_1664) OR (word = :db_condition_placeholder_1665) OR (word = :db_condition_placeholder_1666) OR (word = :db_condition_placeholder_1667) OR (word = :db_condition_placeholder_1668) OR (word = :db_condition_placeholder_1669) OR (word = :db_condition_placeholder_1670) OR (word = :db_condition_placeholder_1671) OR (word = :db_condition_placeholder_1672) OR (word = :db_condition_placeholder_1673) OR (word = :db_condition_placeholder_1674) OR (word = :db_condition_placeholder_1675) OR (word = :db_condition_placeholder_1676) OR (word = :db_condition_placeholder_1677) OR (word = :db_condition_placeholder_1678) OR (word = :db_condition_placeholder_1679) OR (word = :db_condition_placeholder_1680) OR (word = :db_condition_placeholder_1681) OR (word = :db_condition_placeholder_1682) OR (word = :db_condition_placeholder_1683) OR (word = :db_condition_placeholder_1684) OR (word = :db_condition_placeholder_1685) OR (word = :db_condition_placeholder_1686) OR (word = :db_condition_placeholder_1687) OR (word = :db_condition_placeholder_1688) OR (word = :db_condition_placeholder_1689) OR (word = :db_condition_placeholder_1690) OR (word = :db_condition_placeholder_1691) OR (word = :db_condition_placeholder_1692) OR (word = :db_condition_placeholder_1693) OR (word = :db_condition_placeholder_1694) OR (word = :db_condition_placeholder_1695) OR (word = :db_condition_placeholder_1696) OR (word = :db_condition_placeholder_1697) OR (word = :db_condition_placeholder_1698) OR (word = :db_condition_placeholder_1699) OR (word = :db_condition_placeholder_1700) OR (word = :db_condition_placeholder_1701) OR (word = :db_condition_placeholder_1702) OR (word = :db_condition_placeholder_1703) OR (word = :db_condition_placeholder_1704) OR (word = :db_condition_placeholder_1705) OR (word = :db_condition_placeholder_1706) OR (word = :db_condition_placeholder_1707) OR (word = :db_condition_placeholder_1708) OR (word = :db_condition_placeholder_1709) OR (word = :db_condition_placeholder_1710) OR (word = :db_condition_placeholder_1711) OR (word = :db_condition_placeholder_1712) OR (word = :db_condition_placeholder_1713) OR (word = :db_condition_placeholder_1714) OR (word = :db_condition_placeholder_1715) OR (word = :db_condition_placeholder_1716) OR (word = :db_condition_placeholder_1717) OR (word = :db_condition_placeholder_1718) OR (word = :db_condition_placeholder_1719) OR (word = :db_condition_placeholder_1720) OR (word = :db_condition_placeholder_1721) OR (word = :db_condition_placeholder_1722) OR (word = :db_condition_placeholder_1723) OR (word = :db_condition_placeholder_1724) OR (word = :db_condition_placeholder_1725) OR (word = :db_condition_placeholder_1726) OR (word = :db_condition_placeholder_1727) OR (word = :db_condition_placeholder_1728) OR (word = :db_condition_placeholder_1729) OR (word = :db_condition_placeholder_1730) OR (word = :db_condition_placeholder_1731) OR (word = :db_condition_placeholder_1732) OR (word = :db_condition_placeholder_1733) OR (word = :db_condition_placeholder_1734) OR (word = :db_condition_placeholder_1735) OR (word = :db_condition_placeholder_1736) OR (word = :db_condition_placeholder_1737) OR (word = :db_condition_placeholder_1738) OR (word = :db_condition_placeholder_1739) OR (word = :db_condition_placeholder_1740) OR (word = :db_condition_placeholder_1741) OR (word = :db_condition_placeholder_1742) OR (word = :db_condition_placeholder_1743) OR (word = :db_condition_placeholder_1744) OR (word = :db_condition_placeholder_1745) OR (word = :db_condition_placeholder_1746) OR (word = :db_condition_placeholder_1747) OR (word = :db_condition_placeholder_1748) OR (word = :db_condition_placeholder_1749) OR (word = :db_condition_placeholder_1750) OR (word = :db_condition_placeholder_1751) OR (word = :db_condition_placeholder_1752) OR (word = :db_condition_placeholder_1753) OR (word = :db_condition_placeholder_1754) OR (word = :db_condition_placeholder_1755) OR (word = :db_condition_placeholder_1756) OR (word = :db_condition_placeholder_1757) OR (word = :db_condition_placeholder_1758) OR (word = :db_condition_placeholder_1759) OR (word = :db_condition_placeholder_1760) OR (word = :db_condition_placeholder_1761) OR (word = :db_condition_placeholder_1762) OR (word = :db_condition_placeholder_1763) OR (word = :db_condition_placeholder_1764) OR (word = :db_condition_placeholder_1765) OR (word = :db_condition_placeholder_1766) OR (word = :db_condition_placeholder_1767) OR (word = :db_condition_placeholder_1768) OR (word = :db_condition_placeholder_1769) OR (word = :db_condition_placeholder_1770) OR (word = :db_condition_placeholder_1771) OR (word = :db_condition_placeholder_1772) OR (word = :db_condition_placeholder_1773) OR (word = :db_condition_placeholder_1774) OR (word = :db_condition_placeholder_1775) OR (word = :db_condition_placeholder_1776) OR (word = :db_condition_placeholder_1777) OR (word = :db_condition_placeholder_1778) OR (word = :db_condition_placeholder_1779) OR (word = :db_condition_placeholder_1780) OR (word = :db_condition_placeholder_1781) OR (word = :db_condition_placeholder_1782) OR (word = :db_condition_placeholder_1783) OR (word = :db_condition_placeholder_1784) OR (word = :db_condition_placeholder_1785) OR (word = :db_condition_placeholder_1786) OR (word = :db_condition_placeholder_1787) OR (word = :db_condition_placeholder_1788) OR (word = :db_condition_placeholder_1789) OR (word = :db_condition_placeholder_1790) OR (word = :db_condition_placeholder_1791) OR (word = :db_condition_placeholder_1792) OR (word = :db_condition_placeholder_1793) OR (word = :db_condition_placeholder_1794) OR (word = :db_condition_placeholder_1795) OR (word = :db_condition_placeholder_1796) OR (word = :db_condition_placeholder_1797) OR (word = :db_condition_placeholder_1798) OR (word = :db_condition_placeholder_1799) OR (word = :db_condition_placeholder_1800) OR (word = :db_condition_placeholder_1801) OR (word = :db_condition_placeholder_1802) OR (word = :db_condition_placeholder_1803) OR (word = :db_condition_placeholder_1804) OR (word = :db_condition_placeholder_1805) OR (word = :db_condition_placeholder_1806) OR (word = :db_condition_placeholder_1807) OR (word = :db_condition_placeholder_1808) OR (word = :db_condition_placeholder_1809) OR (word = :db_condition_placeholder_1810) OR (word = :db_condition_placeholder_1811) OR (word = :db_condition_placeholder_1812) OR (word = :db_condition_placeholder_1813) OR (word = :db_condition_placeholder_1814) OR (word = :db_condition_placeholder_1815) OR (word = :db_condition_placeholder_1816) OR (word = :db_condition_placeholder_1817) OR (word = :db_condition_placeholder_1818) OR (word = :db_condition_placeholder_1819) OR (word = :db_condition_placeholder_1820) OR (word = :db_condition_placeholder_1821) OR (word = :db_condition_placeholder_1822) OR (word = :db_condition_placeholder_1823) OR (word = :db_condition_placeholder_1824) OR (word = :db_condition_placeholder_1825) OR (word = :db_condition_placeholder_1826) OR (word = :db_condition_placeholder_1827) OR (word = :db_condition_placeholder_1828) OR (word = :db_condition_placeholder_1829) OR (word = :db_condition_placeholder_1830) OR (word = :db_condition_placeholder_1831) OR (word = :db_condition_placeholder_1832) OR (word = :db_condition_placeholder_1833) OR (word = :db_condition_placeholder_1834) OR (word = :db_condition_placeholder_1835) OR (word = :db_condition_placeholder_1836) OR (word = :db_condition_placeholder_1837) OR (word = :db_condition_placeholder_1838) OR (word = :db_condition_placeholder_1839) OR (word = :db_condition_placeholder_1840) OR (word = :db_condition_placeholder_1841) OR (word = :db_condition_placeholder_1842) OR (word = :db_condition_placeholder_1843) OR (word = :db_condition_placeholder_1844) OR (word = :db_condition_placeholder_1845) OR (word = :db_condition_placeholder_1846) OR (word = :db_condition_placeholder_1847) OR (word = :db_condition_placeholder_1848) OR (word = :db_condition_placeholder_1849) OR (word = :db_condition_placeholder_1850) OR (word = :db_condition_placeholder_1851) OR (word = :db_condition_placeholder_1852) OR (word = :db_condition_placeholder_1853) OR (word = :db_condition_placeholder_1854) OR (word = :db_condition_placeholder_1855) OR (word = :db_condition_placeholder_1856) OR (word = :db_condition_placeholder_1857) OR (word = :db_condition_placeholder_1858) OR (word = :db_condition_placeholder_1859) OR (word = :db_condition_placeholder_1860) OR (word = :db_condition_placeholder_1861) OR (word = :db_condition_placeholder_1862) OR (word = :db_condition_placeholder_1863) OR (word = :db_condition_placeholder_1864) OR (word = :db_condition_placeholder_1865) OR (word = :db_condition_placeholder_1866) OR (word = :db_condition_placeholder_1867) OR (word = :db_condition_placeholder_1868) OR (word = :db_condition_placeholder_1869) OR (word = :db_condition_placeholder_1870) OR (word = :db_condition_placeholder_1871) OR (word = :db_condition_placeholder_1872) OR (word = :db_condition_placeholder_1873) OR (word = :db_condition_placeholder_1874) OR (word = :db_condition_placeholder_1875) OR (word = :db_condition_placeholder_1876) OR (word = :db_condition_placeholder_1877) OR (word = :db_condition_placeholder_1878) OR (word = :db_condition_placeholder_1879) OR (word = :db_condition_placeholder_1880) OR (word = :db_condition_placeholder_1881) OR (word = :db_condition_placeholder_1882) OR (word = :db_condition_placeholder_1883) OR (word = :db_condition_placeholder_1884) OR (word = :db_condition_placeholder_1885) OR (word = :db_condition_placeholder_1886) OR (word = :db_condition_placeholder_1887) OR (word = :db_condition_placeholder_1888) OR (word = :db_condition_placeholder_1889) OR (word = :db_condition_placeholder_1890) OR (word = :db_condition_placeholder_1891) OR (word = :db_condition_placeholder_1892) OR (word = :db_condition_placeholder_1893) OR (word = :db_condition_placeholder_1894) OR (word = :db_condition_placeholder_1895) OR (word = :db_condition_placeholder_1896) OR (word = :db_condition_placeholder_1897) OR (word = :db_condition_placeholder_1898) OR (word = :db_condition_placeholder_1899) OR (word = :db_condition_placeholder_1900) OR (word = :db_condition_placeholder_1901) OR (word = :db_condition_placeholder_1902) OR (word = :db_condition_placeholder_1903) OR (word = :db_condition_placeholder_1904) OR (word = :db_condition_placeholder_1905) OR (word = :db_condition_placeholder_1906) OR (word = :db_condition_placeholder_1907) OR (word = :db_condition_placeholder_1908) OR (word = :db_condition_placeholder_1909) OR (word = :db_condition_placeholder_1910) OR (word = :db_condition_placeholder_1911) OR (word = :db_condition_placeholder_1912) OR (word = :db_condition_placeholder_1913) OR (word = :db_condition_placeholder_1914) OR (word = :db_condition_placeholder_1915) OR (word = :db_condition_placeholder_1916) OR (word = :db_condition_placeholder_1917) OR (word = :db_condition_placeholder_1918) OR (word = :db_condition_placeholder_1919) OR (word = :db_condition_placeholder_1920) OR (word = :db_condition_placeholder_1921) OR (word = :db_condition_placeholder_1922) OR (word = :db_condition_placeholder_1923) OR (word = :db_condition_placeholder_1924) OR (word = :db_condition_placeholder_1925) OR (word = :db_condition_placeholder_1926) OR (word = :db_condition_placeholder_1927) OR (word = :db_condition_placeholder_1928) OR (word = :db_condition_placeholder_1929) OR (word = :db_condition_placeholder_1930) OR (word = :db_condition_placeholder_1931) OR (word = :db_condition_placeholder_1932) OR (word = :db_condition_placeholder_1933) OR (word = :db_condition_placeholder_1934) OR (word = :db_condition_placeholder_1935) OR (word = :db_condition_placeholder_1936) OR (word = :db_condition_placeholder_1937) OR (word = :db_condition_placeholder_1938) OR (word = :db_condition_placeholder_1939) OR (word = :db_condition_placeholder_1940) OR (word = :db_condition_placeholder_1941) OR (word = :db_condition_placeholder_1942) OR (word = :db_condition_placeholder_1943) OR (word = :db_condition_placeholder_1944) OR (word = :db_condition_placeholder_1945) OR (word = :db_condition_placeholder_1946) OR (word = :db_condition_placeholder_1947) OR (word = :db_condition_placeholder_1948) OR (word = :db_condition_placeholder_1949) OR (word = :db_condition_placeholder_1950) OR (word = :db_condition_placeholder_1951) OR (word = :db_condition_placeholder_1952) OR (word = :db_condition_placeholder_1953) OR (word = :db_condition_placeholder_1954) OR (word = :db_condition_placeholder_1955) OR (word = :db_condition_placeholder_1956) OR (word = :db_condition_placeholder_1957) OR (word = :db_condition_placeholder_1958) OR (word = :db_condition_placeholder_1959) OR (word = :db_condition_placeholder_1960) OR (word = :db_condition_placeholder_1961) OR (word = :db_condition_placeholder_1962) OR (word = :db_condition_placeholder_1963) OR (word = :db_condition_placeholder_1964) OR (word = :db_condition_placeholder_1965) OR (word = :db_condition_placeholder_1966) OR (word = :db_condition_placeholder_1967) OR (word = :db_condition_placeholder_1968) OR (word = :db_condition_placeholder_1969) OR (word = :db_condition_placeholder_1970) OR (word = :db_condition_placeholder_1971) OR (word = :db_condition_placeholder_1972) OR (word = :db_condition_placeholder_1973) OR (word = :db_condition_placeholder_1974) OR (word = :db_condition_placeholder_1975) OR (word = :db_condition_placeholder_1976) OR (word = :db_condition_placeholder_1977) OR (word = :db_condition_placeholder_1978) OR (word = :db_condition_placeholder_1979) OR (word = :db_condition_placeholder_1980) OR (word = :db_condition_placeholder_1981) OR (word = :db_condition_placeholder_1982) OR (word = :db_condition_placeholder_1983) OR (word = :db_condition_placeholder_1984) OR (word = :db_condition_placeholder_1985) OR (word = :db_condition_placeholder_1986) OR (word = :db_condition_placeholder_1987) OR (word = :db_condition_placeholder_1988) OR (word = :db_condition_placeholder_1989) OR (word = :db_condition_placeholder_1990) OR (word = :db_condition_placeholder_1991) OR (word = :db_condition_placeholder_1992) OR (word = :db_condition_placeholder_1993) OR (word = :db_condition_placeholder_1994) OR (word = :db_condition_placeholder_1995) OR (word = :db_condition_placeholder_1996) OR (word = :db_condition_placeholder_1997) OR (word = :db_condition_placeholder_1998) OR (word = :db_condition_placeholder_1999) OR (word = :db_condition_placeholder_2000) OR (word = :db_condition_placeholder_2001) OR (word = :db_condition_placeholder_2002) OR (word = :db_condition_placeholder_2003) OR (word = :db_condition_placeholder_2004) OR (word = :db_condition_placeholder_2005) OR (word = :db_condition_placeholder_2006) OR (word = :db_condition_placeholder_2007) OR (word = :db_condition_placeholder_2008) OR (word = :db_condition_placeholder_2009) OR (word = :db_condition_placeholder_2010) OR (word = :db_condition_placeholder_2011) OR (word = :db_condition_placeholder_2012) OR (word = :db_condition_placeholder_2013) OR (word = :db_condition_placeholder_2014) OR (word = :db_condition_placeholder_2015) OR (word = :db_condition_placeholder_2016) OR (word = :db_condition_placeholder_2017) OR (word = :db_condition_placeholder_2018) OR (word = :db_condition_placeholder_2019) OR (word = :db_condition_placeholder_2020) OR (word = :db_condition_placeholder_2021) OR (word = :db_condition_placeholder_2022) OR (word = :db_condition_placeholder_2023) OR (word = :db_condition_placeholder_2024) OR (word = :db_condition_placeholder_2025) OR (word = :db_condition_placeholder_2026) OR (word = :db_condition_placeholder_2027) OR (word = :db_condition_placeholder_2028) OR (word = :db_condition_placeholder_2029) OR (word = :db_condition_placeholder_2030) OR (word = :db_condition_placeholder_2031) OR (word = :db_condition_placeholder_2032) OR (word = :db_condition_placeholder_2033) OR (word = :db_condition_placeholder_2034) OR (word = :db_condition_placeholder_2035) OR (word = :db_condition_placeholder_2036) OR (word = :db_condition_placeholder_2037) OR (word = :db_condition_placeholder_2038) OR (word = :db_condition_placeholder_2039) OR (word = :db_condition_placeholder_2040) OR (word = :db_condition_placeholder_2041) OR (word = :db_condition_placeholder_2042) OR (word = :db_condition_placeholder_2043) OR (word = :db_condition_placeholder_2044) OR (word = :db_condition_placeholder_2045) OR (word = :db_condition_placeholder_2046) OR (word = :db_condition_placeholder_2047) OR (word = :db_condition_placeholder_2048) OR (word = :db_condition_placeholder_2049) OR (word = :db_condition_placeholder_2050) OR (word = :db_condition_placeholder_2051) OR (word = :db_condition_placeholder_2052) OR (word = :db_condition_placeholder_2053) OR (word = :db_condition_placeholder_2054) OR (word = :db_condition_placeholder_2055) OR (word = :db_condition_placeholder_2056) OR (word = :db_condition_placeholder_2057) OR (word = :db_condition_placeholder_2058) OR (word = :db_condition_placeholder_2059) OR (word = :db_condition_placeholder_2060) OR (word = :db_condition_placeholder_2061) OR (word = :db_condition_placeholder_2062) OR (word = :db_condition_placeholder_2063) OR (word = :db_condition_placeholder_2064) OR (word = :db_condition_placeholder_2065) OR (word = :db_condition_placeholder_2066) OR (word = :db_condition_placeholder_2067) OR (word = :db_condition_placeholder_2068) OR (word = :db_condition_placeholder_2069) OR (word = :db_condition_placeholder_2070) OR (word = :db_condition_placeholder_2071) OR (word = :db_condition_placeholder_2072) OR (word = :db_condition_placeholder_2073) OR (word = :db_condition_placeholder_2074) OR (word = :db_condition_placeholder_2075) OR (word = :db_condition_placeholder_2076) OR (word = :db_condition_placeholder_2077) OR (word = :db_condition_placeholder_2078) OR (word = :db_condition_placeholder_2079) OR (word = :db_condition_placeholder_2080) OR (word = :db_condition_placeholder_2081) OR (word = :db_condition_placeholder_2082) OR (word = :db_condition_placeholder_2083) OR (word = :db_condition_placeholder_2084) OR (word = :db_condition_placeholder_2085) OR (word = :db_condition_placeholder_2086) OR (word = :db_condition_placeholder_2087) OR (word = :db_condition_placeholder_2088) OR (word = :db_condition_placeholder_2089) OR (word = :db_condition_placeholder_2090) OR (word = :db_condition_placeholder_2091) OR (word = :db_condition_placeholder_2092) OR (word = :db_condition_placeholder_2093) OR (word = :db_condition_placeholder_2094) OR (word = :db_condition_placeholder_2095) OR (word = :db_condition_placeholder_2096) OR (word = :db_condition_placeholder_2097) OR (word = :db_condition_placeholder_2098) OR (word = :db_condition_placeholder_2099) OR (word = :db_condition_placeholder_2100) OR (word = :db_condition_placeholder_2101) OR (word = :db_condition_placeholder_2102) OR (word = :db_condition_placeholder_2103) OR (word = :db_condition_placeholder_2104) OR (word = :db_condition_placeholder_2105) OR (word = :db_condition_placeholder_2106) OR (word = :db_condition_placeholder_2107) OR (word = :db_condition_placeholder_2108) OR (word = :db_condition_placeholder_2109) OR (word = :db_condition_placeholder_2110) OR (word = :db_condition_placeholder_2111) OR (word = :db_condition_placeholder_2112) OR (word = :db_condition_placeholder_2113) OR (word = :db_condition_placeholder_2114) OR (word = :db_condition_placeholder_2115) OR (word = :db_condition_placeholder_2116) OR (word = :db_condition_placeholder_2117) OR (word = :db_condition_placeholder_2118) OR (word = :db_condition_placeholder_2119) OR (word = :db_condition_placeholder_2120) OR (word = :db_condition_placeholder_2121) OR (word = :db_condition_placeholder_2122) OR (word = :db_condition_placeholder_2123) OR (word = :db_condition_placeholder_2124) OR (word = :db_condition_placeholder_2125) OR (word = :db_condition_placeholder_2126) OR (word = :db_condition_placeholder_2127) OR (word = :db_condition_placeholder_2128) OR (word = :db_condition_placeholder_2129) OR (word = :db_condition_placeholder_2130) OR (word = :db_condition_placeholder_2131) OR (word = :db_condition_placeholder_2132) OR (word = :db_condition_placeholder_2133) OR (word = :db_condition_placeholder_2134) OR (word = :db_condition_placeholder_2135) OR (word = :db_condition_placeholder_2136) OR (word = :db_condition_placeholder_2137) OR (word = :db_condition_placeholder_2138) OR (word = :db_condition_placeholder_2139) OR (word = :db_condition_placeholder_2140) OR (word = :db_condition_placeholder_2141) OR (word = :db_condition_placeholder_2142) OR (word = :db_condition_placeholder_2143) OR (word = :db_condition_placeholder_2144) OR (word = :db_condition_placeholder_2145) OR (word = :db_condition_placeholder_2146) OR (word = :db_condition_placeholder_2147) OR (word = :db_condition_placeholder_2148) OR (word = :db_condition_placeholder_2149) OR (word = :db_condition_placeholder_2150) OR (word = :db_condition_placeholder_2151) OR (word = :db_condition_placeholder_2152) OR (word = :db_condition_placeholder_2153) OR (word = :db_condition_placeholder_2154) OR (word = :db_condition_placeholder_2155) OR (word = :db_condition_placeholder_2156) OR (word = :db_condition_placeholder_2157) OR (word = :db_condition_placeholder_2158) OR (word = :db_condition_placeholder_2159) OR (word = :db_condition_placeholder_2160) OR (word = :db_condition_placeholder_2161) OR (word = :db_condition_placeholder_2162) OR (word = :db_condition_placeholder_2163) OR (word = :db_condition_placeholder_2164) OR (word = :db_condition_placeholder_2165) OR (word = :db_condition_placeholder_2166) OR (word = :db_condition_placeholder_2167) OR (word = :db_condition_placeholder_2168) OR (word = :db_condition_placeholder_2169) OR (word = :db_condition_placeholder_2170) OR (word = :db_condition_placeholder_2171) OR (word = :db_condition_placeholder_2172) OR (word = :db_condition_placeholder_2173) OR (word = :db_condition_placeholder_2174) OR (word = :db_condition_placeholder_2175) OR (word = :db_condition_placeholder_2176) OR (word = :db_condition_placeholder_2177) OR (word = :db_condition_placeholder_2178) OR (word = :db_condition_placeholder_2179) OR (word = :db_condition_placeholder_2180) OR (word = :db_condition_placeholder_2181) OR (word = :db_condition_placeholder_2182) OR (word = :db_condition_placeholder_2183) OR (word = :db_condition_placeholder_2184) OR (word = :db_condition_placeholder_2185) OR (word = :db_condition_placeholder_2186) OR (word = :db_condition_placeholder_2187) OR (word = :db_condition_placeholder_2188) OR (word = :db_condition_placeholder_2189) OR (word = :db_condition_placeholder_2190) OR (word = :db_condition_placeholder_2191) OR (word = :db_condition_placeholder_2192) OR (word = :db_condition_placeholder_2193) OR (word = :db_condition_placeholder_2194) OR (word = :db_condition_placeholder_2195) OR (word = :db_condition_placeholder_2196) OR (word = :db_condition_placeholder_2197) OR (word = :db_condition_placeholder_2198) OR (word = :db_condition_placeholder_2199) OR (word = :db_condition_placeholder_2200) OR (word = :db_condition_placeholder_2201) OR (word = :db_condition_placeholder_2202) OR (word = :db_condition_placeholder_2203) OR (word = :db_condition_placeholder_2204) OR (word = :db_condition_placeholder_2205) OR (word = :db_condition_placeholder_2206) OR (word = :db_condition_placeholder_2207) OR (word = :db_condition_placeholder_2208) OR (word = :db_condition_placeholder_2209) OR (word = :db_condition_placeholder_2210) OR (word = :db_condition_placeholder_2211) OR (word = :db_condition_placeholder_2212) OR (word = :db_condition_placeholder_2213) OR (word = :db_condition_placeholder_2214) OR (word = :db_condition_placeholder_2215) OR (word = :db_condition_placeholder_2216) OR (word = :db_condition_placeholder_2217) OR (word = :db_condition_placeholder_2218) OR (word = :db_condition_placeholder_2219) OR (word = :db_condition_placeholder_2220) OR (word = :db_condition_placeholder_2221) OR (word = :db_condition_placeholder_2222) OR (word = :db_condition_placeholder_2223) OR (word = :db_condition_placeholder_2224) OR (word = :db_condition_placeholder_2225) OR (word = :db_condition_placeholder_2226) OR (word = :db_condition_placeholder_2227) OR (word = :db_condition_placeholder_2228) OR (word = :db_condition_placeholder_2229) OR (word = :db_condition_placeholder_2230) OR (word = :db_condition_placeholder_2231) OR (word = :db_condition_placeholder_2232) OR (word = :db_condition_placeholder_2233) OR (word = :db_condition_placeholder_2234) OR (word = :db_condition_placeholder_2235) ); Array ( [:db_condition_placeholder_0] => przechowywanie [:db_condition_placeholder_1] => zakładek [:db_condition_placeholder_2] => przechowywać [:db_condition_placeholder_3] => zakładki [:db_condition_placeholder_4] => użytkowników [:db_condition_placeholder_5] => skonfigurować [:db_condition_placeholder_6] => pewną [:db_condition_placeholder_7] => przestrzeń [:db_condition_placeholder_8] => bazie [:db_condition_placeholder_9] => mysql [:db_condition_placeholder_10] => następująca [:db_condition_placeholder_11] => funkcjonalność [:db_condition_placeholder_12] => użytkownicy [:db_condition_placeholder_13] => odczytywania [:db_condition_placeholder_14] => przeglądania [:db_condition_placeholder_15] => dodawania [:db_condition_placeholder_16] => sprawdzić [:db_condition_placeholder_17] => podane [:db_condition_placeholder_18] => urle [:db_condition_placeholder_19] => napisać [:db_condition_placeholder_20] => obsługujące [:db_condition_placeholder_21] => powyższej [:db_condition_placeholder_22] => funkcjonalności [:db_condition_placeholder_23] => rekomendowanie [:db_condition_placeholder_24] => kilka [:db_condition_placeholder_25] => zarekomendowanie [:db_condition_placeholder_26] => użytkownikowi [:db_condition_placeholder_27] => zarekomendować [:db_condition_placeholder_28] => popularne [:db_condition_placeholder_29] => witryny [:db_condition_placeholder_30] => dotyczące [:db_condition_placeholder_31] => tematu [:db_condition_placeholder_32] => zostanie [:db_condition_placeholder_33] => zaimplementowany [:db_condition_placeholder_34] => sugestii [:db_condition_placeholder_35] => podobnych [:db_condition_placeholder_36] => umysłów [:db_condition_placeholder_37] => poszukuje [:db_condition_placeholder_38] => posiadają [:db_condition_placeholder_39] => użytkownik [:db_condition_placeholder_40] => zalogowany [:db_condition_placeholder_41] => proponuje [:db_condition_placeholder_42] => osobistych [:db_condition_placeholder_43] => rekomendowane [:db_condition_placeholder_44] => przechowywane [:db_condition_placeholder_45] => jednego [:db_condition_placeholder_46] => użytkownika [:db_condition_placeholder_47] => zaimplementowania [:db_condition_placeholder_48] => utworzona [:db_condition_placeholder_49] => przegląd [:db_condition_placeholder_50] => utworzymy [:db_condition_placeholder_51] => moduły [:db_condition_placeholder_52] => przedstawiające [:db_condition_placeholder_53] => pola [:db_condition_placeholder_54] => powyższego [:db_condition_placeholder_55] => diagramu [:db_condition_placeholder_56] => wymagać [:db_condition_placeholder_57] => skryptu [:db_condition_placeholder_58] => wygenerujemy [:db_condition_placeholder_59] => biblioteki [:db_condition_placeholder_60] => następujących [:db_condition_placeholder_61] => uwierzytelnienie [:db_condition_placeholder_62] => odczytywanie [:db_condition_placeholder_63] => sprawdzanie [:db_condition_placeholder_64] => prawidłowości [:db_condition_placeholder_65] => połączenia [:db_condition_placeholder_66] => bazą [:db_condition_placeholder_67] => wyświetlanie [:db_condition_placeholder_68] => przeglądarce [:db_condition_placeholder_69] => bibliotece [:db_condition_placeholder_70] => kodu [:db_condition_placeholder_71] => html [:db_condition_placeholder_72] => zapewniając [:db_condition_placeholder_73] => spójny [:db_condition_placeholder_74] => stron [:db_condition_placeholder_75] => oddzielenie [:db_condition_placeholder_76] => logiki [:db_condition_placeholder_77] => zawartości [:db_condition_placeholder_78] => api [:db_condition_placeholder_79] => konieczne [:db_condition_placeholder_80] => utworzenie [:db_condition_placeholder_81] => bazy [:db_condition_placeholder_82] => wspierającej [:db_condition_placeholder_83] => najpierw [:db_condition_placeholder_84] => zaimplementujemy [:db_condition_placeholder_85] => bazę [:db_condition_placeholder_86] => przeznaczoną [:db_condition_placeholder_87] => aplikacji [:db_condition_placeholder_88] => praktycznie [:db_condition_placeholder_89] => przejdziemy [:db_condition_placeholder_90] => kody [:db_condition_placeholder_91] => źródłowe [:db_condition_placeholder_92] => jakiej [:db_condition_placeholder_93] => tworzone [:db_condition_placeholder_94] => rozpoczniemy [:db_condition_placeholder_95] => powitalnej [:db_condition_placeholder_96] => przeanalizujemy [:db_condition_placeholder_97] => skrypt [:db_condition_placeholder_98] => uwierzytelniający [:db_condition_placeholder_99] => mechanizm [:db_condition_placeholder_100] => zapisywania [:db_condition_placeholder_101] => skończymy [:db_condition_placeholder_102] => rekomendacjach [:db_condition_placeholder_103] => porządek [:db_condition_placeholder_104] => logiczne [:db_condition_placeholder_105] => kwestia [:db_condition_placeholder_106] => rozpoznania [:db_condition_placeholder_107] => utworzenia [:db_condition_placeholder_108] => wymagane [:db_condition_placeholder_109] => implementowane [:db_condition_placeholder_110] => kod [:db_condition_placeholder_111] => zawarty [:db_condition_placeholder_112] => zadziałał [:db_condition_placeholder_113] => włączone [:db_condition_placeholder_114] => magiczne [:db_condition_placeholder_115] => cudzysłowy [:db_condition_placeholder_116] => przeciwnym [:db_condition_placeholder_117] => zastosować [:db_condition_placeholder_118] => funkcję [:db_condition_placeholder_119] => adds [:db_condition_placeholder_120] => ashes [:db_condition_placeholder_121] => umieszczeniem [:db_condition_placeholder_122] => użyć [:db_condition_placeholder_123] => str [:db_condition_placeholder_124] => odczytywanych [:db_condition_placeholder_125] => konwencja [:db_condition_placeholder_126] => przyjęta [:db_condition_placeholder_127] => wygodnym [:db_condition_placeholder_128] => skrótem [:db_condition_placeholder_129] => wyświetlania [:db_condition_placeholder_130] => wymagana [:db_condition_placeholder_131] => przeglądarka [:db_condition_placeholder_132] => obsługująca [:db_condition_placeholder_133] => javascript [:db_condition_placeholder_134] => uwierzytelniania [:db_condition_placeholder_135] => personalizacji [:db_condition_placeholder_136] => pozwalać [:db_condition_placeholder_137] => użytkownikom [:db_condition_placeholder_138] => zalogowanie [:db_condition_placeholder_139] => otrzymywanie [:db_condition_placeholder_140] => rekomendacji [:db_condition_placeholder_141] => witryn [:db_condition_placeholder_142] => wydać [:db_condition_placeholder_143] => preferencji [:db_condition_placeholder_144] => wymagania [:db_condition_placeholder_145] => nieodzowna [:db_condition_placeholder_146] => identyfikacji [:db_condition_placeholder_147] => istnieć [:db_condition_placeholder_148] => konieczny [:db_condition_placeholder_149] => przechowywania [:db_condition_placeholder_150] => wzbudzić [:db_condition_placeholder_151] => dostępna [:db_condition_placeholder_152] => znając [:db_condition_placeholder_153] => rozpocząć [:db_condition_placeholder_154] => projektowanie [:db_condition_placeholder_155] => przedstawiamy [:db_condition_placeholder_156] => trzech [:db_condition_placeholder_157] => wyliczonych [:db_condition_placeholder_158] => wymagań [:db_condition_placeholder_159] => personalizacja [:db_condition_placeholder_160] => uwierzytelnianie [:db_condition_placeholder_161] => zostały [:db_condition_placeholder_162] => opisane [:db_condition_placeholder_163] => książce [:db_condition_placeholder_164] => zostać [:db_condition_placeholder_165] => przypisany [:db_condition_placeholder_166] => nazwa [:db_condition_placeholder_167] => hasło [:db_condition_placeholder_168] => dokonane [:db_condition_placeholder_169] => logowania [:db_condition_placeholder_170] => nazwy [:db_condition_placeholder_171] => hasła [:db_condition_placeholder_172] => rejestracji [:db_condition_placeholder_173] => pewne [:db_condition_placeholder_174] => ograniczenia [:db_condition_placeholder_175] => formatu [:db_condition_placeholder_176] => formacie [:db_condition_placeholder_177] => zaszyfrowanym [:db_condition_placeholder_178] => zalogowania [:db_condition_placeholder_179] => dostarczonych [:db_condition_placeholder_180] => wylogowania [:db_condition_placeholder_181] => korzystają [:db_condition_placeholder_182] => domowego [:db_condition_placeholder_183] => razie [:db_condition_placeholder_184] => witryna [:db_condition_placeholder_185] => wyświetlać [:db_condition_placeholder_186] => zalogowanym [:db_condition_placeholder_187] => zwiększenia [:db_condition_placeholder_188] => zdarzyć [:db_condition_placeholder_189] => zapomną [:db_condition_placeholder_190] => ponownego [:db_condition_placeholder_191] => wprowadzenia [:db_condition_placeholder_192] => osobistej [:db_condition_placeholder_193] => któregoś [:db_condition_placeholder_194] => popularną [:db_condition_placeholder_195] => metodą [:db_condition_placeholder_196] => problemu [:db_condition_placeholder_197] => wysyłanie [:db_condition_placeholder_198] => adres [:db_condition_placeholder_199] => poczty [:db_condition_placeholder_200] => elektronicznej [:db_condition_placeholder_201] => podany [:db_condition_placeholder_202] => przechowany [:db_condition_placeholder_203] => zaszyfrowanej [:db_condition_placeholder_204] => odczytanie [:db_condition_placeholder_205] => oryginalnego [:db_condition_placeholder_206] => wygenerowanie [:db_condition_placeholder_207] => nowego [:db_condition_placeholder_208] => ustawienie [:db_condition_placeholder_209] => wysłanie [:db_condition_placeholder_210] => odpowiadające [:db_condition_placeholder_211] => powyższe [:db_condition_placeholder_212] => fragmenty [:db_condition_placeholder_213] => wykorzystać [:db_condition_placeholder_214] => ponownie [:db_condition_placeholder_215] => projektach [:db_condition_placeholder_216] => ewentualnie [:db_condition_placeholder_217] => drobnych [:db_condition_placeholder_218] => zmianach [:db_condition_placeholder_219] => elegancka [:db_condition_placeholder_220] => obsługa [:db_condition_placeholder_221] => błędów [:db_condition_placeholder_222] => programiści [:db_condition_placeholder_223] => javie [:db_condition_placeholder_224] => zapewne [:db_condition_placeholder_225] => obeznani [:db_condition_placeholder_226] => mechanizmem [:db_condition_placeholder_227] => wyjątków [:db_condition_placeholder_228] => wyjątki [:db_condition_placeholder_229] => zasygnalizowanie [:db_condition_placeholder_230] => wystąpienia [:db_condition_placeholder_231] => błędu [:db_condition_placeholder_232] => obsługi [:db_condition_placeholder_233] => kodowi [:db_condition_placeholder_234] => obsługującemu [:db_condition_placeholder_235] => dodane [:db_condition_placeholder_236] => php [:db_condition_placeholder_237] => wersji [:db_condition_placeholder_238] => doskonały [:db_condition_placeholder_239] => napisany [:db_condition_placeholder_240] => działał [:db_condition_placeholder_241] => php4 [:db_condition_placeholder_242] => zasymulować [:db_condition_placeholder_243] => podobne [:db_condition_placeholder_244] => wyzwalając [:db_condition_placeholder_245] => błędy [:db_condition_placeholder_246] => zdefiniowane [:db_condition_placeholder_247] => rozwiązanie [:db_condition_placeholder_248] => straci [:db_condition_placeholder_249] => znaczeniu [:db_condition_placeholder_250] => znajdującą [:db_condition_placeholder_251] => obsługę [:db_condition_placeholder_252] => zostało [:db_condition_placeholder_253] => wyzwalanie [:db_condition_placeholder_254] => utworzyć [:db_condition_placeholder_255] => seterrorhandler [:db_condition_placeholder_256] => wprowadzenie [:db_condition_placeholder_257] => wywołana [:db_condition_placeholder_258] => wystąpią [:db_condition_placeholder_259] => ostrzeżenia [:db_condition_placeholder_260] => set [:db_condition_placeholder_261] => err [:db_condition_placeholder_262] => orhandler [:db_condition_placeholder_263] => wywołuje [:db_condition_placeholder_264] => nazwą [:db_condition_placeholder_265] => zastosowana [:db_condition_placeholder_266] => pobierać [:db_condition_placeholder_267] => typ [:db_condition_placeholder_268] => komunikat [:db_condition_placeholder_269] => błędzie [:db_condition_placeholder_270] => dwu [:db_condition_placeholder_271] => zadecyduje [:db_condition_placeholder_272] => sposobie [:db_condition_placeholder_273] => obsłużenia [:db_condition_placeholder_274] => zdefiniowanych [:db_condition_placeholder_275] => typów [:db_condition_placeholder_276] => stałych [:db_condition_placeholder_277] => zawierający [:db_condition_placeholder_278] => opis [:db_condition_placeholder_279] => wywołanie [:db_condition_placeholder_280] => następujący [:db_condition_placeholder_281] => mojaobslugabledow [:db_condition_placeholder_282] => nakazaniu [:db_condition_placeholder_283] => nazwie [:db_condition_placeholder_284] => prototyp [:db_condition_placeholder_285] => int [:db_condition_placeholder_286] => typbłędu [:db_condition_placeholder_287] => string [:db_condition_placeholder_288] => komunikatobłędzie [:db_condition_placeholder_289] => plik [:db_condition_placeholder_290] => wiersz [:db_condition_placeholder_291] => array [:db_condition_placeholder_292] => kontekst [:db_condition_placeholder_293] => zależne [:db_condition_placeholder_294] => twórcy [:db_condition_placeholder_295] => obsługującej [:db_condition_placeholder_296] => przekazuje [:db_condition_placeholder_297] => błąd [:db_condition_placeholder_298] => pojawił [:db_condition_placeholder_299] => wystąpił [:db_condition_placeholder_300] => tabela [:db_condition_placeholder_301] => symboli [:db_condition_placeholder_302] => dostarczonego [:db_condition_placeholder_303] => komunikatu [:db_condition_placeholder_304] => przechowanie [:db_condition_placeholder_305] => dzienniku [:db_condition_placeholder_306] => zdarzeń [:db_condition_placeholder_307] => przesłanie [:db_condition_placeholder_308] => pocztą [:db_condition_placeholder_309] => elektroniczną [:db_condition_placeholder_310] => zakończenie [:db_condition_placeholder_311] => exit [:db_condition_placeholder_312] => dodana [:db_condition_placeholder_313] => czyni [:db_condition_placeholder_314] => wbudowane [:db_condition_placeholder_315] => dowolny [:db_condition_placeholder_316] => funkcjom [:db_condition_placeholder_317] => narzucić [:db_condition_placeholder_318] => selekcję [:db_condition_placeholder_319] => przekazywanych [:db_condition_placeholder_320] => odwiedzającym [:db_condition_placeholder_321] => wybór [:db_condition_placeholder_322] => prezentacji [:db_condition_placeholder_323] => pasował [:db_condition_placeholder_324] => wyglądu [:db_condition_placeholder_325] => pozostałej [:db_condition_placeholder_326] => ważniejsze [:db_condition_placeholder_327] => elastyczność [:db_condition_placeholder_328] => kontynuować [:db_condition_placeholder_329] => wyświetlony [:db_condition_placeholder_330] => zapisany [:db_condition_placeholder_331] => automatycznie [:db_condition_placeholder_332] => powiadomiona [:db_condition_placeholder_333] => techniczna [:db_condition_placeholder_334] => ponosić [:db_condition_placeholder_335] => typy [:db_condition_placeholder_336] => składni [:db_condition_placeholder_337] => krytyczne [:db_condition_placeholder_338] => wykonania [:db_condition_placeholder_339] => obsługiwane [:db_condition_placeholder_340] => domyślny [:db_condition_placeholder_341] => przekazaniem [:db_condition_placeholder_342] => wywołać [:db_condition_placeholder_343] => wyzwolić [:db_condition_placeholder_344] => eusererror [:db_condition_placeholder_345] => spowodują [:db_condition_placeholder_346] => php5 [:db_condition_placeholder_347] => nowy [:db_condition_placeholder_348] => napisana [:db_condition_placeholder_349] => jawnie [:db_condition_placeholder_350] => zwróci [:db_condition_placeholder_351] => wywołany [:db_condition_placeholder_352] => wbudowany [:db_condition_placeholder_353] => obsługiwać [:db_condition_placeholder_354] => euser [:db_condition_placeholder_355] => zwykłych [:db_condition_placeholder_356] => zdać [:db_condition_placeholder_357] => poprawianie [:db_condition_placeholder_358] => triggererror [:db_condition_placeholder_359] => wyzwalania [:db_condition_placeholder_360] => utworzone [:db_condition_placeholder_361] => identycznie [:db_condition_placeholder_362] => zwykłe [:db_condition_placeholder_363] => pobiera [:db_condition_placeholder_364] => parametr [:db_condition_placeholder_365] => opcjonalnie [:db_condition_placeholder_366] => arning [:db_condition_placeholder_367] => eusernotice [:db_condition_placeholder_368] => domyślnym [:db_condition_placeholder_369] => typem [:db_condition_placeholder_370] => używa [:db_condition_placeholder_371] => komputer [:db_condition_placeholder_372] => ulegnie [:db_condition_placeholder_373] => samozniszczeniu [:db_condition_placeholder_374] => euserwarning [:db_condition_placeholder_375] => ustawień [:db_condition_placeholder_376] => zgłaszania [:db_condition_placeholder_377] => ustawienia [:db_condition_placeholder_378] => globalnie [:db_condition_placeholder_379] => pliku [:db_condition_placeholder_380] => phpini [:db_condition_placeholder_381] => zmienić [:db_condition_placeholder_382] => zgłaszanie [:db_condition_placeholder_383] => skryptach [:db_condition_placeholder_384] => zmodyfikować [:db_condition_placeholder_385] => wiersze [:db_condition_placeholder_386] => pini [:db_condition_placeholder_387] => errorreporting [:db_condition_placeholder_388] => eall [:db_condition_placeholder_389] => enotice [:db_condition_placeholder_390] => displayerrors [:db_condition_placeholder_391] => logerrors [:db_condition_placeholder_392] => off [:db_condition_placeholder_393] => trackerrors [:db_condition_placeholder_394] => domyślne [:db_condition_placeholder_395] => globalne [:db_condition_placeholder_396] => oprócz [:db_condition_placeholder_397] => uwag [:db_condition_placeholder_398] => komunikatów [:db_condition_placeholder_399] => błędach [:db_condition_placeholder_400] => dysku [:db_condition_placeholder_401] => śledzenia [:db_condition_placeholder_402] => przechowywany [:db_condition_placeholder_403] => zmiennej [:db_condition_placeholder_404] => phperrormsg [:db_condition_placeholder_405] => najczęstszą [:db_condition_placeholder_406] => modyfikacją [:db_condition_placeholder_407] => estrict [:db_condition_placeholder_408] => wynikać [:db_condition_placeholder_409] => programisty [:db_condition_placeholder_410] => wykorzystującego [:db_condition_placeholder_411] => słabo [:db_condition_placeholder_412] => zarysowane [:db_condition_placeholder_413] => inicjowane [:db_condition_placeholder_414] => testowania [:db_condition_placeholder_415] => przydatne [:db_condition_placeholder_416] => okazać [:db_condition_placeholder_417] => wyższego [:db_condition_placeholder_418] => ror [:db_condition_placeholder_419] => report [:db_condition_placeholder_420] => kodzie [:db_condition_placeholder_421] => ostatecznym [:db_condition_placeholder_422] => dołączone [:db_condition_placeholder_423] => komunikaty [:db_condition_placeholder_424] => profesjonalnie [:db_condition_placeholder_425] => wyglądać [:db_condition_placeholder_426] => wyłączenie [:db_condition_placeholder_427] => splayerrors [:db_condition_placeholder_428] => włączenie [:db_condition_placeholder_429] => ogerrors [:db_condition_placeholder_430] => errorreport [:db_condition_placeholder_431] => odniesienie [:db_condition_placeholder_432] => dziennikach [:db_condition_placeholder_433] => zgłoszone [:db_condition_placeholder_434] => jakieś [:db_condition_placeholder_435] => track [:db_condition_placeholder_436] => errors [:db_condition_placeholder_437] => pomóc [:db_condition_placeholder_438] => obsługiwaniu [:db_condition_placeholder_439] => domyślnej [:db_condition_placeholder_440] => dostarcza [:db_condition_placeholder_441] => przydatnych [:db_condition_placeholder_442] => wywiera [:db_condition_placeholder_443] => niekorzystne [:db_condition_placeholder_444] => wrażenie [:db_condition_placeholder_445] => kiedy [:db_condition_placeholder_446] => domyślnie [:db_condition_placeholder_447] => wystąpieniu [:db_condition_placeholder_448] => krytycznego [:db_condition_placeholder_449] => wyświetli [:db_condition_placeholder_450] => sciezka [:db_condition_placeholder_451] => plikphp [:db_condition_placeholder_452] => 1ine [:db_condition_placeholder_453] => numer [:db_condition_placeholder_454] => ersza [:db_condition_placeholder_455] => nastąpi [:db_condition_placeholder_456] => podobny [:db_condition_placeholder_457] => niekrytycznych [:db_condition_placeholder_458] => wykonanie [:db_condition_placeholder_459] => dalej [:db_condition_placeholder_460] => powyższy [:db_condition_placeholder_461] => wyświetla [:db_condition_placeholder_462] => prezentuje [:db_condition_placeholder_463] => sie [:db_condition_placeholder_464] => naj [:db_condition_placeholder_465] => najprawdopodobniej [:db_condition_placeholder_466] => różni [:db_condition_placeholder_467] => pusty [:db_condition_placeholder_468] => ekran [:db_condition_placeholder_469] => zawartość [:db_condition_placeholder_470] => wyświetlona [:db_condition_placeholder_471] => tabeli [:db_condition_placeholder_472] => wyświetleniem [:db_condition_placeholder_473] => poprawnego [:db_condition_placeholder_474] => dzieje [:db_condition_placeholder_475] => otwiera [:db_condition_placeholder_476] => domyka [:db_condition_placeholder_477] => tablicy [:db_condition_placeholder_478] => przykład [:db_condition_placeholder_479] => table [:db_condition_placeholder_480] => numerwiersza [:db_condition_placeholder_481] => netscape [:db_condition_placeholder_482] => plików [:db_condition_placeholder_483] => skrypcie [:db_condition_placeholder_484] => zgłaszającej [:db_condition_placeholder_485] => ustawia [:db_condition_placeholder_486] => podobna [:db_condition_placeholder_487] => opcja [:db_condition_placeholder_488] => ini [:db_condition_placeholder_489] => poprzedni [:db_condition_placeholder_490] => popularny [:db_condition_placeholder_491] => stary [:db_condition_placeholder_492] => error [:db_condition_placeholder_493] => reporting [:db_condition_placeholder_494] => generujący [:db_condition_placeholder_495] => ponowne [:db_condition_placeholder_496] => fragment [:db_condition_placeholder_497] => wyłącza [:db_condition_placeholder_498] => pozwalając [:db_condition_placeholder_499] => skłonnego [:db_condition_placeholder_500] => generowania [:db_condition_placeholder_501] => ostrzeżeń [:db_condition_placeholder_502] => niekoniecznie [:db_condition_placeholder_503] => wyświetlone [:db_condition_placeholder_504] => niefortunnym [:db_condition_placeholder_505] => pomysłem [:db_condition_placeholder_506] => utrudnia [:db_condition_placeholder_507] => naprawę [:db_condition_placeholder_508] => kodowania [:db_condition_placeholder_509] => poziomy [:db_condition_placeholder_510] => powodowały [:db_condition_placeholder_511] => zgłasza [:db_condition_placeholder_512] => pewien [:db_condition_placeholder_513] => zgłoszony [:db_condition_placeholder_514] => zignorowany [:db_condition_placeholder_515] => zgłaszane [:db_condition_placeholder_516] => łączone [:db_condition_placeholder_517] => arytmetyki [:db_condition_placeholder_518] => binarnej [:db_condition_placeholder_519] => poziomów [:db_condition_placeholder_520] => wyrażenia [:db_condition_placeholder_521] => składa [:db_condition_placeholder_522] => predefiniowanych [:db_condition_placeholder_523] => połączonych [:db_condition_placeholder_524] => bitowych [:db_condition_placeholder_525] => operatorów [:db_condition_placeholder_526] => arytmetycznych [:db_condition_placeholder_527] => symbol [:db_condition_placeholder_528] => bitowy [:db_condition_placeholder_529] => operator [:db_condition_placeholder_530] => and [:db_condition_placeholder_531] => tylda [:db_condition_placeholder_532] => bitowe [:db_condition_placeholder_533] => not [:db_condition_placeholder_534] => wyrażenie [:db_condition_placeholder_535] => połączeniem [:db_condition_placeholder_536] => zastąpiona [:db_condition_placeholder_537] => połączone [:db_condition_placeholder_538] => bitowego [:db_condition_placeholder_539] => operatora [:db_condition_placeholder_540] => eerror [:db_condition_placeholder_541] => ewarning [:db_condition_placeholder_542] => eparse [:db_condition_placeholder_543] => ecoreerror [:db_condition_placeholder_544] => ecorewarning [:db_condition_placeholder_545] => ecompileerror [:db_condition_placeholder_546] => ecompilewarning [:db_condition_placeholder_547] => razem [:db_condition_placeholder_548] => operatorem [:db_condition_placeholder_549] => najtrudniejszym [:db_condition_placeholder_550] => odnalezienia [:db_condition_placeholder_551] => wyeliminowania [:db_condition_placeholder_552] => nakazane [:db_condition_placeholder_553] => zamysłem [:db_condition_placeholder_554] => wywołane [:db_condition_placeholder_555] => prostą [:db_condition_placeholder_556] => pomyłkę [:db_condition_placeholder_557] => wpisywania [:db_condition_placeholder_558] => for [:db_condition_placeholder_559] => echo [:db_condition_placeholder_560] => posiada [:db_condition_placeholder_561] => składnię [:db_condition_placeholder_562] => opiera [:db_condition_placeholder_563] => żadnych [:db_condition_placeholder_564] => usługach [:db_condition_placeholder_565] => wywoła [:db_condition_placeholder_566] => przeanalizowanie [:db_condition_placeholder_567] => fragmentu [:db_condition_placeholder_568] => ujawnia [:db_condition_placeholder_569] => wykona [:db_condition_placeholder_570] => programista [:db_condition_placeholder_571] => pierwszy [:db_condition_placeholder_572] => oka [:db_condition_placeholder_573] => wygląda [:db_condition_placeholder_574] => dokonywał [:db_condition_placeholder_575] => dziesięciokrotnej [:db_condition_placeholder_576] => iteracji [:db_condition_placeholder_577] => pętli [:db_condition_placeholder_578] => wyświetlając [:db_condition_placeholder_579] => napis [:db_condition_placeholder_580] => dzi [:db_condition_placeholder_581] => eje [:db_condition_placeholder_582] => dodanie [:db_condition_placeholder_583] => zbytecznego [:db_condition_placeholder_584] => średnika [:db_condition_placeholder_585] => końcu [:db_condition_placeholder_586] => wiersza [:db_condition_placeholder_587] => pętla [:db_condition_placeholder_588] => następne [:db_condition_placeholder_589] => fok [:db_condition_placeholder_590] => dokona [:db_condition_placeholder_591] => wykonane [:db_condition_placeholder_592] => nieskutecznym [:db_condition_placeholder_593] => sposobem [:db_condition_placeholder_594] => tegoż [:db_condition_placeholder_595] => analizator [:db_condition_placeholder_596] => składniowy [:db_condition_placeholder_597] => zgłaszał [:db_condition_placeholder_598] => komputery [:db_condition_placeholder_599] => sprawnie [:db_condition_placeholder_600] => wykonują [:db_condition_placeholder_601] => odznaczają [:db_condition_placeholder_602] => zdrowym [:db_condition_placeholder_603] => rozsądkiem [:db_condition_placeholder_604] => inteligencją [:db_condition_placeholder_605] => maszyna [:db_condition_placeholder_606] => upewnić [:db_condition_placeholder_607] => chodziło [:db_condition_placeholder_608] => spowodowane [:db_condition_placeholder_609] => nieprawidłowościami [:db_condition_placeholder_610] => napisał [:db_condition_placeholder_611] => instruującego [:db_condition_placeholder_612] => zrobił [:db_condition_placeholder_613] => osiągnąć [:db_condition_placeholder_614] => rezultacie [:db_condition_placeholder_615] => wykryte [:db_condition_placeholder_616] => żadna [:db_condition_placeholder_617] => informacja [:db_condition_placeholder_618] => testowanie [:db_condition_placeholder_619] => logiczny [:db_condition_placeholder_620] => powyższym [:db_condition_placeholder_621] => prostym [:db_condition_placeholder_622] => łatwy [:db_condition_placeholder_623] => popełnienia [:db_condition_placeholder_624] => nietrudno [:db_condition_placeholder_625] => poprawić [:db_condition_placeholder_626] => uruchomienia [:db_condition_placeholder_627] => inny [:db_condition_placeholder_628] => spodziewany [:db_condition_placeholder_629] => logicznych [:db_condition_placeholder_630] => nastręcza [:db_condition_placeholder_631] => wszakże [:db_condition_placeholder_632] => kłopotliwe [:db_condition_placeholder_633] => nietrafnych [:db_condition_placeholder_634] => przewidywań [:db_condition_placeholder_635] => opisaliśmy [:db_condition_placeholder_636] => zalecaną [:db_condition_placeholder_637] => technikę [:db_condition_placeholder_638] => polegającą [:db_condition_placeholder_639] => przeglądu [:db_condition_placeholder_640] => programistów [:db_condition_placeholder_641] => zasugerowania [:db_condition_placeholder_642] => testowych [:db_condition_placeholder_643] => wynajmowaniu [:db_condition_placeholder_644] => testerów [:db_condition_placeholder_645] => kręgu [:db_condition_placeholder_646] => docelowej [:db_condition_placeholder_647] => klienteli [:db_condition_placeholder_648] => błędne [:db_condition_placeholder_649] => założenie [:db_condition_placeholder_650] => ludzie [:db_condition_placeholder_651] => wprowadzać [:db_condition_placeholder_652] => wykryć [:db_condition_placeholder_653] => testerem [:db_condition_placeholder_654] => tworząc [:db_condition_placeholder_655] => stronie [:db_condition_placeholder_656] => handlowej [:db_condition_placeholder_657] => pole [:db_condition_placeholder_658] => tekstowe [:db_condition_placeholder_659] => zastanowić [:db_condition_placeholder_660] => kilkoma [:db_condition_placeholder_661] => zagadnieniami [:db_condition_placeholder_662] => wpisywać [:db_condition_placeholder_663] => dodatnie [:db_condition_placeholder_664] => wpisze [:db_condition_placeholder_665] => oprogramowanie [:db_condition_placeholder_666] => przeleje [:db_condition_placeholder_667] => kartę [:db_condition_placeholder_668] => kredytową [:db_condition_placeholder_669] => dziesięciokrotną [:db_condition_placeholder_670] => wpisuje [:db_condition_placeholder_671] => dolarach [:db_condition_placeholder_672] => znakiem [:db_condition_placeholder_673] => dolara [:db_condition_placeholder_674] => liczby [:db_condition_placeholder_675] => tysiącami [:db_condition_placeholder_676] => oddzielonymi [:db_condition_placeholder_677] => przecinkami [:db_condition_placeholder_678] => kwestii [:db_condition_placeholder_679] => sprawdzone [:db_condition_placeholder_680] => klienta [:db_condition_placeholder_681] => javascriptu [:db_condition_placeholder_682] => odciążyć [:db_condition_placeholder_683] => serwer [:db_condition_placeholder_684] => przekazywane [:db_condition_placeholder_685] => innej [:db_condition_placeholder_686] => pomyślano [:db_condition_placeholder_687] => przesyłanych [:db_condition_placeholder_688] => ciągach [:db_condition_placeholder_689] => występować [:db_condition_placeholder_690] => znaki [:db_condition_placeholder_691] => posiadające [:db_condition_placeholder_692] => specjalne [:db_condition_placeholder_693] => urlach [:db_condition_placeholder_694] => spacje [:db_condition_placeholder_695] => nieskończona [:db_condition_placeholder_696] => możliwych [:db_condition_placeholder_697] => automatyczny [:db_condition_placeholder_698] => rozwiązaniem [:db_condition_placeholder_699] => wyeliminowanie [:db_condition_placeholder_700] => umieszczonych [:db_condition_placeholder_701] => przetestowanie [:db_condition_placeholder_702] => możliwego [:db_condition_placeholder_703] => nieprawidłowego [:db_condition_placeholder_704] => wejściowych [:db_condition_placeholder_705] => upewnienie [:db_condition_placeholder_706] => przewidywanych [:db_condition_placeholder_707] => zapis [:db_condition_placeholder_708] => serwisami [:db_condition_placeholder_709] => sieciowymi [:db_condition_placeholder_710] => urządzenia [:db_condition_placeholder_711] => należące [:db_condition_placeholder_712] => niekiedy [:db_condition_placeholder_713] => zawodzą [:db_condition_placeholder_714] => marnej [:db_condition_placeholder_715] => jakości [:db_condition_placeholder_716] => zdarzać [:db_condition_placeholder_717] => komputerami [:db_condition_placeholder_718] => programami [:db_condition_placeholder_719] => komputerach [:db_condition_placeholder_720] => liczyć [:db_condition_placeholder_721] => faktem [:db_condition_placeholder_722] => zawodzić [:db_condition_placeholder_723] => komputerem [:db_condition_placeholder_724] => oparcie [:db_condition_placeholder_725] => licznych [:db_condition_placeholder_726] => urządzeniach [:db_condition_placeholder_727] => podlegających [:db_condition_placeholder_728] => sprawdzenie [:db_condition_placeholder_729] => zwracanej [:db_condition_placeholder_730] => próbującą [:db_condition_placeholder_731] => interakcji [:db_condition_placeholder_732] => serwisem [:db_condition_placeholder_733] => sieciowym [:db_condition_placeholder_734] => fsockopen [:db_condition_placeholder_735] => localhost [:db_condition_placeholder_736] => 5000 [:db_condition_placeholder_737] => ostrzeżenie [:db_condition_placeholder_738] => powiedzie [:db_condition_placeholder_739] => portem [:db_condition_placeholder_740] => komputerze [:db_condition_placeholder_741] => oca [:db_condition_placeholder_742] => host [:db_condition_placeholder_743] => elegancki [:db_condition_placeholder_744] => errorno [:db_condition_placeholder_745] => errorstr [:db_condition_placeholder_746] => wytłumienie [:db_condition_placeholder_747] => wbudowanego [:db_condition_placeholder_748] => kątem [:db_condition_placeholder_749] => napisanego [:db_condition_placeholder_750] => programistę [:db_condition_placeholder_751] => obsługującego [:db_condition_placeholder_752] => postaci [:db_condition_placeholder_753] => pomocny [:db_condition_placeholder_754] => rozwiązaniu [:db_condition_placeholder_755] => 10035 [:db_condition_placeholder_756] => nonblocking [:db_condition_placeholder_757] => socket [:db_condition_placeholder_758] => operation [:db_condition_placeholder_759] => cou1d [:db_condition_placeholder_760] => comp1eted [:db_condition_placeholder_761] => immediately [:db_condition_placeholder_762] => trudniejsze [:db_condition_placeholder_763] => zasygnalizować [:db_condition_placeholder_764] => uruchomieniu [:db_condition_placeholder_765] => kombinacji [:db_condition_placeholder_766] => wykrycia [:db_condition_placeholder_767] => usunięcia [:db_condition_placeholder_768] => potrafi [:db_condition_placeholder_769] => konkretny [:db_condition_placeholder_770] => prowadzących [:db_condition_placeholder_771] => ujawnienia [:db_condition_placeholder_772] => wywołania [:db_condition_placeholder_773] => niepowodzenia [:db_condition_placeholder_774] => symulacji [:db_condition_placeholder_775] => symulacja [:db_condition_placeholder_776] => numerów [:db_condition_placeholder_777] => wywołaniu [:db_condition_placeholder_778] => wystąpienie [:db_condition_placeholder_779] => obsługiwanego [:db_condition_placeholder_780] => bloki [:db_condition_placeholder_781] => przewiduje [:db_condition_placeholder_782] => pasują [:db_condition_placeholder_783] => następnym [:db_condition_placeholder_784] => podrozdziale [:db_condition_placeholder_785] => klasyczny [:db_condition_placeholder_786] => wpisów [:db_condition_placeholder_787] => przeoczenia [:db_condition_placeholder_788] => wystąpi [:db_condition_placeholder_789] => nazwisku [:db_condition_placeholder_790] => grady [:db_condition_placeholder_791] => nazwisk [:db_condition_placeholder_792] => anglojęzycznych [:db_condition_placeholder_793] => apostrof [:db_condition_placeholder_794] => baz [:db_condition_placeholder_795] => instrukcji [:db_condition_placeholder_796] => insert [:db_condition_placeholder_797] => umieszczone [:db_condition_placeholder_798] => nazwisko [:db_condition_placeholder_799] => otoczone [:db_condition_placeholder_800] => cudzysłowem [:db_condition_placeholder_801] => serwisy [:db_condition_placeholder_802] => sieciowy [:db_condition_placeholder_803] => integracja [:db_condition_placeholder_804] => bazami [:db_condition_placeholder_805] => łączenie [:db_condition_placeholder_806] => korzystanie [:db_condition_placeholder_807] => mys [:db_condition_placeholder_808] => lico [:db_condition_placeholder_809] => nect [:db_condition_placeholder_810] => mysqliconnect [:db_condition_placeholder_811] => functionmysqliconnect [:db_condition_placeholder_812] => can [:db_condition_placeholder_813] => connect [:db_condition_placeholder_814] => server [:db_condition_placeholder_815] => nazwakomputera [:db_condition_placeholder_816] => 10061 [:db_condition_placeholder_817] => unknown [:db_condition_placeholder_818] => 11001 [:db_condition_placeholder_819] => access [:db_condition_placeholder_820] => denied [:db_condition_placeholder_821] => user [:db_condition_placeholder_822] => nazwauzytkownika [:db_condition_placeholder_823] => using [:db_condition_placeholder_824] => password [:db_condition_placeholder_825] => yes [:db_condition_placeholder_826] => spodziewać [:db_condition_placeholder_827] => tal [:db_condition_placeholder_828] => uchwycić [:db_condition_placeholder_829] => obsłużyć [:db_condition_placeholder_830] => normalne [:db_condition_placeholder_831] => zatrzymane [:db_condition_placeholder_832] => pozostaną [:db_condition_placeholder_833] => próbował [:db_condition_placeholder_834] => interakcję [:db_condition_placeholder_835] => zapytań [:db_condition_placeholder_836] => odczytania [:db_condition_placeholder_837] => nieprofesjonalnie [:db_condition_placeholder_838] => wyglądający [:db_condition_placeholder_839] => ukażą [:db_condition_placeholder_840] => wykorzystywanych [:db_condition_placeholder_841] => qliq [:db_condition_placeholder_842] => uery [:db_condition_placeholder_843] => false [:db_condition_placeholder_844] => dostęp [:db_condition_placeholder_845] => qli [:db_condition_placeholder_846] => ostatnia [:db_condition_placeholder_847] => wykonana [:db_condition_placeholder_848] => wywołała [:db_condition_placeholder_849] => połączono [:db_condition_placeholder_850] => serwerem [:db_condition_placeholder_851] => wybrano [:db_condition_placeholder_852] => mysqliquery [:db_condition_placeholder_853] => select [:db_condition_placeholder_854] => from [:db_condition_placeholder_855] => nieistnieje [:db_condition_placeholder_856] => mysqlierrno [:db_condition_placeholder_857] => mysqlierror [:db_condition_placeholder_858] => wyświetlić [:db_condition_placeholder_859] => 1146 [:db_condition_placeholder_860] => nazwabdnieistnieje [:db_condition_placeholder_861] => doesn [:db_condition_placeholder_862] => exist [:db_condition_placeholder_863] => warto [:db_condition_placeholder_864] => zauważyć [:db_condition_placeholder_865] => ostatniej [:db_condition_placeholder_866] => wykonanej [:db_condition_placeholder_867] => poznać [:db_condition_placeholder_868] => polecenia [:db_condition_placeholder_869] => wywołaniem [:db_condition_placeholder_870] => plikami [:db_condition_placeholder_871] => pewnością [:db_condition_placeholder_872] => serwisu [:db_condition_placeholder_873] => demon [:db_condition_placeholder_874] => załamał [:db_condition_placeholder_875] => zabrakło [:db_condition_placeholder_876] => dostępnych [:db_condition_placeholder_877] => połączeń [:db_condition_placeholder_878] => baza [:db_condition_placeholder_879] => pracuje [:db_condition_placeholder_880] => innym [:db_condition_placeholder_881] => zależna [:db_condition_placeholder_882] => zawodnych [:db_condition_placeholder_883] => oprogramowania [:db_condition_placeholder_884] => sieciowych [:db_condition_placeholder_885] => kart [:db_condition_placeholder_886] => routerów [:db_condition_placeholder_887] => znajdujących [:db_condition_placeholder_888] => www [:db_condition_placeholder_889] => sprawdzeniu [:db_condition_placeholder_890] => żądania [:db_condition_placeholder_891] => zakończyły [:db_condition_placeholder_892] => sukcesem [:db_condition_placeholder_893] => próbą [:db_condition_placeholder_894] => skorzystania [:db_condition_placeholder_895] => zapytania [:db_condition_placeholder_896] => nieudanym [:db_condition_placeholder_897] => połączeniu [:db_condition_placeholder_898] => pobrania [:db_condition_placeholder_899] => przetworzenia [:db_condition_placeholder_900] => nieudanego [:db_condition_placeholder_901] => zapamiętać [:db_condition_placeholder_902] => różnica [:db_condition_placeholder_903] => zapytaniem [:db_condition_placeholder_904] => zwrócić [:db_condition_placeholder_905] => wywrzeć [:db_condition_placeholder_906] => jakikolwiek [:db_condition_placeholder_907] => rekord [:db_condition_placeholder_908] => zapytanie [:db_condition_placeholder_909] => sql [:db_condition_placeholder_910] => zawierające [:db_condition_placeholder_911] => nieistniejących [:db_condition_placeholder_912] => rzędów [:db_condition_placeholder_913] => zakończyć [:db_condition_placeholder_914] => niepowodzeniem [:db_condition_placeholder_915] => zakończy [:db_condition_placeholder_916] => wygeneruje [:db_condition_placeholder_917] => dostępne [:db_condition_placeholder_918] => generalnie [:db_condition_placeholder_919] => pustej [:db_condition_placeholder_920] => szuka [:db_condition_placeholder_921] => działającego [:db_condition_placeholder_922] => istnienia [:db_condition_placeholder_923] => kolumny [:db_condition_placeholder_924] => where [:db_condition_placeholder_925] => powodzeniem [:db_condition_placeholder_926] => skorzystaniem [:db_condition_placeholder_927] => odczyt [:db_condition_placeholder_928] => niemal [:db_condition_placeholder_929] => dostępu [:db_condition_placeholder_930] => rozpowszechnione [:db_condition_placeholder_931] => dyski [:db_condition_placeholder_932] => twarde [:db_condition_placeholder_933] => przepełniają [:db_condition_placeholder_934] => ludzkich [:db_condition_placeholder_935] => uprawnieniach [:db_condition_placeholder_936] => katalogów [:db_condition_placeholder_937] => fopen [:db_condition_placeholder_938] => zawodne [:db_condition_placeholder_939] => zwracaną [:db_condition_placeholder_940] => sygnalizuje [:db_condition_placeholder_941] => zwrócona [:db_condition_placeholder_942] => niepowodzenie [:db_condition_placeholder_943] => posiadających [:db_condition_placeholder_944] => powiadamiania [:db_condition_placeholder_945] => niepowodzeniach [:db_condition_placeholder_946] => sprawdzać [:db_condition_placeholder_947] => zwrócone [:db_condition_placeholder_948] => działać [:db_condition_placeholder_949] => przypadkowo [:db_condition_placeholder_950] => nieistniejącą [:db_condition_placeholder_951] => niekonsekwentnie [:db_condition_placeholder_952] => nazywane [:db_condition_placeholder_953] => dlaczego [:db_condition_placeholder_954] => striptags [:db_condition_placeholder_955] => kreskę [:db_condition_placeholder_956] => dolną [:db_condition_placeholder_957] => strips [:db_condition_placeholder_958] => nieistniejącej [:db_condition_placeholder_959] => nieistniejacafunkcja [:db_condition_placeholder_960] => bledniezapisana [:db_condition_placeholder_961] => następującego [:db_condition_placeholder_962] => fatal [:db_condition_placeholder_963] => call [:db_condition_placeholder_964] => undefined [:db_condition_placeholder_965] => function [:db_condition_placeholder_966] => nieistniejaca [:db_condition_placeholder_967] => home [:db_condition_placeholder_968] => ksiazka [:db_condition_placeholder_969] => publichtml [:db_condition_placeholder_970] => rozdzial25 [:db_condition_placeholder_971] => bladphp [:db_condition_placeholder_972] => line [:db_condition_placeholder_973] => istniejącej [:db_condition_placeholder_974] => niewłaściwą [:db_condition_placeholder_975] => liczbą [:db_condition_placeholder_976] => parametrów [:db_condition_placeholder_977] => wyświetlenie [:db_condition_placeholder_978] => strstr [:db_condition_placeholder_979] => ciągi [:db_condition_placeholder_980] => stóg [:db_condition_placeholder_981] => szukać [:db_condition_placeholder_982] => igłę [:db_condition_placeholder_983] => odnaleźć [:db_condition_placeholder_984] => poniższe [:db_condition_placeholder_985] => warn [:db_condition_placeholder_986] => wrong [:db_condition_placeholder_987] => parameter [:db_condition_placeholder_988] => count [:db_condition_placeholder_989] => przeciążanie [:db_condition_placeholder_990] => błędny [:db_condition_placeholder_991] => pojawi [:db_condition_placeholder_992] => poniższym [:db_condition_placeholder_993] => niepoprawne [:db_condition_placeholder_994] => 4 [:db_condition_placeholder_995] => rzadkimi [:db_condition_placeholder_996] => przypadkami [:db_condition_placeholder_997] => enna [:db_condition_placeholder_998] => żadne [:db_condition_placeholder_999] => interpreter [:db_condition_placeholder_1000] => parsowanie [:db_condition_placeholder_1001] => fragmentów [:db_condition_placeholder_1002] => aktualnym [:db_condition_placeholder_1003] => uważnie [:db_condition_placeholder_1004] => testować [:db_condition_placeholder_1005] => napisane [:db_condition_placeholder_1006] => nieprawidłowy [:db_condition_placeholder_1007] => wynikłe [:db_condition_placeholder_1008] => podają [:db_condition_placeholder_1009] => sprawiające [:db_condition_placeholder_1010] => naprawić [:db_condition_placeholder_1011] => niewłaściwej [:db_condition_placeholder_1012] => procedury [:db_condition_placeholder_1013] => testowej [:db_condition_placeholder_1014] => sprawdza [:db_condition_placeholder_1015] => wykonywanego [:db_condition_placeholder_1016] => warunkowo [:db_condition_placeholder_1017] => inną [:db_condition_placeholder_1018] => granicznych [:db_condition_placeholder_1019] => naprawienia [:db_condition_placeholder_1020] => wykryje [:db_condition_placeholder_1021] => wykonawcze [:db_condition_placeholder_1022] => interakcjach [:db_condition_placeholder_1023] => skryptem [:db_condition_placeholder_1024] => zdarzeniami [:db_condition_placeholder_1025] => warunkami [:db_condition_placeholder_1026] => require [:db_condition_placeholder_1027] => nazwaplikuphp [:db_condition_placeholder_1028] => wyrażeniem [:db_condition_placeholder_1029] => nazwapl [:db_condition_placeholder_1030] => kuphp [:db_condition_placeholder_1031] => odmówiono [:db_condition_placeholder_1032] => prawa [:db_condition_placeholder_1033] => odczytu [:db_condition_placeholder_1034] => main [:db_condition_placeholder_1035] => functionrequire [:db_condition_placeholder_1036] => failed [:db_condition_placeholder_1037] => opening [:db_condition_placeholder_1038] => required [:db_condition_placeholder_1039] => includepath [:db_condition_placeholder_1040] => usr [:db_condition_placeholder_1041] => local [:db_condition_placeholder_1042] => lib [:db_condition_placeholder_1043] => azka [:db_condition_placeholder_1044] => publ [:db_condition_placeholder_1045] => chtml [:db_condition_placeholder_1046] => rozdz [:db_condition_placeholder_1047] => żaden [:db_condition_placeholder_1048] => uruchomień [:db_condition_placeholder_1049] => prawidłowymi [:db_condition_placeholder_1050] => wyrażeniami [:db_condition_placeholder_1051] => niestety [:db_condition_placeholder_1052] => występując [:db_condition_placeholder_1053] => próbują [:db_condition_placeholder_1054] => niemożliwe [:db_condition_placeholder_1055] => dzielenie [:db_condition_placeholder_1056] => zero [:db_condition_placeholder_1057] => warning [:db_condition_placeholder_1058] => division [:db_condition_placeholder_1059] => dzie10php [:db_condition_placeholder_1060] => łatwą [:db_condition_placeholder_1061] => poprawę [:db_condition_placeholder_1062] => niewielu [:db_condition_placeholder_1063] => dąży [:db_condition_placeholder_1064] => napisania [:db_condition_placeholder_1065] => miał [:db_condition_placeholder_1066] => zaniechanie [:db_condition_placeholder_1067] => wprowadzonych [:db_condition_placeholder_1068] => poniższy [:db_condition_placeholder_1069] => wygenerować [:db_condition_placeholder_1070] => zidentyfikować [:db_condition_placeholder_1071] => request [:db_condition_placeholder_1072] => wejscie [:db_condition_placeholder_1073] => est [:db_condition_placeholder_1074] => napotkać [:db_condition_placeholder_1075] => testowaniu [:db_condition_placeholder_1076] => interakcja [:db_condition_placeholder_1077] => pokrótce [:db_condition_placeholder_1078] => opisany [:db_condition_placeholder_1079] => punktach [:db_condition_placeholder_1080] => języki [:db_condition_placeholder_1081] => zbiór [:db_condition_placeholder_1082] => nazywany [:db_condition_placeholder_1083] => składnią [:db_condition_placeholder_1084] => wyrażeń [:db_condition_placeholder_1085] => zasada [:db_condition_placeholder_1086] => języków [:db_condition_placeholder_1087] => polski [:db_condition_placeholder_1088] => reguł [:db_condition_placeholder_1089] => języka [:db_condition_placeholder_1090] => błędami [:db_condition_placeholder_1091] => składniowego [:db_condition_placeholder_1092] => interpretowanych [:db_condition_placeholder_1093] => kompila [:db_condition_placeholder_1094] => cji [:db_condition_placeholder_1095] => omawianiu [:db_condition_placeholder_1096] => kompilowanych [:db_condition_placeholder_1097] => java [:db_condition_placeholder_1098] => złamane [:db_condition_placeholder_1099] => polskiego [:db_condition_placeholder_1100] => posługujący [:db_condition_placeholder_1101] => rozumieli [:db_condition_placeholder_1102] => reguła [:db_condition_placeholder_1103] => przestrzega [:db_condition_placeholder_1104] => zdoła [:db_condition_placeholder_1105] => przetworzyć [:db_condition_placeholder_1106] => potrafią [:db_condition_placeholder_1107] => wydobyć [:db_condition_placeholder_1108] => informację [:db_condition_placeholder_1109] => częściowych [:db_condition_placeholder_1110] => sprzecznych [:db_condition_placeholder_1111] => składnia [:db_condition_placeholder_1112] => kończyły [:db_condition_placeholder_1113] => średnikami [:db_condition_placeholder_1114] => ograniczone [:db_condition_placeholder_1115] => cudzysłowami [:db_condition_placeholder_1116] => oddzielone [:db_condition_placeholder_1117] => ujęte [:db_condition_placeholder_1118] => nawiasy [:db_condition_placeholder_1119] => prawdopodobnie [:db_condition_placeholder_1120] => wielkich [:db_condition_placeholder_1121] => zalet [:db_condition_placeholder_1122] => jakichkolwiek [:db_condition_placeholder_1123] => nieprawidłowości [:db_condition_placeholder_1124] => rodzaj [:db_condition_placeholder_1125] => wierszu [:db_condition_placeholder_1126] => przypominają [:db_condition_placeholder_1127] => parse [:db_condition_placeholder_1128] => unexpected [:db_condition_placeholder_1129] => data [:db_condition_placeholder_1130] => date [:db_condition_placeholder_1131] => mdy [:db_condition_placeholder_1132] => dostrzec [:db_condition_placeholder_1133] => próbuje [:db_condition_placeholder_1134] => przekazać [:db_condition_placeholder_1135] => znaków [:db_condition_placeholder_1136] => ominięty [:db_condition_placeholder_1137] => został [:db_condition_placeholder_1138] => otwierający [:db_condition_placeholder_1139] => cudzysłów [:db_condition_placeholder_1140] => wskazuje [:db_condition_placeholder_1141] => początek [:db_condition_placeholder_1142] => łatwe [:db_condition_placeholder_1143] => trudniejszy [:db_condition_placeholder_1144] => pominięcie [:db_condition_placeholder_1145] => zakończenia [:db_condition_placeholder_1146] => end [:db_condition_placeholder_1147] => oczywiście [:db_condition_placeholder_1148] => znajduje [:db_condition_placeholder_1149] => naprawdę [:db_condition_placeholder_1150] => czwartym [:db_condition_placeholder_1151] => struktura [:db_condition_placeholder_1152] => zamknięcia [:db_condition_placeholder_1153] => objawiają [:db_condition_placeholder_1154] => konstrukcjach [:db_condition_placeholder_1155] => pojedynczymi [:db_condition_placeholder_1156] => podwójnymi [:db_condition_placeholder_1157] => formami [:db_condition_placeholder_1158] => nawiasów [:db_condition_placeholder_1159] => true [:db_condition_placeholder_1160] => będącym [:db_condition_placeholder_1161] => niełatwo [:db_condition_placeholder_1162] => 1001 [:db_condition_placeholder_1163] => liczącym [:db_condition_placeholder_1164] => 1000 [:db_condition_placeholder_1165] => wierszy [:db_condition_placeholder_1166] => zatruć [:db_condition_placeholder_1167] => dzień [:db_condition_placeholder_1168] => skłonić [:db_condition_placeholder_1169] => pisania [:db_condition_placeholder_1170] => mającego [:db_condition_placeholder_1171] => modularną [:db_condition_placeholder_1172] => formę [:db_condition_placeholder_1173] => biorąc [:db_condition_placeholder_1174] => najłatwiejsze [:db_condition_placeholder_1175] => popełniony [:db_condition_placeholder_1176] => poda [:db_condition_placeholder_1177] => znajdować [:db_condition_placeholder_1178] => programistyczne [:db_condition_placeholder_1179] => punktem [:db_condition_placeholder_1180] => inżynierii [:db_condition_placeholder_1181] => przeoczony [:db_condition_placeholder_1182] => trzykrotne [:db_condition_placeholder_1183] => przetestować [:db_condition_placeholder_1184] => bezbłędnie [:db_condition_placeholder_1185] => popełniany [:db_condition_placeholder_1186] => uznaniem [:db_condition_placeholder_1187] => gotowy [:db_condition_placeholder_1188] => gruntownie [:db_condition_placeholder_1189] => przetestowany [:db_condition_placeholder_1190] => scenariuszy [:db_condition_placeholder_1191] => proponowane [:db_condition_placeholder_1192] => zredukowania [:db_condition_placeholder_1193] => wyeliminować [:db_condition_placeholder_1194] => zminimalizować [:db_condition_placeholder_1195] => praktykę [:db_condition_placeholder_1196] => zespół [:db_condition_placeholder_1197] => ogląda [:db_condition_placeholder_1198] => sugeruje [:db_condition_placeholder_1199] => ulepszenia [:db_condition_placeholder_1200] => toku [:db_condition_placeholder_1201] => analizy [:db_condition_placeholder_1202] => zostają [:db_condition_placeholder_1203] => zasygnalizowane [:db_condition_placeholder_1204] => kwestie [:db_condition_placeholder_1205] => niezauważone [:db_condition_placeholder_1206] => przypadki [:db_condition_placeholder_1207] => przewidział [:db_condition_placeholder_1208] => optymalizacja [:db_condition_placeholder_1209] => poprawa [:db_condition_placeholder_1210] => poprawienia [:db_condition_placeholder_1211] => dodatkowa [:db_condition_placeholder_1212] => pracując [:db_condition_placeholder_1213] => indywidualnie [:db_condition_placeholder_1214] => kolegę [:db_condition_placeholder_1215] => fachu [:db_condition_placeholder_1216] => podobnej [:db_condition_placeholder_1217] => nawzajem [:db_condition_placeholder_1218] => dokonywać [:db_condition_placeholder_1219] => kodów [:db_condition_placeholder_1220] => drugą [:db_condition_placeholder_1221] => odnalezienie [:db_condition_placeholder_1222] => reprezentują [:db_condition_placeholder_1223] => podstawowa [:db_condition_placeholder_1224] => aplikacjami [:db_condition_placeholder_1225] => biurkowymi [:db_condition_placeholder_1226] => korzystających [:db_condition_placeholder_1227] => zakładać [:db_condition_placeholder_1228] => wszyscy [:db_condition_placeholder_1229] => znali [:db_condition_placeholder_1230] => dać [:db_condition_placeholder_1231] => grubego [:db_condition_placeholder_1232] => skróconej [:db_condition_placeholder_1233] => karty [:db_condition_placeholder_1234] => sprawić [:db_condition_placeholder_1235] => aplikacje [:db_condition_placeholder_1236] => udokumentowane [:db_condition_placeholder_1237] => wyjaśnione [:db_condition_placeholder_1238] => pomyśleć [:db_condition_placeholder_1239] => sposobach [:db_condition_placeholder_1240] => korzystali [:db_condition_placeholder_1241] => wątpienia [:db_condition_placeholder_1242] => własnością [:db_condition_placeholder_1243] => zrozumienie [:db_condition_placeholder_1244] => niedoświadczonych [:db_condition_placeholder_1245] => zaawansowanych [:db_condition_placeholder_1246] => niedogodności [:db_condition_placeholder_1247] => odwołanie [:db_condition_placeholder_1248] => usług [:db_condition_placeholder_1249] => reprezentujących [:db_condition_placeholder_1250] => typowego [:db_condition_placeholder_1251] => posłużenie [:db_condition_placeholder_1252] => aplikacją [:db_condition_placeholder_1253] => beta [:db_condition_placeholder_1254] => wykluczona [:db_condition_placeholder_1255] => udostępnić [:db_condition_placeholder_1256] => aplikację [:db_condition_placeholder_1257] => grupie [:db_condition_placeholder_1258] => zaoferować [:db_condition_placeholder_1259] => darmowe [:db_condition_placeholder_1260] => usługi [:db_condition_placeholder_1261] => 100 [:db_condition_placeholder_1262] => klientom [:db_condition_placeholder_1263] => zamian [:db_condition_placeholder_1264] => komentarze [:db_condition_placeholder_1265] => utworzą [:db_condition_placeholder_1266] => oni [:db_condition_placeholder_1267] => kombinacje [:db_condition_placeholder_1268] => zastosowań [:db_condition_placeholder_1269] => przewidzieli [:db_condition_placeholder_1270] => firmy [:db_condition_placeholder_1271] => dysponuje [:db_condition_placeholder_1272] => licznymi [:db_condition_placeholder_1273] => niedoświadczonymi [:db_condition_placeholder_1274] => użytkownikami [:db_condition_placeholder_1275] => firma [:db_condition_placeholder_1276] => deleguje [:db_condition_placeholder_1277] => dodatkową [:db_condition_placeholder_1278] => zaletę [:db_condition_placeholder_1279] => poczucia [:db_condition_placeholder_1280] => własności [:db_condition_placeholder_1281] => związanie [:db_condition_placeholder_1282] => podstawami [:db_condition_placeholder_1283] => przedmiotem [:db_condition_placeholder_1284] => książkach [:db_condition_placeholder_1285] => doskonałą [:db_condition_placeholder_1286] => książką [:db_condition_placeholder_1287] => opisującą [:db_condition_placeholder_1288] => dychotomię [:db_condition_placeholder_1289] => dokument [:db_condition_placeholder_1290] => aplikacja [:db_condition_placeholder_1291] => site [:db_condition_placeholder_1292] => engineering [:db_condition_placeholder_1293] => beyond [:db_condition_placeholder_1294] => page [:db_condition_placeholder_1295] => design [:db_condition_placeholder_1296] => autorstwa [:db_condition_placeholder_1297] => thomasa [:db_condition_placeholder_1298] => powella [:db_condition_placeholder_1299] => lektura [:db_condition_placeholder_1300] => pomocnicza [:db_condition_placeholder_1301] => służyć [:db_condition_placeholder_1302] => dowolna [:db_condition_placeholder_1303] => książka [:db_condition_placeholder_1304] => książek [:db_condition_placeholder_1305] => zaskakiwać [:db_condition_placeholder_1306] => ważność [:db_condition_placeholder_1307] => warte [:db_condition_placeholder_1308] => przeczytania [:db_condition_placeholder_1309] => open [:db_condition_placeholder_1310] => source [:db_condition_placeholder_1311] => development [:db_condition_placeholder_1312] => with [:db_condition_placeholder_1313] => cvs [:db_condition_placeholder_1314] => karla [:db_condition_placeholder_1315] => franza [:db_condition_placeholder_1316] => fogela [:db_condition_placeholder_1317] => pocket [:db_condition_placeholder_1318] => reference [:db_condition_placeholder_1319] => autorem [:db_condition_placeholder_1320] => gregor [:db_condition_placeholder_1321] => purdy [:db_condition_placeholder_1322] => optymizacja [:db_condition_placeholder_1323] => pochodzących [:db_condition_placeholder_1324] => niesieciowego [:db_condition_placeholder_1325] => wydawać [:db_condition_placeholder_1326] => poświęca [:db_condition_placeholder_1327] => oczekiwanie [:db_condition_placeholder_1328] => zajmuje [:db_condition_placeholder_1329] => pobieranie [:db_condition_placeholder_1330] => istotnego [:db_condition_placeholder_1331] => optymalizacji [:db_condition_placeholder_1332] => optymalizacje [:db_condition_placeholder_1333] => czasów [:db_condition_placeholder_1334] => pobierania [:db_condition_placeholder_1335] => wywoływać [:db_condition_placeholder_1336] => odmienny [:db_condition_placeholder_1337] => efekt [:db_condition_placeholder_1338] => opisywanych [:db_condition_placeholder_1339] => integrują [:db_condition_placeholder_1340] => najwolniejszą [:db_condition_placeholder_1341] => częścią [:db_condition_placeholder_1342] => przyśpieszenie [:db_condition_placeholder_1343] => liczbę [:db_condition_placeholder_1344] => wykonywanych [:db_condition_placeholder_1345] => zoptymalizowane [:db_condition_placeholder_1346] => działających [:db_condition_placeholder_1347] => zapytaniach [:db_condition_placeholder_1348] => droga [:db_condition_placeholder_1349] => uruchamiać [:db_condition_placeholder_1350] => interfejsu [:db_condition_placeholder_1351] => poleceń [:db_condition_placeholder_1352] => eksperymentować [:db_condition_placeholder_1353] => przyśpieszenia [:db_condition_placeholder_1354] => plai [:db_condition_placeholder_1355] => zobaczyć [:db_condition_placeholder_1356] => zasadą [:db_condition_placeholder_1357] => ograniczenie [:db_condition_placeholder_1358] => indeksów [:db_condition_placeholder_1359] => minimum [:db_condition_placeholder_1360] => utworzony [:db_condition_placeholder_1361] => zabierze [:db_condition_placeholder_1362] => argumentów [:db_condition_placeholder_1363] => przemawiających [:db_condition_placeholder_1364] => oddzieleniem [:db_condition_placeholder_1365] => przycisków [:db_condition_placeholder_1366] => wygenerowania [:db_condition_placeholder_1367] => szablonów [:db_condition_placeholder_1368] => załadowaniu [:db_condition_placeholder_1369] => rozważyć [:db_condition_placeholder_1370] => pojedyncze [:db_condition_placeholder_1371] => zapamiętanie [:db_condition_placeholder_1372] => ciągów [:db_condition_placeholder_1373] => regularnych [:db_condition_placeholder_1374] => zamknięte [:db_condition_placeholder_1375] => podwójnych [:db_condition_placeholder_1376] => cudzysłowach [:db_condition_placeholder_1377] => szukając [:db_condition_placeholder_1378] => podmiany [:db_condition_placeholder_1379] => pojedynczych [:db_condition_placeholder_1380] => oceniane [:db_condition_placeholder_1381] => umieszczana [:db_condition_placeholder_1382] => statyczna [:db_condition_placeholder_1383] => przeglądać [:db_condition_placeholder_1384] => łańcuchy [:db_condition_placeholder_1385] => spravvdzić [:db_condition_placeholder_1386] => pozbycie [:db_condition_placeholder_1387] => zamianę [:db_condition_placeholder_1388] => produktów [:db_condition_placeholder_1389] => zend [:db_condition_placeholder_1390] => technologies [:db_condition_placeholder_1391] => właścicielem [:db_condition_placeholder_1392] => skryptującego [:db_condition_placeholder_1393] => podstawowego [:db_condition_placeholder_1394] => pobranie [:db_condition_placeholder_1395] => optimizer [:db_condition_placeholder_1396] => optymalizator [:db_condition_placeholder_1397] => wieloprzebiegowy [:db_condition_placeholder_1398] => zwiększyć [:db_condition_placeholder_1399] => skryptów [:db_condition_placeholder_1400] => optymalizatora [:db_condition_placeholder_1401] => 402 [:db_condition_placeholder_1402] => pełna [:db_condition_placeholder_1403] => wersja [:db_condition_placeholder_1404] => pobrać [:db_condition_placeholder_1405] => darmo [:db_condition_placeholder_1406] => dodatku [:db_condition_placeholder_1407] => utworzonego [:db_condition_placeholder_1408] => kompilacji [:db_condition_placeholder_1409] => wykonawczej [:db_condition_placeholder_1410] => studio [:db_condition_placeholder_1411] => accelerator [:db_condition_placeholder_1412] => encoder [:db_condition_placeholder_1413] => zawieranie [:db_condition_placeholder_1414] => umów [:db_condition_placeholder_1415] => odpłatne [:db_condition_placeholder_1416] => świadczenie [:db_condition_placeholder_1417] => wsparcia [:db_condition_placeholder_1418] => prototypowanie [:db_condition_placeholder_1419] => stosowanym [:db_condition_placeholder_1420] => narzędziem [:db_condition_placeholder_1421] => służącym [:db_condition_placeholder_1422] => uproszczona [:db_condition_placeholder_1423] => częściowo [:db_condition_placeholder_1424] => działająca [:db_condition_placeholder_1425] => okazuje [:db_condition_placeholder_1426] => przydatna [:db_condition_placeholder_1427] => klientem [:db_condition_placeholder_1428] => stanowić [:db_condition_placeholder_1429] => podstawę [:db_condition_placeholder_1430] => ostatecznego [:db_condition_placeholder_1431] => prototypu [:db_condition_placeholder_1432] => podejścia [:db_condition_placeholder_1433] => bliskiej [:db_condition_placeholder_1434] => końcowym [:db_condition_placeholder_1435] => użytkownikiem [:db_condition_placeholder_1436] => zadowoleni [:db_condition_placeholder_1437] => poczują [:db_condition_placeholder_1438] => właścicielami [:db_condition_placeholder_1439] => konkretne [:db_condition_placeholder_1440] => narzędzia [:db_condition_placeholder_1441] => oparty [:db_condition_placeholder_1442] => składnikach [:db_condition_placeholder_1443] => posiadając [:db_condition_placeholder_1444] => zbioru [:db_condition_placeholder_1445] => istniejących [:db_condition_placeholder_1446] => publicznie [:db_condition_placeholder_1447] => przyśpieszyć [:db_condition_placeholder_1448] => przydatnym [:db_condition_placeholder_1449] => prototypów [:db_condition_placeholder_1450] => szablony [:db_condition_placeholder_1451] => ujęciem [:db_condition_placeholder_1452] => prototypowym [:db_condition_placeholder_1453] => świadomym [:db_condition_placeholder_1454] => polegają [:db_condition_placeholder_1455] => było [:db_condition_placeholder_1456] => uniknięcie [:db_condition_placeholder_1457] => programistom [:db_condition_placeholder_1458] => jakiegoś [:db_condition_placeholder_1459] => napisali [:db_condition_placeholder_1460] => prototypy [:db_condition_placeholder_1461] => pisane [:db_condition_placeholder_1462] => pośpiechu [:db_condition_placeholder_1463] => spoglądając [:db_condition_placeholder_1464] => dystansu [:db_condition_placeholder_1465] => optymalny [:db_condition_placeholder_1466] => dostateczny [:db_condition_placeholder_1467] => gorsze [:db_condition_placeholder_1468] => poprawione [:db_condition_placeholder_1469] => niedogodnością [:db_condition_placeholder_1470] => zwyczajowa [:db_condition_placeholder_1471] => ogromna [:db_condition_placeholder_1472] => naprawy [:db_condition_placeholder_1473] => poważnych [:db_condition_placeholder_1474] => marnie [:db_condition_placeholder_1475] => zaprojektowany [:db_condition_placeholder_1476] => trudny [:db_condition_placeholder_1477] => utrzymaniu [:db_condition_placeholder_1478] => planów [:db_condition_placeholder_1479] => opisanych [:db_condition_placeholder_1480] => poprzednich [:db_condition_placeholder_1481] => częściach [:db_condition_placeholder_1482] => łatwiejsze [:db_condition_placeholder_1483] => napisanie [:db_condition_placeholder_1484] => nowa [:db_condition_placeholder_1485] => niemu [:db_condition_placeholder_1486] => zaoszczędzić [:db_condition_placeholder_1487] => związanym [:db_condition_placeholder_1488] => prototypowaniem [:db_condition_placeholder_1489] => przekształcenia [:db_condition_placeholder_1490] => wieczny [:db_condition_placeholder_1491] => ilekroć [:db_condition_placeholder_1492] => prace [:db_condition_placeholder_1493] => dobiegają [:db_condition_placeholder_1494] => kresu [:db_condition_placeholder_1495] => klient [:db_condition_placeholder_1496] => dodatkowe [:db_condition_placeholder_1497] => uaktualnienia [:db_condition_placeholder_1498] => przeciągać [:db_condition_placeholder_1499] => nieskończoność [:db_condition_placeholder_1500] => termin [:db_condition_placeholder_1501] => plan [:db_condition_placeholder_1502] => określoną [:db_condition_placeholder_1503] => datą [:db_condition_placeholder_1504] => kreślenia [:db_condition_placeholder_1505] => budżetu [:db_condition_placeholder_1506] => terminów [:db_condition_placeholder_1507] => oddzielanie [:db_condition_placeholder_1508] => znana [:db_condition_placeholder_1509] => idea [:db_condition_placeholder_1510] => opisywania [:db_condition_placeholder_1511] => dokumentu [:db_condition_placeholder_1512] => stylów [:db_condition_placeholder_1513] => css [:db_condition_placeholder_1514] => ang [:db_condition_placeholder_1515] => cascading [:db_condition_placeholder_1516] => style [:db_condition_placeholder_1517] => shee [:db_condition_placeholder_1518] => oddzielania [:db_condition_placeholder_1519] => rozszerzona [:db_condition_placeholder_1520] => skrypty [:db_condition_placeholder_1521] => łatwiej [:db_condition_placeholder_1522] => używać [:db_condition_placeholder_1523] => utrzymać [:db_condition_placeholder_1524] => witrynę [:db_condition_placeholder_1525] => logika [:db_condition_placeholder_1526] => oddzielona [:db_condition_placeholder_1527] => odseparowania [:db_condition_placeholder_1528] => projektów [:db_condition_placeholder_1529] => niewielką [:db_condition_placeholder_1530] => niewarte [:db_condition_placeholder_1531] => trudu [:db_condition_placeholder_1532] => projekty [:db_condition_placeholder_1533] => nabierają [:db_condition_placeholder_1534] => rozmachu [:db_condition_placeholder_1535] => zadaniem [:db_condition_placeholder_1536] => zapadnie [:db_condition_placeholder_1537] => decyzja [:db_condition_placeholder_1538] => graficznego [:db_condition_placeholder_1539] => osadzona [:db_condition_placeholder_1540] => grafiki [:db_condition_placeholder_1541] => okaże [:db_condition_placeholder_1542] => koszmarem [:db_condition_placeholder_1543] => włączanych [:db_condition_placeholder_1544] => przechowujących [:db_condition_placeholder_1545] => różną [:db_condition_placeholder_1546] => ujęcie [:db_condition_placeholder_1547] => uproszczone [:db_condition_placeholder_1548] => statycznych [:db_condition_placeholder_1549] => została [:db_condition_placeholder_1550] => opisana [:db_condition_placeholder_1551] => tla [:db_condition_placeholder_1552] => consulting [:db_condition_placeholder_1553] => zastosowanie [:db_condition_placeholder_1554] => zestawem [:db_condition_placeholder_1555] => składowych [:db_condition_placeholder_1556] => włączenia [:db_condition_placeholder_1557] => dynamicznej [:db_condition_placeholder_1558] => systemy [:db_condition_placeholder_1559] => analizują [:db_condition_placeholder_1560] => stosują [:db_condition_placeholder_1561] => regularne [:db_condition_placeholder_1562] => zamiany [:db_condition_placeholder_1563] => określonych [:db_condition_placeholder_1564] => znaczników [:db_condition_placeholder_1565] => dynamiczną [:db_condition_placeholder_1566] => zaprojektowane [:db_condition_placeholder_1567] => zupełnie [:db_condition_placeholder_1568] => grafika [:db_condition_placeholder_1569] => znać [:db_condition_placeholder_1570] => dostarczone [:db_condition_placeholder_1571] => używane [:db_condition_placeholder_1572] => minimalnymi [:db_condition_placeholder_1573] => systemów [:db_condition_placeholder_1574] => najpopularniejszym [:db_condition_placeholder_1575] => smarty [:db_condition_placeholder_1576] => programistycznego [:db_condition_placeholder_1577] => dyskusja [:db_condition_placeholder_1578] => programistycznych [:db_condition_placeholder_1579] => edytor [:db_condition_placeholder_1580] => celach [:db_condition_placeholder_1581] => przyzwyczajeni [:db_condition_placeholder_1582] => wyraziło [:db_condition_placeholder_1583] => zintegrowanym [:db_condition_placeholder_1584] => programistycznym [:db_condition_placeholder_1585] => ide [:db_condition_placeholder_1586] => integrated [:db_condition_placeholder_1587] => environment [:db_condition_placeholder_1588] => rozwijanych [:db_condition_placeholder_1589] => darmowych [:db_condition_placeholder_1590] => stworzenie [:db_condition_placeholder_1591] => przeznaczonego [:db_condition_placeholder_1592] => kphpdevelop [:db_condition_placeholder_1593] => przeznaczony [:db_condition_placeholder_1594] => kde [:db_condition_placeholder_1595] => linux [:db_condition_placeholder_1596] => dokumentacja [:db_condition_placeholder_1597] => stycznych [:db_condition_placeholder_1598] => projektowania [:db_condition_placeholder_1599] => technicznaprzewodnik [:db_condition_placeholder_1600] => programistyczny [:db_condition_placeholder_1601] => słownik [:db_condition_placeholder_1602] => przewodnik [:db_condition_placeholder_1603] => samowyjaśniająca [:db_condition_placeholder_1604] => książki [:db_condition_placeholder_1605] => nauczenie [:db_condition_placeholder_1606] => technicznej [:db_condition_placeholder_1607] => zasugerowanie [:db_condition_placeholder_1608] => ułatwienia [:db_condition_placeholder_1609] => automatyzację [:db_condition_placeholder_1610] => językach [:db_condition_placeholder_1611] => dokumentów [:db_condition_placeholder_1612] => słowników [:db_condition_placeholder_1613] => javadoc [:db_condition_placeholder_1614] => drzewo [:db_condition_placeholder_1615] => opisy [:db_condition_placeholder_1616] => javy [:db_condition_placeholder_1617] => nieliczne [:db_condition_placeholder_1618] => usługowe [:db_condition_placeholder_1619] => phpdoc [:db_condition_placeholder_1620] => ystem [:db_condition_placeholder_1621] => używany [:db_condition_placeholder_1622] => pear [:db_condition_placeholder_1623] => dokumentowania [:db_condition_placeholder_1624] => stosowany [:db_condition_placeholder_1625] => opisu [:db_condition_placeholder_1626] => phpdocumentor [:db_condition_placeholder_1627] => projektowy [:db_condition_placeholder_1628] => pozostałymi [:db_condition_placeholder_1629] => dwoma [:db_condition_placeholder_1630] => wymienionymi [:db_condition_placeholder_1631] => rozwiązaniami [:db_condition_placeholder_1632] => phpautodoc [:db_condition_placeholder_1633] => miejscem [:db_condition_placeholder_1634] => poszukiwań [:db_condition_placeholder_1635] => większej [:db_condition_placeholder_1636] => sourceforge [:db_condition_placeholder_1637] => społeczność [:db_condition_placeholder_1638] => uniksa [:db_condition_placeholder_1639] => linuksa [:db_condition_placeholder_1640] => implementacja [:db_condition_placeholder_1641] => ntr [:db_condition_placeholder_1642] => ola [:db_condition_placeholder_1643] => sztuką [:db_condition_placeholder_1644] => zarządzania [:db_condition_placeholder_1645] => współbieżnymi [:db_condition_placeholder_1646] => zastosowanymi [:db_condition_placeholder_1647] => centralny [:db_condition_placeholder_1648] => archiwum [:db_condition_placeholder_1649] => nadzorowanego [:db_condition_placeholder_1650] => udostępniania [:db_condition_placeholder_1651] => wyobraźmy [:db_condition_placeholder_1652] => sytuację [:db_condition_placeholder_1653] => uszkodzony [:db_condition_placeholder_1654] => przywrócenia [:db_condition_placeholder_1655] => albo [:db_condition_placeholder_1656] => decyduje [:db_condition_placeholder_1657] => poprzednia [:db_condition_placeholder_1658] => była [:db_condition_placeholder_1659] => lepsza [:db_condition_placeholder_1660] => przywrócenie [:db_condition_placeholder_1661] => prawnych [:db_condition_placeholder_1662] => inna [:db_condition_placeholder_1663] => sytuacja [:db_condition_placeholder_1664] => dwaj [:db_condition_placeholder_1665] => członkowie [:db_condition_placeholder_1666] => pracują [:db_condition_placeholder_1667] => plikiem [:db_condition_placeholder_1668] => otworzyć [:db_condition_placeholder_1669] => nadpisując [:db_condition_placeholder_1670] => kopie [:db_condition_placeholder_1671] => lokalnie [:db_condition_placeholder_1672] => modyfikujące [:db_condition_placeholder_1673] => zachodzi [:db_condition_placeholder_1674] => obawa [:db_condition_placeholder_1675] => zjawiska [:db_condition_placeholder_1676] => czekać [:db_condition_placeholder_1677] => robiąc [:db_condition_placeholder_1678] => edycję [:db_condition_placeholder_1679] => rozwiązać [:db_condition_placeholder_1680] => śledzić [:db_condition_placeholder_1681] => składzie [:db_condition_placeholder_1682] => obecnego [:db_condition_placeholder_1683] => wyglądał [:db_condition_placeholder_1684] => dowolnym [:db_condition_placeholder_1685] => przeszłości [:db_condition_placeholder_1686] => własność [:db_condition_placeholder_1687] => ostatnią [:db_condition_placeholder_1688] => działającą [:db_condition_placeholder_1689] => wersje [:db_condition_placeholder_1690] => oznaczenie [:db_condition_placeholder_1691] => dowolnego [:db_condition_placeholder_1692] => zestawu [:db_condition_placeholder_1693] => kopii [:db_condition_placeholder_1694] => opublikowania [:db_condition_placeholder_1695] => dostępem [:db_condition_placeholder_1696] => aktualnej [:db_condition_placeholder_1697] => opublikowanej [:db_condition_placeholder_1698] => pomagają [:db_condition_placeholder_1699] => kodem [:db_condition_placeholder_1700] => otrzymać [:db_condition_placeholder_1701] => kopię [:db_condition_placeholder_1702] => składu [:db_condition_placeholder_1703] => wyprowad [:db_condition_placeholder_1704] => aniem [:db_condition_placeholder_1705] => zapisane [:db_condition_placeholder_1706] => wprowad [:db_condition_placeholder_1707] => anie [:db_condition_placeholder_1708] => dokonał [:db_condition_placeholder_1709] => modyfikować [:db_condition_placeholder_1710] => jacek [:db_condition_placeholder_1711] => agnieszka [:db_condition_placeholder_1712] => wyprowadzili [:db_condition_placeholder_1713] => najnowszej [:db_condition_placeholder_1714] => edycji [:db_condition_placeholder_1715] => dokonywanie [:db_condition_placeholder_1716] => wprowadza [:db_condition_placeholder_1717] => powrotem [:db_condition_placeholder_1718] => modyfikacje [:db_condition_placeholder_1719] => połączy [:db_condition_placeholder_1720] => obie [:db_condition_placeholder_1721] => konflikt [:db_condition_placeholder_1722] => pokazane [:db_condition_placeholder_1723] => dostosować [:db_condition_placeholder_1724] => wersję [:db_condition_placeholder_1725] => uniknięcia [:db_condition_placeholder_1726] => kolizji [:db_condition_placeholder_1727] => concurrent [:db_condition_placeholder_1728] => versions [:db_condition_placeholder_1729] => współbieżnych [:db_condition_placeholder_1730] => sytemu [:db_condition_placeholder_1731] => dołączany [:db_condition_placeholder_1732] => feniksów [:db_condition_placeholder_1733] => doser [:db_condition_placeholder_1734] => windows [:db_condition_placeholder_1735] => macintoshy [:db_condition_placeholder_1736] => obsługuje [:db_condition_placeholder_1737] => klientserwer [:db_condition_placeholder_1738] => wprowadzanie [:db_condition_placeholder_1739] => prowadzanie [:db_condition_placeholder_1740] => dysponującego [:db_condition_placeholder_1741] => internetem [:db_condition_placeholder_1742] => zakładając [:db_condition_placeholder_1743] => dostępny [:db_condition_placeholder_1744] => apache [:db_condition_placeholder_1745] => mozilli [:db_condition_placeholder_1746] => obsługiwanym [:db_condition_placeholder_1747] => dodatki [:db_condition_placeholder_1748] => frontonów [:db_condition_placeholder_1749] => graficznych [:db_condition_placeholder_1750] => możliwy [:db_condition_placeholder_1751] => domową [:db_condition_placeholder_1752] => konkurencyjnym [:db_condition_placeholder_1753] => bitkeeper [:db_condition_placeholder_1754] => dostępie [:db_condition_placeholder_1755] => źródłowego [:db_condition_placeholder_1756] => choćby [:db_condition_placeholder_1757] => jądra [:db_condition_placeholder_1758] => narzędzie [:db_condition_placeholder_1759] => okazji [:db_condition_placeholder_1760] => komercyjne [:db_condition_placeholder_1761] => alternatywy [:db_condition_placeholder_1762] => nichjest [:db_condition_placeholder_1763] => perforce [:db_condition_placeholder_1764] => działający [:db_condition_placeholder_1765] => platform [:db_condition_placeholder_1766] => obsługujący [:db_condition_placeholder_1767] => kontrola [:db_condition_placeholder_1768] => wielki [:db_condition_placeholder_1769] => monolityczny [:db_condition_placeholder_1770] => ogromny [:db_condition_placeholder_1771] => strumieniu [:db_condition_placeholder_1772] => lepszym [:db_condition_placeholder_1773] => zabiegiem [:db_condition_placeholder_1774] => umieszczanie [:db_condition_placeholder_1775] => plikach [:db_condition_placeholder_1776] => ulokować [:db_condition_placeholder_1777] => funkcjebdphp [:db_condition_placeholder_1778] => powody [:db_condition_placeholder_1779] => dzielenia [:db_condition_placeholder_1780] => ułatwia [:db_condition_placeholder_1781] => czytanie [:db_condition_placeholder_1782] => redundancję [:db_condition_placeholder_1783] => wspomniany [:db_condition_placeholder_1784] => wykorzystany [:db_condition_placeholder_1785] => kolejny [:db_condition_placeholder_1786] => wymagającym [:db_condition_placeholder_1787] => zmianę [:db_condition_placeholder_1788] => zespołową [:db_condition_placeholder_1789] => rozczłonkowany [:db_condition_placeholder_1790] => przypisać [:db_condition_placeholder_1791] => konkretnym [:db_condition_placeholder_1792] => członkom [:db_condition_placeholder_1793] => uniknięci [:db_condition_placeholder_1794] => czeka [:db_condition_placeholder_1795] => drugi [:db_condition_placeholder_1796] => skończy [:db_condition_placeholder_1797] => ogromnys [:db_condition_placeholder_1798] => yptphp [:db_condition_placeholder_1799] => mógł [:db_condition_placeholder_1800] => ruszyć [:db_condition_placeholder_1801] => początku [:db_condition_placeholder_1802] => poświęcić [:db_condition_placeholder_1803] => trochę [:db_condition_placeholder_1804] => zastanowienie [:db_condition_placeholder_1805] => podzielenia [:db_condition_placeholder_1806] => zaplanowane [:db_condition_placeholder_1807] => narysowania [:db_condition_placeholder_1808] => linii [:db_condition_placeholder_1809] => obszarami [:db_condition_placeholder_1810] => zniechęcać [:db_condition_placeholder_1811] => zmienią [:db_condition_placeholder_1812] => rozpoczęciu [:db_condition_placeholder_1813] => projektem [:db_condition_placeholder_1814] => wyznaczenia [:db_condition_placeholder_1815] => wzajemnej [:db_condition_placeholder_1816] => planu [:db_condition_placeholder_1817] => czasowego [:db_condition_placeholder_1818] => przydzielenie [:db_condition_placeholder_1819] => głównej [:db_condition_placeholder_1820] => składnik [:db_condition_placeholder_1821] => osobie [:db_condition_placeholder_1822] => ostateczności [:db_condition_placeholder_1823] => odpowiedzialna [:db_condition_placeholder_1824] => składnika [:db_condition_placeholder_1825] => ktoś [:db_condition_placeholder_1826] => nusi [:db_condition_placeholder_1827] => obowiązki [:db_condition_placeholder_1828] => menedżera [:db_condition_placeholder_1829] => zapewniającej [:db_condition_placeholder_1830] => istnienie [:db_condition_placeholder_1831] => zarządza [:db_condition_placeholder_1832] => kontro [:db_condition_placeholder_1833] => omówiona [:db_condition_placeholder_1834] => menedżerem [:db_condition_placeholder_1835] => wyznaczyć [:db_condition_placeholder_1836] => osobne [:db_condition_placeholder_1837] => stanowisko [:db_condition_placeholder_1838] => standardowej [:db_condition_placeholder_1839] => rozpoczynając [:db_condition_placeholder_1840] => znajdzie [:db_condition_placeholder_1841] => odzwierciedlenie [:db_condition_placeholder_1842] => strukturze [:db_condition_placeholder_1843] => utv [:db_condition_placeholder_1844] => orzenie [:db_condition_placeholder_1845] => ogromnego [:db_condition_placeholder_1846] => zawierającego [:db_condition_placeholder_1847] => całą [:db_condition_placeholder_1848] => posiadanie [:db_condition_placeholder_1849] => gigantycznego [:db_condition_placeholder_1850] => katalogu [:db_condition_placeholder_1851] => zadecydować [:db_condition_placeholder_1852] => katalogi [:db_condition_placeholder_1853] => podzielone [:db_condition_placeholder_1854] => logikę [:db_condition_placeholder_1855] => współdzielone [:db_condition_placeholder_1856] => udokumentowana [:db_condition_placeholder_1857] => pracująca [:db_condition_placeholder_1858] => konieczną [:db_condition_placeholder_1859] => bibliotek [:db_condition_placeholder_1860] => daty [:db_condition_placeholder_1861] => marnowanie [:db_condition_placeholder_1862] => udostępniać [:db_condition_placeholder_1863] => musicie [:db_condition_placeholder_1864] => dostępnym [:db_condition_placeholder_1865] => reszty [:db_condition_placeholder_1866] => pracownicy [:db_condition_placeholder_1867] => powiadomieni [:db_condition_placeholder_1868] => pozostałym [:db_condition_placeholder_1869] => komentowanie [:db_condition_placeholder_1870] => komentowane [:db_condition_placeholder_1871] => rozsądnym [:db_condition_placeholder_1872] => dodawać [:db_condition_placeholder_1873] => komentarz [:db_condition_placeholder_1874] => pliki [:db_condition_placeholder_1875] => kompletnymi [:db_condition_placeholder_1876] => skryptami [:db_condition_placeholder_1877] => dołączanymi [:db_condition_placeholder_1878] => określający [:db_condition_placeholder_1879] => przeznaczenie [:db_condition_placeholder_1880] => kto [:db_condition_placeholder_1881] => uaktualniany [:db_condition_placeholder_1882] => dana [:db_condition_placeholder_1883] => spodziewa [:db_condition_placeholder_1884] => opisywać [:db_condition_placeholder_1885] => wewnątrz [:db_condition_placeholder_1886] => komentarzy [:db_condition_placeholder_1887] => pseudokodu [:db_condition_placeholder_1888] => wypełnienie [:db_condition_placeholder_1889] => początkowy [:db_condition_placeholder_1890] => przypominać [:db_condition_placeholder_1891] => sprawdź [:db_condition_placeholder_1892] => wyślij [:db_condition_placeholder_1893] => wyświetl [:db_condition_placeholder_1894] => wygodne [:db_condition_placeholder_1895] => wypełnieniu [:db_condition_placeholder_1896] => wywołaniami [:db_condition_placeholder_1897] => skomplikowane [:db_condition_placeholder_1898] => sztuczki [:db_condition_placeholder_1899] => czegoś [:db_condition_placeholder_1900] => niezwykły [:db_condition_placeholder_1901] => opisujący [:db_condition_placeholder_1902] => konstrukcji [:db_condition_placeholder_1903] => konsternacji [:db_condition_placeholder_1904] => miało [:db_condition_placeholder_1905] => odkładać [:db_condition_placeholder_1906] => końca [:db_condition_placeholder_1907] => napięte [:db_condition_placeholder_1908] => słabą [:db_condition_placeholder_1909] => samodyscyplinę [:db_condition_placeholder_1910] => wcinanie [:db_condition_placeholder_1911] => języku [:db_condition_placeholder_1912] => wcinać [:db_condition_placeholder_1913] => rozsądny [:db_condition_placeholder_1914] => pisanie [:db_condition_placeholder_1915] => podobnym [:db_condition_placeholder_1916] => nadawania [:db_condition_placeholder_1917] => raportowi [:db_condition_placeholder_1918] => listowi [:db_condition_placeholder_1919] => biznesowemu [:db_condition_placeholder_1920] => blok [:db_condition_placeholder_1921] => należący [:db_condition_placeholder_1922] => kontrolującej [:db_condition_placeholder_1923] => wcięty [:db_condition_placeholder_1924] => wcięcia [:db_condition_placeholder_1925] => zauważalny [:db_condition_placeholder_1926] => spacja [:db_condition_placeholder_1927] => nadmierny [:db_condition_placeholder_1928] => odradza [:db_condition_placeholder_1929] => tabulacji [:db_condition_placeholder_1930] => stosowaniu [:db_condition_placeholder_1931] => zajmują [:db_condition_placeholder_1932] => monitorach [:db_condition_placeholder_1933] => stosuje [:db_condition_placeholder_1934] => kwestią [:db_condition_placeholder_1935] => otwartą [:db_condition_placeholder_1936] => klamrowych [:db_condition_placeholder_1937] => schematy [:db_condition_placeholder_1938] => schemat [:db_condition_placeholder_1939] => warunek [:db_condition_placeholder_1940] => zrób [:db_condition_placeholder_1941] => konsekwentnym [:db_condition_placeholder_1942] => trzymaniu [:db_condition_placeholder_1943] => konwencji [:db_condition_placeholder_1944] => zamieszania [:db_condition_placeholder_1945] => nazewniczych [:db_condition_placeholder_1946] => definiowanie [:db_condition_placeholder_1947] => definiowania [:db_condition_placeholder_1948] => nazw [:db_condition_placeholder_1949] => łatwiejszy [:db_condition_placeholder_1950] => zmiennym [:db_condition_placeholder_1951] => nadaje [:db_condition_placeholder_1952] => sensowne [:db_condition_placeholder_1953] => zdania [:db_condition_placeholder_1954] => ludzkim [:db_condition_placeholder_1955] => zapamiętywanie [:db_condition_placeholder_1956] => identyfikatorów [:db_condition_placeholder_1957] => identyfikatory [:db_condition_placeholder_1958] => sformatowane [:db_condition_placeholder_1959] => przypomnieć [:db_condition_placeholder_1960] => nazwana [:db_condition_placeholder_1961] => konkretna [:db_condition_placeholder_1962] => przechowuje [:db_condition_placeholder_1963] => sko [:db_condition_placeholder_1964] => równowagę [:db_condition_placeholder_1965] => długością [:db_condition_placeholder_1966] => łatwością [:db_condition_placeholder_1967] => nazwiska [:db_condition_placeholder_1968] => łatwa [:db_condition_placeholder_1969] => skoaktualnegou [:db_condition_placeholder_1970] => ytkown [:db_condition_placeholder_1971] => popełnić [:db_condition_placeholder_1972] => zbytnio [:db_condition_placeholder_1973] => decyzję [:db_condition_placeholder_1974] => liter [:db_condition_placeholder_1975] => wspomniano [:db_condition_placeholder_1976] => wielkość [:db_condition_placeholder_1977] => nazwach [:db_condition_placeholder_1978] => zawierać [:db_condition_placeholder_1979] => litery [:db_condition_placeholder_1980] => wielkie [:db_condition_placeholder_1981] => rozpoczynały [:db_condition_placeholder_1982] => zaleca [:db_condition_placeholder_1983] => najłatwiejsza [:db_condition_placeholder_1984] => zapamiętania [:db_condition_placeholder_1985] => rozróżnienie [:db_condition_placeholder_1986] => popularnym [:db_condition_placeholder_1987] => schematem [:db_condition_placeholder_1988] => praktyk [:db_condition_placeholder_1989] => zastosowaniem [:db_condition_placeholder_1990] => chyba [:db_condition_placeholder_1991] => pomysł [:db_condition_placeholder_1992] => niefortunny [:db_condition_placeholder_1993] => unikać [:db_condition_placeholder_1994] => śmiesznych [:db_condition_placeholder_1995] => schematów [:db_condition_placeholder_1996] => rzec [:db_condition_placeholder_1997] => nikt [:db_condition_placeholder_1998] => pamiętał [:db_condition_placeholder_1999] => schemacie [:db_condition_placeholder_2000] => wielowyrazowych [:db_condition_placeholder_2001] => następującymi [:db_condition_placeholder_2002] => schematami [:db_condition_placeholder_2003] => jedyne [:db_condition_placeholder_2004] => znaczenia [:db_condition_placeholder_2005] => zastosowany [:db_condition_placeholder_2006] => konsekwencję [:db_condition_placeholder_2007] => ustawić [:db_condition_placeholder_2008] => maksymalny [:db_condition_placeholder_2009] => limit [:db_condition_placeholder_2010] => wyrazów [:db_condition_placeholder_2011] => zorientowane [:db_condition_placeholder_2012] => czasownik [:db_condition_placeholder_2013] => opisuje [:db_condition_placeholder_2014] => wykonają [:db_condition_placeholder_2015] => parametrach [:db_condition_placeholder_2016] => parametrami [:db_condition_placeholder_2017] => przekazane [:db_condition_placeholder_2018] => wielowyrazowymi [:db_condition_placeholder_2019] => nazwami [:db_condition_placeholder_2020] => niespójne [:db_condition_placeholder_2021] => przypuszczalnie [:db_condition_placeholder_2022] => grupę [:db_condition_placeholder_2023] => przeniesionych [:db_condition_placeholder_2024] => interfejsów [:db_condition_placeholder_2025] => zalecane [:db_condition_placeholder_2026] => konsekwentne [:db_condition_placeholder_2027] => modułowego [:db_condition_placeholder_2028] => schematu [:db_condition_placeholder_2029] => nazywania [:db_condition_placeholder_2030] => stosowanego [:db_condition_placeholder_2031] => modułach [:db_condition_placeholder_2032] => nazwom [:db_condition_placeholder_2033] => przedrostka [:db_condition_placeholder_2034] => modułu [:db_condition_placeholder_2035] => ulepszonego [:db_condition_placeholder_2036] => imap [:db_condition_placeholder_2037] => moduł [:db_condition_placeholder_2038] => koszyka [:db_condition_placeholder_2039] => zakupy [:db_condition_placeholder_2040] => rozpoczynać [:db_condition_placeholder_2041] => koszyk [:db_condition_placeholder_2042] => zwróćmy [:db_condition_placeholder_2043] => udostępnia [:db_condition_placeholder_2044] => interfejs [:db_condition_placeholder_2045] => proceduralny [:db_condition_placeholder_2046] => zorientowany [:db_condition_placeholder_2047] => obiektowo [:db_condition_placeholder_2048] => różnią [:db_condition_placeholder_2049] => proceduralnych [:db_condition_placeholder_2050] => podkreśleń [:db_condition_placeholder_2051] => moja [:db_condition_placeholder_2052] => interfejsie [:db_condition_placeholder_2053] => obiektowym [:db_condition_placeholder_2054] => zwanej [:db_condition_placeholder_2055] => studycaps [:db_condition_placeholder_2056] => jafunkcja [:db_condition_placeholder_2057] => końcowa [:db_condition_placeholder_2058] => konwencje [:db_condition_placeholder_2059] => standardy [:db_condition_placeholder_2060] => spójne [:db_condition_placeholder_2061] => łatwego [:db_condition_placeholder_2062] => utrzymania [:db_condition_placeholder_2063] => przeoczona [:db_condition_placeholder_2064] => aplikacjach [:db_condition_placeholder_2065] => wcześniejsze [:db_condition_placeholder_2066] => poświęcenie [:db_condition_placeholder_2067] => niedługiego [:db_condition_placeholder_2068] => iteracja [:db_condition_placeholder_2069] => organizacji [:db_condition_placeholder_2070] => branży [:db_condition_placeholder_2071] => przewodniki [:db_condition_placeholder_2072] => wybierania [:db_condition_placeholder_2073] => komentowania [:db_condition_placeholder_2074] => wcinania [:db_condition_placeholder_2075] => itd [:db_condition_placeholder_2076] => paradygmat [:db_condition_placeholder_2077] => stosowano [:db_condition_placeholder_2078] => standardów [:db_condition_placeholder_2079] => obszarze [:db_condition_placeholder_2080] => kodowaniu [:db_condition_placeholder_2081] => ręką [:db_condition_placeholder_2082] => małym [:db_condition_placeholder_2083] => zespole [:db_condition_placeholder_2084] => docenić [:db_condition_placeholder_2085] => ważności [:db_condition_placeholder_2086] => popełniać [:db_condition_placeholder_2087] => powiększyć [:db_condition_placeholder_2088] => skutkiem [:db_condition_placeholder_2089] => bałagan [:db_condition_placeholder_2090] => istniejącego [:db_condition_placeholder_2091] => popełniają [:db_condition_placeholder_2092] => wiadomo [:db_condition_placeholder_2093] => mniejszej [:db_condition_placeholder_2094] => skali [:db_condition_placeholder_2095] => obszerna [:db_condition_placeholder_2096] => biblioteka [:db_condition_placeholder_2097] => wbudowanych [:db_condition_placeholder_2098] => wykonująca [:db_condition_placeholder_2099] => daną [:db_condition_placeholder_2100] => operację [:db_condition_placeholder_2101] => zabiera [:db_condition_placeholder_2102] => skuteczną [:db_condition_placeholder_2103] => przeglądnięcie [:db_condition_placeholder_2104] => czasami [:db_condition_placeholder_2105] => piszą [:db_condition_placeholder_2106] => sprawdzili [:db_condition_placeholder_2107] => istniejąca [:db_condition_placeholder_2108] => pożądanej [:db_condition_placeholder_2109] => elektronicznym [:db_condition_placeholder_2110] => aktualną [:db_condition_placeholder_2111] => podręcznik [:db_condition_placeholder_2112] => elektroniczny [:db_condition_placeholder_2113] => notatek [:db_condition_placeholder_2114] => notatkami [:db_condition_placeholder_2115] => wspaniałym [:db_condition_placeholder_2116] => wskazówki [:db_condition_placeholder_2117] => przykładowy [:db_condition_placeholder_2118] => odpowiadają [:db_condition_placeholder_2119] => same [:db_condition_placeholder_2120] => zadać [:db_condition_placeholder_2121] => przeczytaniu [:db_condition_placeholder_2122] => podstawowej [:db_condition_placeholder_2123] => posiadający [:db_condition_placeholder_2124] => językowe [:db_condition_placeholder_2125] => skłonni [:db_condition_placeholder_2126] => funkcjiowijaczy [:db_condition_placeholder_2127] => znanego [:db_condition_placeholder_2128] => praktyka [:db_condition_placeholder_2129] => składniowym [:db_condition_placeholder_2130] => cukrem [:db_condition_placeholder_2131] => najlepszych [:db_condition_placeholder_2132] => nauczyć [:db_condition_placeholder_2133] => zastosowania [:db_condition_placeholder_2134] => wywołań [:db_condition_placeholder_2135] => spowolnienie [:db_condition_placeholder_2136] => pożądana [:db_condition_placeholder_2137] => drogi [:db_condition_placeholder_2138] => prosta [:db_condition_placeholder_2139] => obiekt [:db_condition_placeholder_2140] => poszukiwany [:db_condition_placeholder_2141] => skomplikowany [:db_condition_placeholder_2142] => forum [:db_condition_placeholder_2143] => rzeczy [:db_condition_placeholder_2144] => darmowy [:db_condition_placeholder_2145] => pożądanego [:db_condition_placeholder_2146] => identyczny [:db_condition_placeholder_2147] => potraktować [:db_condition_placeholder_2148] => źródłowy [:db_condition_placeholder_2149] => startowy [:db_condition_placeholder_2150] => poważnie [:db_condition_placeholder_2151] => udostępnienie [:db_condition_placeholder_2152] => pomocną [:db_condition_placeholder_2153] => aktywną [:db_condition_placeholder_2154] => kompetentną [:db_condition_placeholder_2155] => grupą [:db_condition_placeholder_2156] => planowanie [:db_condition_placeholder_2157] => najlepsza [:db_condition_placeholder_2158] => metodologia [:db_condition_placeholder_2159] => przedstawimy [:db_condition_placeholder_2160] => omówimy [:db_condition_placeholder_2161] => podrozdziałach [:db_condition_placeholder_2162] => rozważania [:db_condition_placeholder_2163] => danemu [:db_condition_placeholder_2164] => projektowi [:db_condition_placeholder_2165] => respektować [:db_condition_placeholder_2166] => prostu [:db_condition_placeholder_2167] => świadomi [:db_condition_placeholder_2168] => wybrać [:db_condition_placeholder_2169] => techniki [:db_condition_placeholder_2170] => cel [:db_condition_placeholder_2171] => używał [:db_condition_placeholder_2172] => technicznie [:db_condition_placeholder_2173] => doskonałych [:db_condition_placeholder_2174] => porażką [:db_condition_placeholder_2175] => net [:db_condition_placeholder_2176] => sprawdził [:db_condition_placeholder_2177] => zainteresowani [:db_condition_placeholder_2178] => rozbić [:db_condition_placeholder_2179] => pracował [:db_condition_placeholder_2180] => pasować [:db_condition_placeholder_2181] => rysowanie [:db_condition_placeholder_2182] => scenopisów [:db_condition_placeholder_2183] => stworzeniu [:db_condition_placeholder_2184] => listy [:db_condition_placeholder_2185] => komponentów [:db_condition_placeholder_2186] => poprzednio [:db_condition_placeholder_2187] => pożądaną [:db_condition_placeholder_2188] => zapomnieć [:db_condition_placeholder_2189] => szukaniu [:db_condition_placeholder_2190] => swojej [:db_condition_placeholder_2191] => zdecydować [:db_condition_placeholder_2192] => decyzje [:db_condition_placeholder_2193] => ignorowanych [:db_condition_placeholder_2194] => strukturę [:db_condition_placeholder_2195] => zarządzanie [:db_condition_placeholder_2196] => kontrolą [:db_condition_placeholder_2197] => przydział [:db_condition_placeholder_2198] => wcześniejszych [:db_condition_placeholder_2199] => informacjach [:db_condition_placeholder_2200] => pokazać [:db_condition_placeholder_2201] => potrzebnych [:db_condition_placeholder_2202] => programi [:db_condition_placeholder_2203] => styczny [:db_condition_placeholder_2204] => inżynieria [:db_condition_placeholder_2205] => systematycznego [:db_condition_placeholder_2206] => etapowego [:db_condition_placeholder_2207] => ujęcia [:db_condition_placeholder_2208] => podejściem [:db_condition_placeholder_2209] => głównych [:db_condition_placeholder_2210] => opracowywania [:db_condition_placeholder_2211] => pisemnego [:db_condition_placeholder_2212] => raportu [:db_condition_placeholder_2213] => ćwiczenie [:db_condition_placeholder_2214] => produkcji [:db_condition_placeholder_2215] => średniej [:db_condition_placeholder_2216] => powiększania [:db_condition_placeholder_2217] => witrynach [:db_condition_placeholder_2218] => oferują [:db_condition_placeholder_2219] => dokumenty [:db_condition_placeholder_2220] => obowiązuje [:db_condition_placeholder_2221] => krótsze [:db_condition_placeholder_2222] => nieustanny [:db_condition_placeholder_2223] => nacisk [:db_condition_placeholder_2224] => gotowa [:db_condition_placeholder_2225] => tera [:db_condition_placeholder_2226] => zaplanowanym [:db_condition_placeholder_2227] => wykonywanym [:db_condition_placeholder_2228] => opracowywaniu [:db_condition_placeholder_2229] => zaplanowany [:db_condition_placeholder_2230] => pełne [:db_condition_placeholder_2231] => niedotrzymane [:db_condition_placeholder_2232] => nowym [:db_condition_placeholder_2233] => dziale [:db_condition_placeholder_2234] => odrzucenie [:db_condition_placeholder_2235] => nieodpowiednich ) in search_update_totals() (line 396 of /home/virt6530/domains/wspolgraj.pl/public_html/modules/search/search.module).